Adresse

Flåtaveien 6
3074 SANDE I VESTFOLD

Prisinformasjon

Prisantydning: 6.900.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 192.500 ,-
Pantattest pr. dokument kr 207,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 14 300,-


Sum øvrige omkostninger kr 208.177

Totalpris med omkostninger kr 7.108.177

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 500,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

I tillegg må det påregnes gebyr til kommune på konsesjonsbehandling.

Visning

Kontakt megler

Megler

Per Ø. Bolstad
+4790183737
pob@dahlas.no

Kort om eiendommen

God og meget attraktiv beliggenhet i et rolig og barnevennlig boligstrøk på Skoger v/Klevjerhagen i Sande.

Eiendommen ligger oppe på en høyde og er meget solrik både med tidlig morgensol og sen kveldssol.

Kort avstand ned til flott idrettsanlegg på Klevjerhagen med fotballbane, kunstgressbane, skøytebane, lysløype m.v. Kort avstand til barnehage og barneskole på Kjeldås.

Ca. 15 minutters kjøring til Drammen sentrum via enkel adkomst til E-18. Bussforbindelse til Sande og Drammen. Ca 6 km til Sande sentrum med butikker, jernbanestasjon etc.

Kort vei også til Sandebukta med ypperlige muligheter for bade- og båtliv.

Boligen er meget innholdsrik.

1.etg.: entre/hall, 3 stuer, kjøkken, soverom, bad, vaskerom, wc. Utgang til terrasse og hage fra den ene stuen.
2.etg: stor stue med utgang til veranda, 3 soverom, bad.
Kjeller: Boder, teknisk rom.

Areal og byggeår

Primærareal: 297

Bruksrareal: 414

Antall soverom: 4

Tomtestørrelse: 49651

Boligtype: Landbrukseiendom

Eierform: Selveier

Byggeår: 1989

Energimerking: C Gul

Fasiliteter
  • Balkong/Terrasse
  • Peis/Ildsted
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Barnevennlig
  • Parkett
  • Rolig
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 371
Bruksnr: 10
Kommune: Holmestrand

Innhold
Boligen er meget innholdsrik.

1.etg.: entre/hall, 3 stuer, kjøkken, soverom, bad, vaskerom, wc. Utgang til terrasse og hage fra den ene stuen.
2.etg: stor stue med utgang til veranda, 3 soverom, bad.
Kjeller: Boder, teknisk rom.

Standard:
Boligen er oppført i 1989 og alt er hovedsakelig fra oppføringstidspunktet.

Gulv: Parkett og fliser.

Vegger: Hovedsakelig malte og tapetserte overflater.

Kjøkken: Stort kjøkken med hvit innredning og godt med skapplass.

Bad 1.etg: Fliser på gulv og vegger. Dusjhjørne. Servant i innredning.

Bad 2. etg.: Fliser på gulv og vegger. Dusjhjørne. Badekar. Dobbel servant i innredning.

Parkering:
På egen gårdsplass

Oppvarming:
Vannbåren varme i gulv med varmepumpe vann/vann i kjeller. Varmepumpen henter energi fra nedgravet rørsløyfe på jordet.

I tillegg er det peis i stuen.

Beliggenhet:
God og meget attraktiv beliggenhet i et rolig og barnevennlig boligstrøk på Skoger v/Klevjerhagen i Sande.

Eiendommen ligger oppe på en høyde og er meget solrik både med tidlig morgensol og sen kveldssol.

Kort avstand ned til flott idrettsanlegg på Klevjerhagen med fotballbane, kunstgressbane, skøytebane, lysløype m.v. Kort avstand til barnehage og barneskole på Kjeldås.

Ca. 15 minutters kjøring til Drammen sentrum via enkel adkomst til E-18. Bussforbindelse til Sande og Drammen. Ca 6 km til Sande sentrum med butikker, jernbanestasjon etc.

Kort vei også til Sandebukta med ypperlige muligheter for bade- og båtliv.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl.

Beskaffenhet:
Tomten er opparbeidet rundt boligen med gruset innkjørsel og gårdsplass. Fine plenarealer rundt eiendommen. Ca 36 mål er dyrket og har vært utleid til nabo til gras/korndyrking. Leieavtalen går ut i april 2021. Ny eier får driveplikt på dyrket mark og må vurdere utleie eller drive selv.

Adgang til utleie
Ingen begrensning i utleie av hele boligen til boligformål.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan: Avsatt til LNRF område.

Ferdigattest
Kommunen kan ikke finne midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i sine arkiver.

Beskrivelse (type bolig)
Landbrukseiendom

Bygningsinformasjon / byggemåte
Alle innvendige og utvendige areal samt beskrivelse av bygningen er hentet fra tilstandsrapport avholdt av takstmann. Det er rommenes faktiske bruk som avgjør om det defineres som P-rom og speiler ikke nødvendigvis hva som er godkjent av kommunen.

Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal: Kjeller: Trapperom/gang, wc 1. etg: 2 stuer, spisestue, kjøkken, bad m/wc, gang, vaskerom, soverom, wc 2. etg: Stue, 3 soverom, gang, bad , trapperom, wc

Diverse
Vårt firma har innhentet opplysninger fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen):
Det foreligger ingen påbud om utbedringer.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmenn, selgers opplysninger gitt til takstmenn, megler og opplysninger innhentet fra kommunen.
Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Eiendommen selges for dødsbo og selger har ikke primærkjennskap til boligen. Kjøper kan derfor inneha en svakere kjøpsrettslig stilling enn ved et ordinært salg hvor selger selv bebor eiendommen og avgir opplysninger om denne.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 10 000,-

Det er ikke installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet vann. Felles privat vei og privat avøpstank.

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 27 000
Forbruk av andre varmekilder kr 3 000,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Holmestrand kommune har vedtatt eiendomsskatt for 2021 med 1 promille. Dette blir fakturert i 2.halvår 2021.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 108 537,-
Sekundær formuesverdi kr 390 733,-
Formuesverdi årstall 2018

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-20-00441

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er bo og driveplikt på eiendommen.

Konsesjon
Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Kjøpers konsesjonsansvar: Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven og kjøper forplikter seg til å søke konsesjon snarest mulig etter kontraktsmøtet. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon, herunder plikter kjøper å påklage et eventuelt negativt konsesjonsvedtak. Dersom klagen ikke fører fram må kjøper forholde seg til de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Slike forhold gir ikke rett til prisavslag, avtalt kjøpesum må betales fullt ut til selger ved avtalt forfall uavhengig av konsesjonsvedtaket. Det gjøres oppmerksom på at et negativt konsesjonsvedtak kan innebære at eiendommen må avhendes til andre for en lavere pris. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker. Det er administrasjonen/politikerne i den aktuelle kommunen som er rette konsesjonsmyndighet. Noen viktige hovedelementer som kommunen skal vurdere for at konsesjon skal gis er: 1. At kjøper vil oppfylle boplikt. Innflytting innen ett år etter tinglysning av skjøte og deretter boplikt på 5 år. 2. At den avtalte prisen for eiendommen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, ref. rundskriv og retningslinjer. 3. At gården drives. Etter Jordlova skal fulldyrka areal holdes i hevd. Følgende unntak for kommunens priskontroll følger av konsesjonsloven og tilhørende rundskriv: 1. Priskontroll ved erverv av bebygde landbrukseiendommer foretas kun for eiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. 2. Ved erverv av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, vil priskontrollen unnlates så fremt kjøpesummen er under kr. 3 500 000,-. Dersom konsesjon nektes, skal oppgjøret likevel gjennomføres, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-5 (1), jf. eiendomsmeglingsloven § 6-9 (3), men da to måneder etter at endelig avslagsvedtak er truffet. Endelig avslagsvedtak innebærer at alle klagemuligheter er uttømt. I stedet for vilkåret om at kjøpers skjøte på eiendommen er tinglyst er det i disse tilfellene et vilkår for frigivelse av kjøpesummen at kjøper har fått nødvendig sikkerhet for kjøpesummen gjennom tredjemannspant i eiendommen eller at det blir enighet mellom partene om annen sikkerhet. Selger forplikter seg til lojalt å medvirke til at det etableres sikkerhet for kjøpesummen, eksempelvis gjennom å samtykke til tinglysing av kjøpers pantedokument på eiendommen, og at kjøper kan disponere over eiendommen, blant annet gjennom videresalg. Ved spørsmål om konsesjon vennligst ta kontakt med eiendomsmegler.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Landbrukstakst datert 22.03.21
Tilstandsrapport, datert 15.02.21
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring, datert 17.03.21
Selgers opplysningsskjema for eiendommen, datert 17.03.21
Energiattest, datert 17.03.21
Kopi av informasjon fra Vestfold Interkommunale brannvesen IKS
Situasjonskart
Matrikkelkart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Tinglyste servitutter:
Leie av areal - datert 25.02.12
Erklæring/avtale - datert 01.09.87
Jordskifte - datert 07.04.97
Jordskifte - datert 01.12.97
Jordskifte - datert 29.10.03
Elektriske kraftlinjer - datert 12.08.66

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.