Adresse

Svelvikveien 862
3060 SVELVIK

Prisinformasjon

Prisantydning: 900.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 22.500 ,-
Pantattest pr. dokument kr 208,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Pluss Boligkjøperforsikring Enebolig, tomannsbolig (hel eller del), fritidsbolig, tomt kr 14 700,-


Sum øvrige omkostninger kr 38.578

Totalpris med omkostninger kr 938.578

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 900,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning
Kontakt megler
Megler

Trond A. Helgerud
+4791360434
tah@dahlas.no

Kort om eiendommen

Dette er en fin og attraktiv boligtomt med masse sol og nydelig fjordutsikt. Tomten ligger på en liten høyde over sjøen og her får man følelsen av å «være på fjorden».

Tomten ligger meget fint til og det er kort vei til flere badeplasser og båthavner. Det er flotte turområder i skogen rett i bakkant av eiendommen. Det er ca ca 500 m til Tangen skole (1-7 trinn) og ca 1,7 km til Støa barnehage.

Eiendommen ligger med ca. 10 minutters kjøring til Svelvik sentrum for handling, restaurantbesøk etc.

Det foreligger godkjente byggetegninger og rammetillatelse. Det foreligger også igangsettingstillatelse til deler av tiltaket.

Det er foretatt diverse grunnarbeider og klargjøring på tomten. Det er anlagt forstøtningsmur mot øst og tomten er delvis planert.

Areal og byggeår

Tomtestørrelse: 387

Boligtype: Boligtomt

Eierform: Selveier

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Offentlig vann/kloakk
  • Fiskemulighet
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 334
Bruksnr: 103
Kommune: Drammen

Gårdsnr: 334
Bruksnr: 224
Kommune: Drammen

Beliggenhet:
Dette er en fin og attraktiv boligtomt med masse sol og nydelig fjordutsikt. Tomten ligger på en liten høyde over sjøen og her får man tilnærmet følelsen av å «være på fjorden».

Tomten ligger meget fint til og det er kort vei til flere badeplasser og båthavner. Det er flotte turområder i skogen rett i bakkant av eiendommen. Det er ca 500m til Tangen skole (1-7 trinn) og ca 1,7 km til Støa barnehage.

Eiendommen ligger med ca. 10 minutters kjøring til Svelvik sentrum for handling, restaurantbesøk etc.

Svelvik:
Svelvik sentrum er som en liten sørlandsby med alle nødvendige servicetilbud. Sentrum er et hyggelig lite tettsted med trange gater og små butikker og spisesteder. Lang kystlinje i Svelvik og Drammen med båt- og badeliv om sommeren. Gode fiskemuligheter.

Ca. 15 minutters kjøring til Drammen og ca. 50 minutters kjøring til Oslo. Gangavstand til bussholdeplass, samt gode bussforbindelser fra Svelvik sentrum til Drammen.

Svelvik har et rikt fritidstilbud med bl.a fotball, tennis, håndball, turn, seilforening samt flere andre tilbud. Kort vei til marka med
flotte turmuligheter sommer som vinter. Fergeforbindelse Svelvik-Hurumlandet, som gir kort vei til Holmsbu og Rødtangen.

Se flott film om Svelvik her:
https://www.youtube.com/watch?v=dD7zSLFqOhM&feature=youtu.be

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl.

Beskaffenhet:
weccam n

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan:
Avsatt til boligformål.
Gjeldende regulering:
Regulert til bolig.

Ferdigattest
Må besørges av kjøper

Bygningsinformasjon / byggemåte
Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Diverse
Eiendommen eier en ideell ½ part av eiendommen gnr 334. bnr 224 sammen med eiendommen på innsiden – Svelvikveien 870. Adkomst inn til begge eiendommene vil måtte legges over denne eiendommen. Det foreligger ingen skriftlige avtaler eierne imellom om bruk/disponering av dette arealet eller om fordeling av kostnader ved anleggelse av veien. Det er kjøpers videre ansvar å lage en erklæring/avtale som regulerer vedlikehold, vei mm med den andre hjemmelshaveren til arealet.

Det er foretatt diverse grunnarbeider og klargjøring på tomten. Det er anlagt forstøtningsmur mot øst og tomten er delvis planert.


Det foreligger godkjente byggetegninger og rammetillatelse. Det foreligger også igangsettingstillatelse for deler av prosjektet. Kjøper er selv ansvarlig for å opprettholde tidsramme iht kommunens krav samt evt endringer på tegninger etc. Denne utgjør 2 år fra igangsettingstillatelse. Selgers arbeider på tomten ble avsluttet i februar 2021. Dvs det gjenstår ca 1 år. Om tegningene ikke benyttes må man søke endring av gitt tillatelse evt. nye tegninger. Om tidsramme ikke opprettholdes vil byggetillatelse bortfalle.

Se ytterligere informasjon i vedlegg til salgsoppgaven. Interessenter til eiendommen oppfordres spesielt til å sette seg inn i vilkår gitt i rammetillatelse og byggetillatelse.

Det foreligger godkjent adkomst vei og tinglyst adkomstrett over privat stikkvei opp fra offentlig vei. det Det stilles fra kommunens side vilkår stilles for adkomstveien og gangvei. Iht vedlagt rammetillatelse vilkår nr. 8 og 9, som viser til detaljtegning for opparbeiding av adkomstveien og at gangveien skal opprettholdes evt. justeres i samråd med kommunen. Kostnader med disse abeidene er stipulert av firma Johnsrud Anleggsdrift til å utgjøre ca kr 250.000,- inkl mva. Kostnader som måtte påløpe med dette bæres av kjøper. Beløpet er ikke fastsatt og vil variere mht omfang av arbeider som vil måtte utføres. Konferer evt nærmere med megler.

Kostnader i forbindelse med tilknytningsforhold, byggemeldinger etc påhviler kjøperen.

Det er til eiendommen tinglyst en bestemmelse/rettighet til bading og til båtfeste på eiendommen gnr.34, bnr.10. Det er ikke kjent om rettighetene er i behold eller hvor båt/baderett i sin tid ble anvist. Det er imidlertid fine bademuligheter på strand og svaberg i nærområdet.

Kjøper er selv ansvarlig for byggeanmeldelser samt fremskaffe bygningsmyndighetenes
godkjennelser på bebyggelse.


Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger og opplysninger innhentet fra kommunen.


Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.
Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets. Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Vei, vann og avløp
Det foreligger avtale om tilknytning til private vann og avløpsledninger i området datert 29.10.2016. Disse er igjen tilknyttet offentlig ledningsnett . Det foreligger tinglyst avtale om rett til å benytte privat stikkvei til offentlig vei. Det foreligger også godkjennelse for adkomst til offentlig vei. Tilknytning til avløp vil måtte skje via avløpspumpe. Avløpspumpe er innkjøpt av selger og medfølger i handelen. Type: Compit 900 stasjon med DXM 3 fas. Pumpe med trykkstyring

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Det løper pt ingen kostnader til
kommunaleavgifter, renovasjon etc da
eiendommen er ubebygget.
Alle tilknytningavgifter vil påhvile kjøper.
Tilknytningsavgift til Drammen kommune vil pt (2021) utgjøre:
For vann: kr 6.600 ,- inkl mva
For avløp: kr 6.600,- inkl mva

Gebyrer er iht hjemmesider for Drammen kommune vann/avløp foreløpig ikke endret for 2022 (januar)

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdi kr 0,-
Formuesverdi årstall

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-21-00112

Sentrale lover
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til megler og eventuell bygningssakkyndig, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.

Eiendommen kan også ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 Modum AS kan offentliggjøre kjøpesum m.m. i egen markedsføring. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, interessenter og kjøper bli lagret av meglerforetaket i min. 10 år. Se dahlas.no for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring, datert 11.05.2021
Godkjenning for tilknytning til offentlig vann/avløpsanlegg datert 01.09.2017 med bestemmelser
Igangsettingstillatelse for deler av tiltaket datert 03.10.2017
Rammetillatelse datert 22.10.2014
Kopi av byggetegninger
Servitutter
Situasjonskart/reguleringskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.