Adresse

Vehagen 24
3072 SANDE I VESTFOLD

Prisinformasjon

Prisantydning: 3.500.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 87.500 ,-
Pantattest pr. dokument kr 208,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Pluss Boligkjøperforsikring Enebolig, tomannsbolig (hel eller del), fritidsbolig, tomt kr 14 700,-


Sum øvrige omkostninger kr 103.578

Totalpris med omkostninger kr 3.603.578

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 900,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Starttidspunkt: 29.05.2022 kl. 16:00
Sluttidspunkt: 29.05.2022 kl. 17:00

Megler

Per Ø. Bolstad
+4790183737
pob@dahlas.no

Kort om eiendommen

Eiendommen har en unik beliggenhet på Holm syd for Sande med flott utsikt utover Sandebukta. Flott nærkontakt med sjøen og kun få meter mellom eiendommen og vannkanten.

Eiendommen ligger skjermet til fra veien og åpner seg mot vannet med en egen tomtedel ned mot vannet. Solrikt. Flott turterreng i nærliggende skogsterreng med Orebergvannet og Hvittingen som fine turmål.

Kort vei til Sande sentrum med jernbanestasjon, skoler og alle servicetilbud. Ca. 15 min. kjøring til Drammen og ca. 30 min. kjøring til Asker.

Tinglyst rett til båtfeste rett nedenfor eiendommen.

Det er ikke boplikt i Sande kommune.

Bebyggelsen har behov for omfattende vedlikehold og modernisering og selges som et restaureringsobjekt.

Areal og byggeår

Primærareal: 95

Bruksrareal: 95

Antall soverom: 3

Tomtestørrelse: 1716

Boligtype: Enebolig

Eierform: Selveier

Byggeår: 1965

Energimerking: G Rød

Fasiliteter
  • Balkong/Terrasse
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Barnevennlig
  • Rolig
  • Bademulighet
  • Fiskemulighet
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 303
Bruksnr: 115
Kommune: Holmestrand

Innhold
Boligen har alle oppholdsrom på ett plan.

Entre, 3 soverom, bad, vaskerom, stue med utgang til terrasse og kjøkken.

Garasje/bod.

Standard:
Bebyggelsen har behov for omfattende vedlikehold og modernisering og selges som et totalt restaureringsobjekt.

For nærmere beskrivelse av standard, se vedlagte tilstandsrapport.

Parkering:
I egen garasje og gårdsplass

Oppvarming:
Peisovn i stuen.

Beliggenhet:
Eiendommen har en unik beliggenhet på Holm syd for Sande med flott utsikt utover Sandebukta. Flott nærkontakt med sjøen og kun få meter mellom eiendommen og vannkanten.

Eiendommen ligger skjermet til fra veien og åpner seg mot vannet med en egen tomtedel ned mot vannet. Solrikt. Flott turterreng i nærliggende skogsterreng med Orebergvannet og Hvittingen som fine turmål.

Kort vei til Sande sentrum med jernbanestasjon, skoler og alle servicetilbud. Ca. 15 min. kjøring til Drammen og ca. 30 min. kjøring til Asker.

Tinglyst rett til båtfeste rett nedenfor eiendommen.

Det er ikke boplikt i Sande kommune.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl.

Beskaffenhet:
Pent opparbeidet og romslig selveiertomt. Store plenarealer foran boligen og i en stripe ned mot vannet. Gårdsplass med fine parkeringsmuligheter.

Adgang til utleie
Ingen begrensning i utleie av hele boligen under ett til boligformål.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan: Avsatt til eksisterende fritidsbebyggelse og LNFR. Boligen har vært benyttet som enebolig siden 1985.

Gjeldende regulering: Uregulert, se vedlagte planbeskrivelse og kart fra kommunen.

Ferdigattest
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. Jf. plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 01.01.1998. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Ulovlig oppførte tiltak vil kommunen fremdeles kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Nedenfor gjengis en kort oppsummering der den bygningssakyndige har beskrevet avvik ved boligen som har fått tilstandsgrad 2 (TG 2) eller 3 (TG 3).

TG 2:
Utvendig; Nedløp og beslag:
Det er avvik: Takrennene har tydelige skader og nedbøyninger.

Utvendig; Veggkonstruksjon:
Konstruksjonene har skjevheter.

Utvendig; Dører:
Det er avvik: Eldre dør som tetter dårlig.

Utvendig ;Utvendige trapper:
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.

Innvendig; Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Innvendig; Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Kjøkken; Overflater og innredning; Kjøkken:
Det er avvik:
Innredningen har mye bruksslitasje og dører er skjeve/løse.

Tekniske installasjoner; Varmtvannstank:
Det er avvik:
Bereder er montert på løst stablet fundamentet i meget rå krypkjeller.

TG 3:
Utvendig; Taktekking:
Det er avvik: Tydelig spor av lekkasjer i vegger og himlingen innvendig. Takrennene er skadet/brutt ned noe som er indikasjon på mye is i rennene om vinteren. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Utvendig; Takkonstruksjon/Loft:
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Kostnadsestimat: Over 300 000

Utvendig; Vinduer:
Det er avvik: Vinduene er i varierende forfatning og deler har tydelige råteskader.

Utvendig; Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Det er avvik: Terrassen har store skjevheter. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Innvendig; Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Kostnadsestimat: Over 300 000

Innvendig; Pipe og ildsted:
Det er påvist andre avvik: Det er avholdt tilsyn på pipe/ildsteder 08.10.2019 og det er påvist flere avvik, det vises her til tilsynsrapporten. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig; Krypkjeller:
Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller.
Kostnadsestimat: Over 300 000

Våtrom; Generell; Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Kjøkken; Avtrekk; Kjøkken:
Det er registrert avvik med avtrekk.

Tekniske installasjoner; Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner; Avløpsrør:
Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner; Elektrisk anlegg:
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner; Branntekniske forhold:
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold; Byggegrunn:
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Det er registret store skjevheter ved måling på gulv. Kostnadsestimat: Over 300 000

Tomteforhold; Drenering:
Det er utifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Kostnadsestimat: Over 300 000

Tomteforhold; Grunnmur og fundamenter:
Det er avvik: Huset er opprinnelig bygget med støpte søyler fundamentert i leire. Nåværende eier har gravd ut deler av krypkjeller og murt leca vegger mellom de opprinnelige støpte søylene. Det er godt synlige sprekker og skjevheter i søyler og vegger. Det er usikkerhet knyttet til fundamenteringen eventuelle setninger og skader fra jord og teletrykk. Kostnadsestimat: Over 300 000

Tomteforhold; Oljetank:
Det er avvik: Det er synlige påfyllingsrør til oljetank ved yttervegg. Det er mulig nedgravd en oljetank ved kjellerveggen, det er ingen dokumentasjon eller opplysninger
tilgengelig om dette. Er det en nedgravd tank er det pålegg om fjerning eller sanering av denne. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Deler av informasjonen i dette avsnittet er hentet fra tilstandsrapporten. Opplistingen over er ikke uttømmende og du oppfordres til å lese og sette deg grundig inn i alt salgsmateriell.
Arealene er oppgitt av bygningssakkyndig på grunnlag av takstbransjens rettledning for arealmåling. Av rettledningen fremgår det at også areal (unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og garasjeplasser som f.eks. ifølge seksjonering tilhører boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.


Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal: Stue, kjøk­ken, bad, 4 sove­rom, gang

Diverse
Vårt firma har innhentet opplysninger fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen):
Det foreligger påbud om utbedringer. Selger har ikke utbedret feil og mangler i hht. tilsynsrapport datert 08.10.2019 (tilsynsrapport følger som vedlegg til denne salgsoppgave). Kjøper er ansvarlig for utbedring av feil og mangler i rapporten.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester.

Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.


Tilstandsrapporten beskriver byggverkets tekniske tilstand. Det er ikke foretatt kontroll av de elektriske installasjonene (el-takst) selv om bygningssakkyndige kan ha knyttet kommentarer til el-anlegget ut ifra helt enkle vurderingskriterier.

Siden el-anlegget ikke er kontrollert av bygningssakyndig er det sannsynlig at det siden kan avdekkes avvik fra dagens forskriftskrav og oppstå funksjonssvikt. Videre må kjøper være forberedt på at det må foretas oppgraderinger på grunn av slitasje, fraværende vedlikehold, arbeider som er utført av ufaglærte, alder eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard

I Norge er det en av oppgavene til «Det lokale eltilsynet» (DLE) å foreta tilsyn av elektriske anlegg i boliger og fritidsboliger. Alle boliger skal ha periodisk kontroll hvert 20 år og hytter/fritidsboliger kontrolleres hvert 30 år. El-anlegget er en bygningsdel som er gjenstand for konstant utvikling, det må derfor påregnes at dagens anlegg ikke nødvendigvis er dimensjonert for oppgradering av kjøkken med nye elektriske apparater eller rehabilitering av bad m/varmekabler samt innstalleringer el-bil lader.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 10 000,-

Det er ikke installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet avløp, vann fra Holm og Ve vannverk som er et felles vannverk for hele området. Felles privat vei inn til eiendommen.

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 20 000
Forbruk av andre varmekilder kr 2 000,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Holmestrand kommune har vedtatt eiendomsskatt for 2021 med 1 promille. Dette blir fakturert i 2.halvår 2021.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 629 859,-
Sekundær formuesverdi kr 2 267 492,-
Formuesverdi årstall 2018

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-21-00135

Sentrale lover
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 Modum AS kan offentliggjøre kjøpesum m.m. i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se dahlas.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Eiendomsmegler Dahl formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.
Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/ småbruk, er det kun forhold tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Når du kjøper brukt eiendom er det viktig å ha riktige forventninger. Du må ha som utgangspunkt at bruksslitasje, aldersforringelse, værpåkjenninger med videre forverrer tilstanden gradvis. Husk at alle bygningsdeler og tekniske installasjoner har begrenset levetid. Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er normalt ikke en mangel.

Det er viktig at du setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Du anses å være kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om du har lest dokumentene eller ikke. Du oppfordres til å undersøke eiendommen nøye. Ta gjerne med en fagkyndig på visning, før bud inngis. Kjøper du eiendommen usett kan du ikke reklamere på forhold som du ville blitt kjent med ved visningen.

Det kan foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette har innvirket på avtalen.

Dersom du oppdager forhold du mener kan være mangel, stiller avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig og «innen rimelig tid» overfor boligselgerforsikringsselskapet/selger.

Vi anbefaler at du reklamerer umiddelbart etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Ta kontakt med megler eller forsikringsselskapet straks du oppdager forhold du mener kan være en mangel.
Det er nye regler fra 01. januar 2022 - hva må du passe på som kjøper?
- Lese tilstandsrapport, eiendomsmeglers beskrivelse i salgsprospekteten og selgers egenerklæring nøye.
- Du kan ikke klage på forhold som du har
fått opplysninger om i tilstandsrapporten, i salgsoppgaven eller på andre måter.
- Se på tilstandsgrad og anslått utbedringskostnad for å danne deg et bilde av hva du må regne med av kostnader og eventuelle arbeider på boligen fremover. Husk at en anslått kostnad ikke er det samme som faktisk kostnad. Merk også at anslått utbedringskostnad bare er utbedring av konkrete avvik, etter den standarden som boligen har. Oppgradering til dagens standard kan koste mer. For eksempel å bytte fra gulvbelegg til parkett eller å etterisolere for bedre energibesparelse.
- Husk: Å kjøpe en brukt bolig er ikke det samme som å kjøpe en ny bolig. Gjør en vurdering av boligens alder, tilstand og type. I en eldre bolig, kan det være avvik som ikke er beskrevet, men som du ikke kan klage på til selger.

Vedlegg
Tilstandsrapport,
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring, datert 09.06.21
Selgers opplysningsskjema for eiendommen
Kopi av informasjon fra Vestfold Interkommunale Brannvesen
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold med planbeskrivelse fra kommunen
Kart som viser arealdelen i kommunenplanen på tomta
Servitutter fra 2018 vedr. vann og avløp med kart
Matrikkelkart

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.