Adresse

Konglebakken 9
3077 SANDE I VESTFOLD

Prisinformasjon

Prisantydning: 2.900.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 72.500 ,-
Pantattest pr. dokument kr 208,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Pluss Boligkjøperforsikring Enebolig, tomannsbolig (hel eller del), fritidsbolig, tomt kr 14 300,-


Sum øvrige omkostninger kr 88.178

Totalpris med omkostninger kr 2.988.178

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 500,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Kontakt megler

Megler

Fredrik Simensen
+4748237971
fs@dahlas.no

Kort om eiendommen

Går du med en drøm om å bygge nytt, eller pusse opp noe etter eget ønske? Denne eiendommen ligger på et nydelig utsiktspunkt, med bilvei helt frem på tomta. Et perfekt utgangspunkt.

Attraktiv beliggenhet på Bekkestranda i Sande, med områdets flotteste naturområder som nærmeste nabo. Her har du fantastisk utsikt over både fjord og natur. Hytta har kun få minutters gange til fjorden, med gode bade- og fiskemuligheter. Langs fjorden går det også en hyggelig kyststi som tar deg langs vannet i flere kilometer, samtidig er marka med flere hyggelige vann og flotte turstier. På eiendommen er det også fantastiske solforhold, med solen fra tidlig til sent. Det er kun en kort kjøretur til nærmeste matbutikk og turen inn til Sande sentrum med blant annet togstasjon og vinmonopol.

Hytta inneholder: Hems med flateareal på 12 kvm, kjøkken, entré, stue , garderobeskap, 2 soverom. Parkering på tomt.

Velkommen til visning!

Areal og byggeår

Primærareal: 42

Bruksrareal: 44

Antall soverom: 2

Tomtestørrelse: 944

Boligtype: Hytte

Eierform: Selveier

Byggeår: 1970

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
  • Balkong/Terrasse
  • Garasje/P-plass
  • Peis/Ildsted
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Fiskemulighet
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 429
Bruksnr: 60
Kommune: Holmestrand

Innhold
Hytta inneholder: Hems med flateareal på 12 kvm, kjøkken, entré, stue , garderobeskap, 2 soverom. Parkering på tomt.

Standard:
Fritidsboligen har en enkel planløsning og en enkel standard på flater, innredninger og installasjoner,
med referanse til alder.

Parkering:
Parkering på tomten.

Oppvarming:
Beskrivelse: Oppvarming består av strøm og vedfyring.

Beliggenhet:
Attraktiv beliggenhet på Bekkestranda i Sande, med områdets flotteste naturområder som nærmeste nabo. Her har du fantastisk utsikt over både fjord og natur. Hytta har kun få minutters gange til fjorden, med gode bade- og fiskemuligheter. Det er kun en kort kjøretur inn til Sande sentrum med blant annet togstasjon og vinmonopol.

Rekreasjon:
Bekkestranda med en rekke muligheter for sport- og fritidsaktiviteter hele året. Turstier fra hytta og videre ut i hele områdets løypenett med turveier til videre innover Marka. Kystien går også i området, og er en flott tursti som tar deg videre inn mot Sande eller rundt Berger mot Svelvik. Har du båt er det kort vei over til bl.a. Holmestrand og flere hyggelige plsaser i området. Holmsbu er du kjapt inne i et idyllisk sommersted med restauranter, nærbutikk og hyggelig sørlandsstemning.

Handel:
Det er kort vei ned til Nordre Jarlsberg Brygge med en nyere etablert Kiwi matbutikk, kun en kort kjøretur fra eiendommen. Videre er det kort vei inn til Sande sentrum med både Meny, Kiwi og Rema 1000. Sande har også et sentrum, med forskjellige butikker og serveringssteder. Storhandelen kan gjøres i Drammen sentrum, ca. 25 minutter med bil.

Tidsavstander i bil:
Sande sentrum ca. 10 minutter
Drammen sentrum ca. 25 minutter
Asker ca. 40 minutter
Oslo ca. 55 minutter

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl.

Beskaffenhet:
Det er noe grovplanert tomt rundt hytta, for øvrig naturtomt. Parkering på egen eiendom.
Flott utsikt og gode solforhold

Radon
Fra 1. januar 2014 må radonverdier oppgis for alle boliger som helt eller delvis er utleid. Ved for høye verdier må det iverksettes tiltak. Selger opplyser at det ikke er foretatt radonmåling etter strålevernforskriften på denne eiendommen. Kjøper må selv sørge for å oppfylle bestemmelsene om målinger og eventuelle tiltak.

Regulering

Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (29.10.2014).

Regulert til fritids- og boligbebyggelse.

Ferdigattest
Ikke utstedt ferdigattest på denne eiendommen, men legger ved tegninger og vedtak om bygging.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Frittliggende fritidsbolig på en etasje, opplyst å være bygget i 1970. Yttervegger er oppført i bindingsverk, etter byggemåte isolert og er utvendig kledd med malt trepanel. Vinduer består av tre med isolerglass. Taktypen består av saltak.

Alle innvendige og utvendige areal samt beskrivelse av bygningen er hentet fra tilstandsrapport avholdt av takstmann. Det er rommenes faktiske bruk som avgjør om det defineres som P-rom og speiler ikke nødvendigvis hva som er godkjent av kommunen.

Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje: 44

Bruksareal per etasje: 42

lnngår i p-romsareal:

Diverse
Strømmen er pdd. koblet fra.

Vårt firma har innhentet opplysninger fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen):
Det foreligger ingen påbud om utbedringer.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Selger har selv aldri brukt eiendommen, og har derfor begrenset kunnskap.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Det er ikke installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Det er privat veg med vegrett og pliktig vedlikehold til kommunal veg – Bekkeveien. Kjøper av tomta må på regne å betale årlig vedlikehold til Vestergårdsåsen vel. Det er også privat VA fra kommunal komm ved Konglebakken 4. Der er det også et beløp som må betales inn, som blir refundert helt eller delevis av VA laget. Søkt sanitærabonnement/ tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg. Tillatelse gitt i 2020 og tilknytningsgebyr VA innbetalt. Tilrettelagt inne på egen eiendom, men ikke tatt tilknytning i bruk. Eiendomsskatt innføres i 2021, kostnad årlig må påregnes. Det betales veiavgift kr. 500 pr år. Brøyting 335 kr. pr år.

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdi kr 0,-
Formuesverdi årstall

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-21-00247

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Eiendomsmegler Dahl formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.
Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/ småbruk, er det kun forhold tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring
Selgers opplysningsskjema for eiendommen

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.