1840172e-3df4-4c55-b78b-7e4fc71a9347
Adresse

Skjæret 8
3410 SYLLING

Prisinformasjon

Prisantydning: 1.500.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 37.500 ,-
Pantattest pr. dokument kr 208,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Pluss Boligkjøperforsikring Enebolig, tomannsbolig (hel eller del), fritidsbolig, tomt kr 14 700,-


Sum øvrige omkostninger kr 53.578

Totalpris med omkostninger kr 1.553.578

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 900,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Kontakt megler

Megler

Martin Eick
+4798999899
me@dahlas.no

Kort om eiendommen

Velkommen til Skjæret 8 - byggeklar tomt på 751,9 kvm.

Skjæret ligger i åskanten av Holsfjordens sydligste arm med vestvendt beliggenhet og flott, naturskjønn utsikt mot Hørtekollen, utover fjorden og åsene rundt. Området er primært utviklet de siste 10-12 årene og består hovedsakelig av enebolig-bebyggelse, to terrassehus og rekkehus. Gaten er en blindvei uten gjennomgangstrafikk og med stor, opparbeidet lekeplass er Skjæret meget godt egnet for barnefamilier.

Fra tomten er det kort vei til buss, barnehager, barne- og ungdomsskole, matbutikk, helårs turmuligheter i både Vest- og Finnemarka, samt bade- og båtmuligheter fra Svangstrand.

Med bil tar det ca. 25 minutter til Drammen/Asker, ca. 30 minutter til Sandvika, ca. 40 minutter til Oslo og ca. 30 minutter til Hønefoss.

Tomten er regulert til eneboligbebyggelse (med mulighet for utleiedel) og har en utnyttelsesgrad på 25% BYA. Ingen byggeklausul.
Vei, vann, avløp, strøm og fibertamp ligger nært til/klart på tomten i dag.

Areal og byggeår

Tomtestørrelse: 752

Boligtype: Boligtomt

Eierform: Selveier

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Bredbåndstilknytning
  • Kabel-TV
  • Offentlig vann/kloakk
  • Fiskemulighet
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger.

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 193
Bruksnr: 30
Kommune: Lier

Parkering:
I hht. til bebyggelsesplan skal det avsettes plass for 3 biloppstillingsplasser pr. bolig, hvorav 2 skal være vist som garasje.

Beliggenhet:
Skjæret ligger i åskanten av Holsfjordens sydligste arm med vestvendt beliggenhet og flott, naturskjønn utsikt mot Hørtekollen, utover fjorden og åsene rundt. Området er primært utviklet de siste 10-12 årene og består hovedsakelig av enebolig-bebyggelse, to terrassehus og rekkehus. Boligområdet huser derfor en god variasjon av folk i alle aldre. Gaten er en blindvei uten gjennomgangstrafikk og med stor, opparbeidet lekeplass er Skjæret meget godt egnet for barnefamilier.

Fra eiendommen er det kort vei til "Fjordstien" som en en tursti langs med øst-siden av Holsfjorden, samt Svangstrand med fine bade-, båt-, kajakk-, lek- og treningsmuligheter.

Ca. 900 meter til bussholdeplass fra Modumveien. Herfra går det bussruter langs øst- og vestsiden av Lierdalen med mulighet for korrespondanse videre til Asker/Oslo og Drammen, med gode togforbindelser videre. Ca. 10 minutter med bil til pendlerparkering ved Lyngåskrysset med ekspressbussforbindelse videre inn til Oslo evt. rutebuss til Asker.

Matbutikken, SPAR Holsfjorden, ligger i sentrum og har gode åpningstider og kan tilby et bredt utvalg av mat og drikke, ferskvare, cateringvirksomhet, apotekutsalg og netthandel med hjemkjøring av varer. I tillegg har man legesenter, frisører, bensinstasjon og verksted i nærheten.

Med bil tar det ca. 25 minutter til Drammen/Asker, ca. 30 minutter til Sandvika, ca. 40 minutter til Oslo og ca. 30 minutter til Hønefoss.

Sylling skole som er en 1. - 10. skole med god forankring i lokalmiljøet. Trygg og kort skolevei. Skolen tilbyr også SFO (for 1. - 4. klassinger) og helsebygg. Flerbrukshall med håndballbanestørrelse som også benyttes av idrettsforeningen, Sylling IF. Det er lagt godt til rette for fysisk aktivitet på hele skoleområde med bl.a. lekeplass (oppgradert i 2020), kunstgressbane med flomlys, sandvolleyballbane, samt friidrettsanlegg. Det er planlagt videre oppgradering av skoleområdet i 2022. Når klimaet tillater det blir det anlagt skøyteis om vinteren.

Har man småbarn ligger Sylling FUS barnehage ca. 2 km. fra boligen, i tillegg til Dambråtan barnehage plassert i Fagerliåsen, ca. 4 km. fra boligen.

Sylling IF har et godt og variert idrettsmiljø og kan tilby aktiviteter til alle aldersgrupper. Her finner man bl.a. allidrett for barn i aldersgruppen fra 3 til 10 år, fotballgrupper fra 7 år og oppover, håndballag, volleyballag, sykkelgruppe med spinning og kajakkpadling.

I tillegg kan Sylling rideklubb tilby oppstalling og rideskole. Ridesenteret ligger ca. 2 km. fra boligen. Klubben har bl.a. utendørs ridebane, samt et av landets største fullisolert innendørs ridehall.

Holtsmark golfanlegg ligger ca. 5 km. fra boligen. Anlegget er designet og utformet av en av verdens mest anerkjente golfbanearkitekter og er kåret til et av Norges beste golfbane i 2020 av GolfDigest.
Anlegget består av bl.a. 18-hulls bane, 9-hulls treningsbane, 300 meter lang driving range, samt putting- og to store chipping greens.

Sylling byr på flotte rekreasjonsmuligheter både på vann og på land. Bl.a. «Fjordstien» langs med Holsfjorden, badestranden Svangstrand som også kan tilby badebrygge, sandvolleyballbane, treningsapparater ("Tuftepark") og kajakkpadling. I tillegg har man et eldorado av endeløse turstier og oppkjørte skiløyper på vinterstid på jordene i nærheten, Finnemarka og Vestmarka. Tar man turen opp Hørtekollen får man en praktfull utsikt over Holsfjorden og langt nedover vakre Lierdalen.

Beskaffenhet:
Selveiertomt på 751.9 kvm.

Eiendommen er i 2021 undersøkt av Arkimedum AS for gjøre en befaring av tomten, og vurdere grunnforhold og stabilitet.

Utdrag fra geoteknisk notat:
Tomta ligger på ca. kote 93 – 110 og terrenget ligger i helling ca. 1 : 2,2 oppover mot Ringeriksveien.
Det var ved befaringen synlig en del store steinblokker her og der, men ikke bart fjell på selve tomten. Det er antydning til overgang til "Skjælfjell" nederst mot veien. Fjell i dagen er synlig lenger syd og nord på oversiden av Skjæret. Det var ikke tegn til erosjon fra vannføring i terrengoverflaten.

Grunnforhold konkluderes med grunnlendte løsmasser over fjell. Antatt løsmassemektigheten er ca. 1/2 – 1 m, lokalt noe mer eller mindre.

Se vedlagte geotekniske notat for ytterligere informasjon.

Ledning for vann-, spillvann- og overvann er ført langs veien nedenfor.
I følge Viken Fiber ligger det fibertamp ved tomtegrense.
Strømkabel er ført frem til tomten.

Selger har ikke selv undersøkt tomtens grunnforhold og kjenner ikke til unaturlige hindringer i grunnen.
Kjøper oppfordres til å besiktige og undersøke tomten nøye før kjøp og gjøre seg kjent med tomtens utforming samt gjøre nødvendige undersøkelser kjøper trenger for å gjennomføre handelen. Kjøper må regne med naturhindringer som stein, fjell og annet naturlig som kan fremkomme ved for eksempel graving/sprengning/andre inngrep på tomten.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan:
Kommuneplanens arealdel for Lier kommune 2019-2028.
Eiendommen er regulert til boligformål.

Kommuneplanen 2019-2028 ligger ute på kommunens hjemmesider (https://lier.kommune.no/), eller følg denne linken: https://bit.ly/3xtIqdv , endre fra Standard kart til Arealplaner og huk av for gjeldende kommuneplan.

I hht. planbestemmelser for kommuneplanens areal §3-1 er maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på boligeiendommer er 25 % - BYA. Bestemmelsen gjelder foran eldre regulerings- og bebyggelsesplaner hvor utnyttelsesgraden er regulert med lavere % - BYA.
I hht. til uttalelse fra Lier kommune er det 25% BYA som er gjeldende for denne eiendommen.

Gjeldende regulering:
Eiendommen ligger innenfor reguleringsplan "Skjæret - Sylling" med tilhørende reguleringsbestemmelser og bebyggelsesplan.

Eiendommen er regulert til boligformål - frittliggende småhusbebyggelse
Utdrag fra bebyggelsesplan:
- Tomten kan bebygges med frittliggende enebolig
- Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 22% av tomtas nettoareal inklusive parkering, garasje, uthus m.v. *Se punkt under kommuneplan.
- Gesimshøyde må ikke overstige 6,2 meter over gjennomsnittlig planert terreng for tomter der det ligger til rette for én underetasje, og 9,0 meter for tomter der det ligger til rette for en ekstra underetasje.
- Bebyggelsen skal ha skråtak, og takvinkel skal være mellom 22 og 38 grader. Hovedmøneretning skal legges parallelt med høydekotene i nord-sørgående retning.
- Det skal avsettes plass for 3 biloppstillingsplasser pr. bolig, hvorav 2 skal være vist som garasje.
- I skrånende terreng brattere enn 1:5 skal det bygges med kjeller/underetasje.
- For eneboligene tillates det en hybel/utleieenhet på maks bruksareal på 60 m2

Se vedlagte reguleringsbestemmelser og bebyggelsesplan for mer informasjon.

Regulering under arbeid:
Det er ikke igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen.

Planforslag:
Det eksisterer ikke planforslag som berører eiendommen.

Kommunen har plikt til å informere om naturfarer som er kjent. På kart/plan som megler har mottatt fra kommunen er området der eiendommen ligger markert med fare, dvs. fare for ras- og skred f.eks. steinsprang, steinskred, løsmasseskred, fjellskred eller snøskred.

Kommunen har dermed evaluert risikoen for skred og gradert området i forhold til sannsynlighet og risiko og merket på kartene større soner og områder der det kan skje ras. Det kan være forbud mot tiltak og arbeider i rasutsatte områder.
Ta kontakt med kommunen eller Norges geotekniske institutt (NGI) www.ngi.no dersom du har flere spørsmål i forhold til grunnforholdene.

På kart/plan som megler har mottatt fra kommunen er området der eiendommen ligger markert med fare for radon. Eiendommen ligger i område med kategori "Middels til lav aktsomhet". Ved nybebyggelse er det krav om at eiendommer bebygges med radonsperre mot grunn.
Radon er et radioaktivt grunnstoff og finnes i byggegrunnen, særlig i grunn med alunskifer og visse typer granitt. Lokale grunnforhold er derfor avgjørende for mengden radon som kan trenge inn i en bygning. Opphold i rom med høye radonkonsentrasjoner over lengre tid gir økt risiko for alvorlig sykdom. Du finner mer informasjon på hjemmesidene til Statens strålevern og Norges geologiske undersøkelse, hhv. www.stralevernet.no og www.ngu.no

Se vedlagt områdeanalyse i salgsoppgaven.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Diverse
Eiendommen har andel i realsameie:

Dagboknr. 583575, 01.06.2022
Endring av realsameie
Denne matrikkelenheten har andei i:
Knr: 3049 Gnr: 193 Bnr: 17
IDEELL: 1/11
Dette gjelder vei mellom Skjæret 7 - Skjæret 18.

Dagboknr. 583580, 01.06.2022
Endring av realsameie
Denne matrikkelenheten har andei i:
Knr: 3049 Gnr: 193 Bnr: 31
IDEELL: 1/11
Dette gjelder Skjæret 13 - Tomten er regulert til felles lekeareal.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, selgers opplysninger, megler og opplysninger innhentet fra kommunen.

Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Kommunale avgifter tilkommer så fort eiendommen er bebygd. Faste avgifter som kjøper må påregne er årlig abonnementsgebyr vann, årlig abonnementsgebyr avløp, forbruk av vann og kloakk og renovasjonsgebyr. I tillegg kommer evt. feiegebyr.

Vei, vann og avløp
Vei: Privat vei frem til offentlig. Veien mellom Skjæret 7 til 18 er etablert som et realsameie, hvor tomten har ideell andel: 1/11 Vann og avløp: Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp pr. d.d, men offentlig ledning ligger langs med veien nedenfor. Tilkoblingsavgift pr. 2022 kr. 19.000,- for vann og kr. 19.000,- for avløp.

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 452 000,-
Sekundær formuesverdi kr 0,-
Formuesverdi årstall 2020

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-22-00205

Sentrale lover
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler og eventuell bygningssakkyndig, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

Eiendommen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at Eiendomsmegler Dahl (EiendomsMegler 1 Modum AS) kan offentliggjøre kjøpesum m.m. i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se dahlas.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Sammendrag av selgers egenerklæringsskjema:
23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
Ja, En geotekniskundersøkelse er foretatt.

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
Ja, Eiendommen eier 1/11 ‐ del av veien og lekeplassen. Dette inngår i veilaget/sameiet. I fjor betalte vi ca 1000,‐ da det ble satt opp ett skilt bland annet. I år er årsavgiften 0,‐

Boligkjøperforsikring
Eiendomsmegler Dahl formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.
Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/ småbruk, er det kun forhold tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt, men kjøper plikter å påtegne egenerklæring om konsesjonsfrihet idet man må erklære at tomten må bebygges innen 5 år.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Når du kjøper brukt eiendom er det viktig å ha riktige forventninger. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel.

Det er viktig at du setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Du anses å være kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om du har lest dokumentene eller ikke. Du oppfordres til å undersøke eiendommen nøye. Ta gjerne med en fagkyndig på visning, før bud inngis. Kjøper du eiendommen usett kan du ikke reklamere på forhold som du ville blitt kjent med ved visningen.

Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen.

Dersom du oppdager forhold du mener kan være mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger.

Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Ta kontakt med megler eller forsikringsselskapet straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Det er nye regler fra 01. januar 2022 - hva må du passe på som kjøper?
- Lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers beskrivelse i salgsprospekteten og selgers egenerklæring nøye.
- Du kan ikke klage på forhold som du har
fått opplysninger om i tilstandsrapporten, i salgsoppgaven eller på andre måter.
- Se på tilstandsgrad og anslått utbedringskostnad for å danne deg et bilde av hva du må regne med av kostnader og eventuelle arbeider på boligen fremover. Husk at en anslått kostnad ikke er det samme som faktisk kostnad. Merk også at anslått utbedringskostnad bare er utbedring av konkrete avvik, etter den standarden som boligen har. Oppgradering til dagens standard kan koste mer. For eksempel å bytte fra gulvbelegg til parkett eller å etterisolere for bedre energibesparelse.
- Husk: Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan det være avvik som ikke er beskrevet, men som du ikke kan klage på til selger.

Vedlegg
Nabolagsprofil
Egenerklæring
Geoteknisk notat
Områdeanalyse
Matrikkelkart og -rapport
VA-ledningskart
Grunnkart
Reguleringsplankart
Reguleringsbestemmelser
Bestemmelser for bebyggelsesplan
Vedtekter for Sameiet Skjæret 7-18

Dokumentene følger som vedlegg i salgsoppgaven og må leses før bud inngis.

Tinglyste heftelser

Omnummerering ved kommuneendring - Tinglyst dato 01.01.2020
Omnummerering ved kommuneendring

Registrering av grunn - Tinglyst dato 13.06.2008
Registrering av grunn

Endring i realsameie. - Tinglyst dato 01.06.2022
Endring i realsameie. Denne matrikkelenheten har andel i: Knr: 3049 Gnr: 193 Bnr: 17 Ideell: 1/11

Endring i realsameie. - Tinglyst dato 01.06.2022
Endring i realsameie. Denne matrikkelenheten har andel i: Knr: 3049 Gnr: 193 Bnr: 31 Ideell: 1/11Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.