Adresse

Trollerudveien 12 og 16
3406 TRANBY

Prisinformasjon

Prisantydning: 12.400.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 310.000 ,-
Pantattest pr. dokument kr 207,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 14 300,-


Sum øvrige omkostninger kr 325.677

Totalpris med omkostninger kr 12.725.677

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 500,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

I tillegg må det påregnes gebyr til kommune på konsesjonsbehandling.

Visning

Kontakt megler

Megler

Jørn Mosebekk Larsen
+4791321232
jml@dahlas.no

Kort om eiendommen

Sjelden og stor landbrukseiendom på 167 mål med enebolig, våningshus, driftsbygninger (inkl. leilighet) og nyere stall med 7 bokser, paddocker og og godkjent ridebane - Nordal - sentralt i Lier.

Vi ønsker å trygge visninger med minst mulig risiko for smitte. Vi må vite på forhånd om du kommer på visning og ber deg ta kontakt for avtale - meld deg på visningen!

Eiendommen ligger åpent, solrikt og skjermet til i «Grønne Lier» i et godt landbruksområde. Fine nærområder, landlig, og med nærhet til Nordal barneskole samt offentlig kommunikasjon.
Fin utsikt over Lierdalen og kort avstand til påkjøring E18 mot Oslo eller Drammen. Ca 30 min til Oslo, ca 15 min til Drammen. Flotte turmuligheter i nærområdet. Ca 5 min. til
Kiwi dagligvarebutikk ved Lyngåskrysset. Videre er det ca 5-10 min. til idrettsbaner - og hall og de fleste servicetilbud på Tranby og Lierbyen.

Areal og byggeår

Primærareal: 186

Bruksrareal: 204

Antall soverom: 5

Tomtestørrelse: 167118

Boligtype: Landbrukseiendom

Eierform: Selveier

Byggeår: 1971

Energimerking: G Gul

Fasiliteter
  • Balkong/Terrasse
  • Garasje/P-plass
  • Ingen gjenboere
  • Peis/Ildsted
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Barnevennlig
  • Parkett
  • Rolig
  • Sentralt
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 131
Bruksnr: 15
Kommune: Lier

Innhold
Eneboligen innehar 2 plan og inneholder:

U.etg: Hall, gang, bad, vaskerom, 4 soverom, sep.wc, 3 boder,

1.etg: Trappegang, gang, stue, stue 2, kjøkken, soverom,

Lagerbygning m/leilighet:

1. etg: Entre, gang, bad, spiserom, trimrom, boder og lagerrom,

2.etg: Gang med trapp fra fellesareal, gang, kjøkken, stue, 2 soverom, bad, bod,

Stall:
1.etg: Gang, vaskerom, omkledningsrom, stallbokser x 7

Eldre enebolig/våningshus (SEFRAK-registrert, se vedlagt takstrapport).

Standard:
Sjelden og stor landbrukseiendom på 167 mål med enebolig, våningshus, driftsbygninger (inkl. leilighet) og nyere stall med 7 bokser, paddocker og og godkjent ridebane - Nordal - sentralt i Lier

Vinduer: 2- lags glass og 1- lags glass
Gulv: Parkett, fliser, malt betong, skiferflis
Vegger: Malt panel, malte og tapetserte flater, malt puss, skiferflis

Parkering:
Gode parkeringsforhold i driftsbygninger og på eiendommen.

Oppvarming:
Peis med innsats, peisovn, for øvrig elektrisk/varmekabler.

Beliggenhet:
Eiendommen ligger åpent, solrikt og skjermet til i «Grønne Lier» i et godt landbruksområde. Fine nærområder, landlig, og med nærhet til Nordal barneskole samt offentlig kommunikasjon.
Fin utsikt over Lierdalen og kort avstand til påkjøring E18 mot Oslo eller Drammen. Ca 30 min til Oslo, ca 15 min til Drammen. Flotte turmuligheter i nærområdet. Ca 5 min. til Kiwi dagligvarebutikk ved Lyngåskrysset. Videre er det ca 5-10 min. til idrettsbaner - og hall og de fleste servicetilbud på Tranby og Lierbyen.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl.

Beskaffenhet:
Arealet er fordelt med ca.117 daa fulldyrka/beiter, ca. 29 daa skog og ca. 21 daa annet areal. Eiendommen ligger i et verdifullt kulturlandskap ifølge NIBIO. Totalt ca.114 daa fulldyrka og ca. 3 daa innmarksbeite.

Fulldyrka er fordelt på 5 teiger og omkranser tunet. Det er ikke vanningsanlegg på eiendommen, men mulig tilgang til vann fra Lierelva. Totalt ca. 28 daa skog som ligger som kantskog mot Lierelva, jord og tunet. Skogen er
flersjiktet blandingsskog dominert av lauv.

Adgang til utleie
Ingen begrensning i utleie av hele eller deler av eiendommen til bolig- og næringsformål. Eiendommen er pr. i dag utleid med to­ta­le
lei­e­inn­tek­ter for ho­ved­bo­lig, drifts­byg­nin­ger og stall/ride­bane kr. 50 -55.000,- pr. mnd.

Radon
Fra 1. januar 2014 må radonverdier oppgis for alle boliger som helt eller delvis er utleid. Ved for høye verdier må det iverksettes tiltak. Selger opplyser at det ikke er foretatt radonmåling etter strålevernforskriften på denne eiendommen. Kjøper må selv sørge for å oppfylle bestemmelsene om målinger og eventuelle tiltak.

Regulering

Eiendommen er ikke regulert. Ligger i LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag – Nåværende. Ras- og skredfare og Bevaring naturmiljø, i kommuneplanen. Det er registrert kvikkleireområder på eiendommen ifølge kart på Lier kommune. Det er ikke registrert grunnforurensing ifølge matrikkelopplysninger innhentet via Ambita/Norkart eller grunnforurensing som rekvirent er kjent med. Grunnforurensing som ikke er registret kan allikevel forekomme på eiendommen.

Kommuneplanen 2019-2028 ligger ute på kommunens hjemmesider (www.lier.kommune.no). Spørsmål angående ny kommuneplan rettes til Stedsutvikling og Plan.

Ferdigattest
Det foreligger brukstillatelser og ferdigattester ulike deler av eiendommene samt tiltak for riving av drivhus og ny vei. Videre for etablering av lager for grønnsaker, ominnredning fra lager til hybler etc. Se vedlegg.

Beskrivelse (type bolig)
Stor Landbrukseiendom med enebolig, våningshus, driftsbygninger, stall, paddocker og ridebane

Bygningsinformasjon / byggemåte
Bygningene er oppført ca. 1969, 1971(77) og mot slutten av 1980-tallet eller begynnelsen av
1990-tallet. Bygningene er generelt i brukbar stand, men det er registrert flere forhold som bør utbedres ved fremtidig eierforhold. Dette gjelder både normale aldringsslitasjer og tilstandsvekkelser, men også som følge av enkelte utførte arbeider har liten fagmessig utførelse.
Det fremgår at enebolig har behov for en del oppgraderinger. Leiligheten fungerer slik det er i dag, men også her bør det utføres noen
utbedringer. Dette gjelder i hovedsak avtrekksventileringen på kjøkkenet og eventuell oppgradering av badet. Når det gjelder lagerbygningen bør ventilasjonen vurderes oppgradert til dagens standard,
avhengig av hva den fremtidige driften av bygningen vil være.

På bakgrunn av oppføringsårene på både eneboligen og lagerbygningen, vil det med stor sannsynlighet være bygningsdeler som kan ha innhold av miljøfarlige stoffer, herunder asbest, PCB-holdige stoffer mv. For sanering av asbestholdige materialer krever dette tillatelse fra arbeidstilsynet og må behandles som spesialavfall.

Alle innvendige og utvendige areal samt beskrivelse av bygningen er hentet fra tilstandsrapport avholdt av takstmann. Det er rommenes faktiske bruk som avgjør om det defineres som P-rom og speiler ikke nødvendigvis hva som er godkjent av kommunen.

Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje: Enebolig: U. etg: 111 kvm 1. etg: 93 kvm Lagerbygning m/Leilighet: 1. etg: 776 kvm (BRA) og 76 kvm (P-ROM) 2.etg: 52 kvm (BRA) og 43 kvm (P-ROM) Leilighet. Stall: 1. etg: 151 kvm (BRA) og 38 kvm (P-ROM)

Bruksareal per etasje: Enebolig: U. etg: 93 kvm 1. etg: 93 kvm

lnngår i p-romsareal: Alle rom unntatt boder.

Diverse
Vårt firma har innhentet opplysninger på det elektriske anlegget, og har mottatt følgende opplysninger fra selger/e-verket:
Under finnes opplysninger om det elektriske anlegget i Trollerudveien 12-14

Målernummer: 7359992902784671
Siste kontroll av anlegget: Ikke kontrollert
Foreligger det pålegg på anlegget: Nei
Årsforbruk: 18.200 kWh

Målernummer: 7359992902811766
Siste kontroll av anlegget: Ikke kontrollert
Foreligger det pålegg på anlegget: Nei
Årsforbruk: 9.500 kWh

Målernummer: 7359992901678827
Siste kontroll av anlegget: 1997
Foreligger det pålegg på anlegget: Nei
Årsforbruk: 15.500 kWh

Målernummer: 7359992903290485
Siste kontroll av anlegget: Ikke kontrollert
Foreligger det pålegg på anlegget: Nei
Årsforbruk: 10.200 kWh

Vårt firma har innhentet opplysninger fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen): Tilsyn av 13.08.2015 (Trollerudveien 12).
Det foreligger ingen påbud om utbedringer. Trollerudveien 16 har ingen registrerte tilsyn/mangler.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.
Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 18 228,-

Det er installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Eiendommen opplyses å ha offentlig vann og privat avløp (septiktank med spredegrøfter). I følge eier er det to kjente tanker på eiendommen. Det antas at en er i glassfiber og en i stål. Trollerudveien er en privat vei med eget veilag. Anlegget klarer ikke dagens rensekrav og må forvente pålegg om oppgradering. Se vedlegg.

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 53 400
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdi kr 0,-
Formuesverdi årstall

Eiendommen eies pr. i dag av et aksjeselskap slik at ligningsverdien er ikke kjent pr. i dag.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-20-00412

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring da selger er representert ved et AS.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel. Ifølge arealklassifisering på NIBIO/Skog og landskap pr. 29.11.2020 oppfyller eiendommen dagens arealkrav i Odelslovens jfr. § 2 da den har mer enn 35 daa full-/overflatedyrka jord. Takstmann bemerker at et aksjeselskap ikke kan opparbeide odelsrett.

Boplikt
Det er bo- og driveplikt på eiendommen. En kjøper kan pålegges boplikt etter konsesjonslovens § 11 ved et konsesjonspliktig (fritt) salg. Ved et fritt salg vil det være priskontroll jf. Konsesjonslovens §§ 9 og 9 a samt rundskriv. Eiendommen er også underlagt Jord (driveplikt) - og Skoglov.

Konsesjon
Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Kjøpers konsesjonsansvar: Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven og kjøper forplikter seg til å søke konsesjon snarest mulig etter kontraktsmøtet. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon, herunder plikter kjøper å påklage et eventuelt negativt konsesjonsvedtak. Dersom klagen ikke fører fram må kjøper forholde seg til de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Slike forhold gir ikke rett til prisavslag, avtalt kjøpesum må betales fullt ut til selger ved avtalt forfall uavhengig av konsesjonsvedtaket. Det gjøres oppmerksom på at et negativt konsesjonsvedtak kan innebære at eiendommen må avhendes til andre for en lavere pris. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker. Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen skal vurdere for at konsesjon skal gis er: 1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år. 2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer. 3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd. Følgende unntak for kommunens priskontroll følger av konsesjonsloven og tilhørende rundskriv: 1. Priskontroll ved erverv av bebygde landbrukseiendommer foretas kun for eiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. 2. Ved erverv av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, vil priskontrollen unnlates så fremt kjøpesummen er under kr. 3 500 000,-. Dersom konsesjon nektes, skal oppgjøret likevel gjennomføres, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-5 (1), jf. eiendomsmeglingsloven § 6-9 (3), men da to måneder etter at endelig avslagsvedtak er truffet. Endelig avslagsvedtak innebærer at alle klagemuligheter er uttømt. I stedet for vilkåret om at kjøpers skjøte på eiendommen er tinglyst er det i disse tilfellene et vilkår for frigivelse av kjøpesummen at kjøper har fått nødvendig sikkerhet for kjøpesummen gjennom tredjemannspant i eiendommen eller at det blir enighet mellom partene om annen sikkerhet. Selger forplikter seg til lojalt å medvirke til at det etableres sikkerhet for kjøpesummen, eksempelvis gjennom å samtykke til tinglysing av kjøpers pantedokument på eiendommen, og at kjøper kan disponere over eiendommen, blant annet gjennom videresalg. Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med eiendomsmegler.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Landbrukstakst med verdi og tilstandsrapport, datert 22/12-20.
Energiattest
Opplysninger knyttet til Trollerudveien 12 og 16:
Grunnkart
Drammen - og Lier brannvesen, feierseksjonen
Registrering av hus/bygninger
Opplysninger fra rfd
Kommunale gebyrer, vann/avløp 2019
Opplysninger knyttet til privat avløpsløsning, kostnader for tømming m.m.
Bygningsstatus - SEFRAK - registrering
Opplysninger om midl. Brukstillatelser/ferdigattester
Opplysninger om regulering
Kopi av servitutt tgl. 06.10.1969 - erklæring/avtale
Kopi av servitutt tgl. 21.11.1969 - kraftlinjer
Kopi av serviutt tgl. 08.02.1977 - jordskifte
Kopi av serviutt tgl. 26.01.1981 - erklæring/avtale
Kopi av servitutt tgl. 06.09.2006 - bestemmelse om veg

Tinglyste heftelser

Erklæring/avtale - Tinglyst dato 06.10.1969
Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i forbindelse med vanningsanlegg

Elektriske kraftlinjer - Tinglyst dato 21.11.1969
Rettighetshaver:Lier el-verk.

Jordskifte - Tinglyst dato 08.02.1977
Grensegangssak for Nedre Buskreud jordskifterett. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Erklæring/avtale - Tinglyst dato 26.01.1981
Rett til oppføring av kårbolig. Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse av denne eiendom

Bestemmelse om veg - Tinglyst dato 06.09.2006
Bestemmelse om vegAnnonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.