Adresse

Kaprifolveien 34
3408 TRANBY

Prisinformasjon

Prisantydning: 2.990.000

Felleskost: 3.500

Felleskost inkluderer:

Bygningsforsikring, strøm garasje, brøyting/strøing og utvendig vedlikehold.

Omkostninger


Dokumentavgift: 74.750 ,-
Pantattest pr. dokument kr 208,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Pluss Boligkjøperforsikring rekkehus og eierleilighet (med fler enn 3 enheter) kr 10 200,-


Sum øvrige omkostninger kr 86.328

Totalpris med omkostninger kr 3.076.328

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 7 400,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Starttidspunkt: 22.09.2021 kl. 17:30
Sluttidspunkt: 22.09.2021 kl. 18:30
Beskrivelse: Vi må vite på forhånd om du kommer på visning og ber deg ta kontakt for avtale om visning på angitt dag. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt.

Megler

Fredrik Simensen
+4748237971
fs@dahlas.no

Kort om eiendommen

Leiligheten ligger i en rolig og lite trafikkert del av Tranby, med nærhet til "alt" stedet har å by på. Området er meget barnevennlig og solrikt, med få minutters gange til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon og idrettsanlegg, samt matbutikk. Fine felles uteplasser bak rekkene. Kort vei til Liertoppen kjøpesenter med et variert utvalg av butikker. Tranby og Lier er ellers kjent for sine flotte turterreng sommer og vinter i nærområdet, fra leiligheten er det kort vei til flere flotte turmuligheter i området.

Leiligheten ligger i enden av rekken, med flott uteplass og hage, og inneholder: Entré, 2 soverom, kjøkken, stue, bad og bod. I tillegg er det utvendig bod. Parkering i egen garasje.

Høydepunkter:
* Endeleilighet
* Usjenert beliggenhet
* Solrikt
* Garasje
* Flotte turmuligheter i området
* Stor, felles hage
* Kort vei til skole, matbutikk og bussholdeplass

Velkommen til visning!

Areal og byggeår

Primærareal: 65

Bruksrareal: 69

Antall soverom: 2

Tomtestørrelse: 2033

Boligtype: Leilighet

Eierform: Selveier

Byggeår: 1988

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
  • Balkong/Terrasse
  • Garasje/P-plass
  • Utsikt
  • Barnevennlig
  • Kabel-TV
  • Offentlig vann/kloakk
  • Rolig
  • Sentralt
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 148
Bruksnr: 216
Seksjonsnr: 1
Kommune: Lier

Innhold
Leiligheten ligger i enden av rekken, med flott uteplass og hage, og inneholder:

Entré, 2 soverom, kjøkken, stue, bad og bod.

I tillegg er det utvendig bod. Parkering i egen garasje. I følge selger disponeres også biloppstillingsplass ved siden av inngangsparti.

Standard:
Selveierleilighet på et plan/bakkeplan i kjedede småhus på to etasjer, bygget i 1988. Leilighet har en normalt standard, samt en god arealdisponering. Det ble ikke registrert gjenstående arbeid ved befaring.

Se for øvrig takstrapport.

Parkering:
Parkering i garasje. I følge selger disponeres også biloppstillingsplass ved siden av inngangsparti.

Oppvarming:
Oppvarming består av strøm. Mulighet for å sette inn peisovn.

Beliggenhet:
Leiligheten ligger i en rolig og lite trafikkert del av Tranby, med nærhet til "alt" stedet har å by på. Området er meget barnevennlig og solrikt, med få minutters gange til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon og idrettsanlegg, samt matbutikk. Fine felles uteplasser bak rekkene. Kort vei til Liertoppen kjøpesenter med et variert utvalg av butikker.

Det er god bussforbindelse til/fra Tranby. Herfra går det ekspressbusser til Oslo, samt lokalbusser til øvrige deler av Lier, Drammen og Asker med togkorrespondanse videre. Lett adkomst til E18 med ca. 10 minutters kjøring til Asker, ca. 25 minutter til Oslo og ca. 10 minutter til Drammen.

Området er rolig og barnevennlig med flere barnehager like i nærheten til leiligheten. Det er også gangavstand til barneskole. Hallingstad barneskole, Tranby ungdomsskole, Tranby barnehage (0-5 år) i nærområdet.

Ved skolen er det et idrettsanlegg med fotballbaner og idrettshall. Lier Idrettslag er et fleridrettslag som tilbyr bl.a. aktivitetene fotball, håndball, ski (langrenn og skiskyting), crossminton og nå e-sport. I tillegg har de en barneidrettsgruppe der barn mellom 3 og 10 år er organisert i allidrett frem til skolealder og med håndball/fotball/ski frem til de går over i særgruppene i 5. trinn (10 år). Tranby og Lier er ellers kjent for sine flotte turterreng sommer og vinter i nærområdet.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl.

Adgang til utleie
Den enkelte sameier kan fritt disponere over sin sameieandel ved gave, salg, pantsettelse og lån. Ved utleie skal dette godkjennes av sameiets styre. Godkjennelse gis for 3 år av gangen. Godkjenning krever et rent flertall i et fulltallig styre. Den enkelte andelseier har ikke forkjøpsrett, innløsningsrett eller oppløsningsrett.

Ved ervervelse av andel i boligsameie Kaprifolveien kreves det at andel erverves for egen bolig, ikke for kommersiell utleie.

Radon
Fra 1. januar 2014 må radonverdier oppgis for alle boliger som helt eller delvis er utleid. Ved for høye verdier må det iverksettes tiltak. Selger opplyser at det ikke er foretatt radonmåling etter strålevernforskriften på denne eiendommen. Kjøper må selv sørge for å oppfylle bestemmelsene om målinger og eventuelle tiltak.

Regulering

Området er regulert til boligbebyggelse.

Det er den 30. november 2020 varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid og forhandling om utbyggingsavtale for Haugerudbråtan, Lier Kommune. Området det gjelder er gnr/bnr 147/2, 147/37, 147/38, 147/82 og 148/13. Planleggingens formål er å regulerer området til boligbebyggelse, samt ved med fortau langs Bratomveien. Dette naboeiendom til Sameie, på andre siden av veien bak rekkene.

Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest fra opprinnelig oppføring.

Beskrivelse (type bolig)
Når du kjøper en eierseksjon/-leilighet, kjøper du en andel av en eiendom og får en eksklusiv bruksrett til en del av eiendommen, normalt en leilighet. Du blir medlem i et sameie (hos Lovdata kan du lese lov om eierseksjoner), og må betale fellesutgifter til bl.a. forsikring, vaktmester, vedlikehold og oppvarming av fellesarealer. Du har full råderett over boligen, og kan bl.a. pantsette den, belåne den og foreta innvendig oppussing. Du er normalt ikke ansvarlig for annen gjeld enn den du selv tar opp i forbindelse med kjøpet av boligen. Sameiet kan imidlertid ha felles gjeld og ta opp felles lån for å finansiere oppussings- og rehabiliteringsarbeider. Du vil da være ansvarlig for din andel av dette.

Dersom det er vedtektsbestemt at ny eier skal godkjennes av styret i sameiet, er dette en forutsetning for lovlig å kunne ta boligen i bruk.

Dersom kjøper ikke blir godkjent av sameiet iht. vedtektene, må enten boligen videreselges for kjøpers regning og risiko eller få styrets vurdering rettslig prøvd. Det er kjøpers risiko om slik godkjennes gis.

Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i et sameie. Se Eierseksjonsloven § 23 om ervervsbegrensning, denne begrensningen vil nå ramme erverv av flere enn to boligseksjoner, uavhengig av om ervervet skjer direkte, gjennom aksjer/selskap eller gjennom slektninger. Eierseksjonsloven § 23 tredje ledd åpner imidlertid for at "nærstående kan erverve en boligseksjon som den nærstående selv eller dennes nærstående skal bruke som egen bolig." Erverv i strid med forbudet gir grunnlag for pålegg om salg. Det er kjøpers ansvar dersom kjøp skjer i strid med forbudet. Ta kontakt med megler ved spørsmål eller mer utfyllende informasjon rundt ervervsbegrensningen.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Alle innvendige og utvendige areal samt beskrivelse av bygningen er hentet fra tilstandsrapport avholdt av takstmann. Det er rommenes faktiske bruk som avgjør om det defineres som P-rom og speiler ikke nødvendigvis hva som er godkjent av kommunen.

Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje: 69

Bruksareal per etasje: 65

lnngår i p-romsareal: Entré, stue, kjøkken, bad, 2. soverom

Diverse
Vårt firma har innhentet opplysninger på det elektriske anlegget, og har mottatt følgende opplysninger fra selger/e-verket:
Anlegget ble sist kontrollert: 2008
Det foreligger ingen påbud om utbedringer.

Vårt firma har innhentet opplysninger fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen):
Det foreligger ingen påbud om utbedringer. Opplysninger fra brannvesen sier at det kun en røykløp, og er ikke tatt i bruk.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 3 130,-

Det er installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 4 000
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 654 359,-
Sekundær formuesverdi kr 2 355 692,-
Formuesverdi årstall 2019

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-21-00206

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Eiendomsmegler Dahl formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.
Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/ småbruk, er det kun forhold tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring
Selgers opplysningsskjema for eiendommen

Opplysninger fra forretningsfører, inneholdende:
‐ Boligopplysninger
‐ Innkalling og protokoll til ordinær
generalforsamling
‐ Årsberetning, samt årsregnskap og budsjett
‐ Revisjonsberetning
‐ Vedtekter
‐ Husordensregler

Ligger som vedlegg i salgsoppgaven og
inneholder viktig informasjon om
eiendommen og må gjennomgås før bud
inngis.

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.