Adresse

Åsveien 9 A
3046 DRAMMEN

Prisinformasjon

Prisantydning: 3.500.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 87.500 ,-
Pantattest pr. dokument kr 207,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 14 300,-


Sum øvrige omkostninger kr 103.177

Totalpris med omkostninger kr 3.603.177

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 500,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning
Kontakt megler
Megler

Per Ø. Bolstad
+4790183737
pob@dahlas.no

Kort om eiendommen

Tomten ligger rolig til i attraktivt boligområde tilhørende Danvik skolekrets. Det er enkelt med pendling, da det er gangavstand til Strømsø torg og sentralbanestasjon. Flotte turstier i skogen i bakkant og kort vei til Haukåsløypa hvor Drammen slalåmklubb har treninger og hvor det er skiskole og kurs for alle aldre.

Danvik er ellers kjent for å ha en av byens mest attraktive skolekretser med renoverte Danvik barneskole og nye Marienlyst ungdomsskole.

Eiendommen har en flott utsikt over byen. Kun ca. 15 min. gangavstand til Strømsø sentrum med alle nødvendige servicetilbud og jernbanestasjon.

Området må betegnes som et av Drammens flotteste villastrøk.

Det er enkelt med bilpendling med enkel adkomst til av- og påkjøring til E18.

Areal og byggeår

Tomtestørrelse: 500

Boligtype: Boligtomt

Eierform: Selveier

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Bredbåndstilknytning
  • Offentlig vann/kloakk
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 18
Bruksnr: 116
Seksjonsnr: 2
Kommune: Drammen

Beliggenhet:
Tomten ligger rolig til i attraktivt boligområde tilhørende Danvik krets. Det er enkelt med pendling, da det er gangavstand til Strømsø torg og sentralbanestasjon. Flotte turstier i skogen i bakkant og kort vei til Haukåsløypa hvor Drammen slalåmklubb har treninger og hvor det er skiskole og kurs for alle aldre.

Danvik er ellers kjent for å ha en av byens mest attraktive skolekretser med renoverte Danvik barneskole og nye Marienlyst ungdomsskole.

Eiendommen har en flott utsikt over byen. Kun ca. 15 min. gangavstand til Strømsø sentrum med alle nødvendige servicetilbud og jernbanestasjon.

Området må betegnes som et av Drammens flotteste villastrøk.

Det er enkelt med bilpendling med enkel adkomst til av- og påkjøring til E18.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til eiendommen..

Beskaffenhet:
Velkommen til Åsveien 9 A og til en av de siste mulighetene til å sikre seg en flott tomt i et utviklet boligområde som både er rolig og ypperlig tilrettelagt for en småbarnsfamilie - dette er en unik mulighet i et av Drammens flotteste villastrøk!

Tomten er ikke bundet opp imot noen spesiell husleverandør/entreprenør, slik at du her står fritt ved valg av husleverandør.

Rammetillatelse er gitt for en moderne funkis enebolig og tegninger ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Tomten er attraktiv der den ligger tilbaketrukket og med fin utsikt. Svært barnevennlig og lite sjenanse av gjennomgangstrafikk.

Tomten ligger meget bra til i skrånende terreng.

Tomtens beskaffenhet er ikke undersøkt nærmere, men er trolig fjell/jord/leire. Det tas forbehold om negative/ukjente forhold i grunn og selger har evt. ingen kunnskap om slike.

Diverse:
Tilknytningsavgifter og priser kan være avhengig av kjøpers intensjoner for utvikling av eiendommen, og er således kjøpers anliggende. Det må ikke bebygges over evt. felles ledningsnett, slik at fremtidig vedlikehold blir vanskeliggjort. Interessenter anmodes om å lese og gjøre seg kjent med reguleringsbestemmelser, seksjoneringsbegjæring med tegninger og situasjonsplan, vedtekter, situasjonskart og utomhusplan samt påse ivaretakelse av særskilte private bestemmelser for denne tomten. Konferer gjerne med eiendomsmegler ved spørsmål, men vær obs på at enkelte forhold må besvares av kommunen selv. Merk at ved endring av nåværende godkjente rammetillatelse vil det kreve reseksjonering, vedtektsendring etc som ikke nødvendigvis eier av snr. 1 (Sigurd Jorsalfaresgt. 12) vil samtykke til.

Vei, vann, avløp:
Offentlig ledningsnett for vann og avløp ligger rett ved tomtegrensen og kjøper har ansvar for planlegging/tilknytting/kontakt mot kommunen ifm. planlegging av oppføring av bebyggelse. Tilknytningsavgift/årsgebyr for vann/kloakk/renovasjon tilkommer.

Tomten er seksjonert ut ifra eiendommen Sigurd Jorsalfaresgate 12 (snr. 1) og Åsveien 9 A vil ha snr. 2. Eiendommene vil få separate adkomster og utearealer, se vedlagte situasjonskart og utomhusplan. Tomtearealet er anslått og kan avvike.

Regulering

Avsatt til boligformål i kommunens arealdel.

Det er gitt rammetillatelse for oppføring av en enebolig i moderne funkis stil. Tegninger ligger vedlagt salgsoppgaven. Det er fritt opp til kjøper å velge byggmester/entreprenør.

Beskrivelse (type bolig)
Seksjonert boligtomt med godkjent rammetillatelse.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med kyndige fagfolk før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Diverse
Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand.

Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Kjøper må selv betale tilknytningsavgifter til kommunen iht. gjeldene regelverk for vann/avløpstilknytning.

Vei, vann og avløp
Tomten ligger inntil offentlig vei. Vann og avløpsledninger ligger i nærheten av tomten.

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Det må påregnes kostnader til drift og vedlikehold, men det er pt. ingen faste kostnader på eiendommen.

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdi kr 0,-
Formuesverdi årstall

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-20-00417

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Takstrapport, datert 01.12.2020
Overenskomst mellom seksjon 1 og 2, datert 19.10.2020
Situasjonskart datert 08.05.2020
Utomhusplan datert 08.05.2020
Godkjent seksjonering datert 15.10.2020
Rammetillatelse 28.09.2020 med godkjente tegninger datert 08.05.2020 og 25.08.2020 (fasade øst)
Vedtekter
Tinglyste erklæringer datert 1921, 1979 og 2006

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.