Adresse

Nøsteveien 126
3402 LIER

Prisinformasjon

Prisantydning: 3.100.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 77.500 ,-
Pantattest pr. dokument kr 208,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Pluss Boligkjøperforsikring Enebolig, tomannsbolig (hel eller del), fritidsbolig, tomt kr 14 700,-


Sum øvrige omkostninger kr 93.578

Totalpris med omkostninger kr 3.193.578

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 900,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning
Kontakt megler
Megler

Trond A. Helgerud
+4791360434
tah@dahlas.no

Kort om eiendommen

Borett:
Det er på eiendommen tinglyst en livsvarig borett. Rettighetshaver er 94 år og benytter pt denne. Eiendommen kan ikke tas i bruk av kjøper så lenge boretten består. Boretten er gitt vederlagsfritt. Iht takst/tilstandsrapport er markedsverdi redusert med kr 400.000,- som følge av ulempen ved boretten.

Dette er en hyggelig boligeiendom som ligger solrikt til. Den ligger i landlige omgivelser men allikevel sentralt og med gangavstand til Lierbyen. Her bor man med fine og velstelte landbruksområder som nærmeste nabo og kun ca 10 minutters kjøring til Drammen sentrum

I Lierbyen finner man et utvalg av butikker og servicetilbud. Her ligger Hegg barneskole som er nybygget i 2015. Det er barnehage i Lierbyen sentrum. Lierbyen ungdomsskole ligger ved Haskoll.

Boligen er innredet med:
1.etasje: Gang, kjøkken og stue.
2.etasje: Trappegang, 2 soverom og bad/WC.
Kjeller: Bod/lagerplass, Vaskekjeller

Areal og byggeår

Primærareal: 80

Bruksrareal: 127

Antall soverom: 2

Tomtestørrelse: 932

Boligtype: Enebolig

Eierform: Selveier

Byggeår: 1947

Energimerking: G Oransje

Fasiliteter
  • Balkong/Terrasse
  • Peis/Ildsted
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Offentlig vann/kloakk
  • Rolig
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 50
Bruksnr: 228
Kommune: Lier

Innhold
1.etasje: Gang, kjøkken og stue.
2.etasje: Trappegang, 2 soverom og bad/WC.
Kjeller: Bod/lagerplass, Vaskekjeller

De oppgitte rom er definert av bygningssakkyndige iht. vedlagt rapport, etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Standard:
Boligen er pen og hyggelig. Det må allikevel påregnes en del generelle oppgraderinger og modernisering av de fleste overflater.

Gulv: Vinylbelegg og heldekkende teppe.
Vegger: Panelplater, tapet og
baderomsplater.

Kjøkken: Profilert innredning med beisede fronter. Vegg over kjøkkenbenk er flis-satt. Røropplegg til oppvaskmaskin. Montert avtrekksvifte over komfyr. Spiseplass.

Bad/WC: Vinylbelegg på gulv, baderomsplater, servant i innredning og dusjkabinett.

Oppvarming:
Luft til luft varmepumpe i stuen, det er elektriske panelovner i noen rom. Peisovn i stuen i 1.etasje. Pipe er foret med stålrør.

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Varmekilder er ikke funksjonstestet.

Beliggenhet:
Dette er en hyggelig boligeiendom som ligger solrikt til. Den ligger i landlige omgivelser men allikevel sentralt og med gangavstand til Lierbyen. Her bor man med fine og velstelte landbruksområder som nærmeste nabo og kun ca 10 minutters kjøring til Drammen sentrum

Ikke langt unna ligger Heggtoppen butikksenter med dagligvarebutikk og
blomsterbutikk.

I Lierbyen finner man et utvalg av butikker og servicetilbud. Her ligger Hegg barneskole som er nybygget i 2015. Det er barnehage i Lierbyen sentrum. Lierbyen ungdomsskole ligger ved Haskoll. Kort gangavstand til bussholdeplass med god offentlig kommunikasjon retning Drammen/Asker/Oslo.


Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl.

Beskaffenhet:
Tomten er pent opparbeidet med gressplen og beplantninger. Belegningsstein i forbindelse med terrassert areal. Gruset innkjørsel og gårdsplass. Parkering i egen gårdsplass. Lekestue.

Adgang til utleie
Det er på eiendommen tinglyst en livsvarig borett. Eiendommen kan av den grunn ikke fritt leies ut så lenge boretten består.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan: Eiendommen ligger i område avsatt til LNF (landbruk , natur og fritid.

Gjeldende regulering: Eiendommen ligger ikke i regulert område.

Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest fra opprinnelig oppføring.

At slike tillatelser/ attester eksisterer gir ingen garanti for at det ikke senere er utført arbeider som ikke er byggemeldt/ godkjent.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Generelt: Boligen har en forholdsvis enkel standard, den har ikke vært vesentlig påkostet i senere år, boligen må anses som et oppussingsobjekt. Nedenfor gjengis en kort oppsummering der den bygningssakyndige har beskrevet avvik ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3).

TG 3 Store eller alvorlige avvik

Utvendig - takkonstruksjon/loft
Det er ingen lufting i konstruksjonen.
Kostnadsestimat: Over kr 300.000

Våtrom - generell - vaskekjeller
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat: kr 50.000 - 100.000

Våtrom - generell - bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner - elektrisk anlegg
Tekniske installasjoner - branntekniske forhold

TG 2 Avvik som kan kreve tiltak

Utvendig - taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

Utvendig - nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.

Utvendig - veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig - vinduer
Det er avvik: Vinduer og dører i yttervegg er av eldre dato, normal levetid er oppnådd.

Innvendig - overflater
Det er avvik: Overflater har en del slitasje og hull etter oppheng.

Innvendig - etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig - radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad.

Innvendig - rom under terreng
Det er avvik: Kjelleren er ikke oppgradert siden byggeår.

Innvendig - innvendige trapper
Trappen har en del slitasjegrad utover det som er normalt ut i fra alder.

Innvendig - innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Kjøkken - overflater og innredning - kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

Kjøkken - avtrekk - kjøkken
Det er avvik: Kjøkkenvifte fungerer ikke tilfredsstillende

Tekniske installasjoner - vannledninger
Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner - andre VVS-installasjoner
Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt.

Tomteforhold - drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold - grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Deler av informasjonen i dette avsnittet er hentet fra tilstandsrapporten. Opplistingen over er ikke uttømmende og du oppfordres til å lese og sette deg grundig inn i alt salgsmateriell.
Arealene er oppgitt av bygningssakkyndig på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. ifølge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.


Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje: Kjeller: 44 kvm 1.etasje: 50 kvm 2.etasje: 33 kvm

Bruksareal per etasje: 1.etasje: 47 kvm 2.etasje: 33 kvm

lnngår i p-romsareal: 1.etasje: Gang, kjøkken og stue. 2.etasje: Trappegang, 2 soverom og bad/WC.

Diverse
Borett:
Det er på eiendommen tinglyst en livsvarig borett. Rettighetshaver er 94 år og benytter pt denne. Eiendommen kan ikke tas i bruk av kjøper så lenge boretten består. Boretten er gitt vederlagsfritt. Iht takst/tilstandsrapport er markedsverdi redusert med kr 400.000,- som følge av ulempen ved boretten. Rettighetshaver betaler egne strømkostnader. Øvrige kostnader/driftskostnader ved eiendommen bæres av den som til enhver tid er eier av eiendommen.


Vårt firma har innhentet opplysninger på det elektriske anlegget, og har mottatt følgende opplysninger fra selger/e-verket:
Anlegget ble sist kontrollert i 2016.
Det foreligger ingen påbud om utbedringer.

Vårt firma har innhentet opplysninger fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen):
Anlegget ble kontrollert 03.08.2020. Anmerkninger etter tilsyn er utbedret iht informasjon fra selger.

Eiendommen selges for dødsbo og selger har ikke primærkjennskap til boligen. Kjøper kan derfor inneha en svakere kjøpsrettslig stilling enn ved et ordinært salg hvor selger selv bebor eiendommen og avgir opplysninger om denne.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, bygningssakskyndig, selgers opplysninger gitt til bygningssakskyndig, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.
Tilstandsrapporten beskriver byggverkets tekniske tilstand. Det er ikke foretatt kontroll av de elektriske installasjonene (el-takst) selv om bygningssakkyndige kan ha knyttet kommentarer til el-anlegget ut ifra helt enkle vurderingskriterier.

Siden el-anlegget ikke er kontrollert av bygningssakyndig er det sannsynlig at det siden kan avdekkes avvik fra dagens forskriftskrav og oppstå funksjonssvikt. Videre må kjøper være forberedt på at det må foretas oppgraderinger på grunn av slitasje, fraværende vedlikehold, arbeider som er utført av ufaglærte, alder eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard

I Norge er det en av oppgavene til «Det lokale eltilsynet» (DLE) å foreta tilsyn av elektriske anlegg i boliger og fritidsboliger. Alle boliger skal ha periodisk kontroll hvert 20 år og hytter/fritidsboliger kontrolleres hvert 30 år. El-anlegget er en bygningsdel som er gjenstand for konstant utvikling, det må derfor påregnes at dagens anlegg ikke nødvendigvis er dimensjonert for oppgradering av kjøkken med nye elektriske apparater eller rehabilitering av bad m/varmekabler samt innstalleringer el-bil lader.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer medfølger ikke i handelen.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 9 000,-

Det er installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann/avløp og privat vei fra offentlig. Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avløp har private stikkledninger, som vedlikeholdes for eiers egen regning. For ytterligere opplysninger om de private stikkledningene tar man kontakt med kommunen. Se forøvrig salgsoppgave med vedlagte servitutter/avtaler.

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 10 000
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 601 595,-
Sekundær formuesverdi kr 2 165 742,-
Formuesverdi årstall 2020

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-22-00093

Sentrale lover
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 Modum AS kan offentliggjøre kjøpesum m.m. i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se dahlas.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Boligselgerforsikring
Sammendrag av selgers egenerklæringsskjema:
Eiendommen selges for dødsbo og spørsmål i egenerklæring blir av den grunn ikke fylt ut.

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Eiendomsmegler Dahl formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.
Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/ småbruk, er det kun forhold tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Når du kjøper brukt eiendom er det viktig å ha riktige forventninger. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel.

Det er viktig at du setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Du anses å være kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om du har lest dokumentene eller ikke. Du oppfordres til å undersøke eiendommen nøye. Ta gjerne med en fagkyndig på visning, før bud inngis. Kjøper du eiendommen usett kan du ikke reklamere på forhold som du ville blitt kjent med ved visningen.

Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen.

Dersom du oppdager forhold du mener kan være mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger.

Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Ta kontakt med megler eller forsikringsselskapet straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Det er nye regler fra 01. januar 2022 - hva må du passe på som kjøper?
- Lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers beskrivelse i salgsprospekteten og selgers egenerklæring nøye.
- Du kan ikke klage på forhold som du har
fått opplysninger om i tilstandsrapporten, i salgsoppgaven eller på andre måter.
- Se på tilstandsgrad og anslått utbedringskostnad for å danne deg et bilde av hva du må regne med av kostnader og eventuelle arbeider på boligen fremover. Husk at en anslått kostnad ikke er det samme som faktisk kostnad. Merk også at anslått utbedringskostnad bare er utbedring av konkrete avvik, etter den standarden som boligen har. Oppgradering til dagens standard kan koste mer. For eksempel å bytte fra gulvbelegg til parkett eller å etterisolere for bedre energibesparelse.
- Husk: Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan det være avvik som ikke er beskrevet, men som du ikke kan klage på til selger.

Vedlegg
Tilstandsrapport, datert 18.05.2022
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring, datert 28.03.2022
Energiattest, datert 08.06.2022
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Servitutter

Tinglyste heftelser

Bestemmelse om vannrett - Tinglyst dato 09.07.2007
Bestemmelse om vann og kloakkledning Med flere bestemmelser GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Best. om adkomstrett - Tinglyst dato 25.06.2009
Bestemmesle om felles drift og vedlikehold GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Borett - Tinglyst dato 17.09.2019
BorettAnnonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.