Adresse

Klokkerstien 12
3302 HOKKSUND

Prisinformasjon

Prisantydning: 2.490.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 62.250 ,-
Pantattest pr. dokument kr 207,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 14 300,-


Sum øvrige omkostninger kr 77.927

Totalpris med omkostninger kr 2.567.927

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 500,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Starttidspunkt: 25.10.2020 kl. 15:00
Sluttidspunkt: 25.10.2020 kl. 16:00
Beskrivelse: Visningstidspunkt

Megler

Jørn Mosebekk Larsen
+4791321232
jml@dahlas.no

Kort om eiendommen

Enebolig med behov for oppussing på stor tomt samt garasje på 65 kvm med spennende utv. potensial for hobbyvirksomhet nær Eikertun i Hokksund

Vi ønsker å trygge visninger med minst mulig risiko for smitte. Vi må vite på forhånd om du kommer på visning og ber deg ta kontakt for avtale - meld deg på visningspåmelding på finn.no!

Eiendommen har en skjermet beliggenhet i et eldre, etablert boligområde for eneboliger nær Eikertun sentralt i Hokksund. Det er gangavstand til sentrum med forretninger, jernbanestasjon, skoler og barnehager. Kort avstand til Eiker Kjøpesenter. Det er enkel adkomst Drammen og Kongsberg. Timesekspressen i umiddelbar nærhet.

Areal og byggeår

Primærareal: 101

Bruksrareal: 194

Antall soverom: 2

Tomtestørrelse: 1100

Boligtype: Enebolig

Eierform: Selveier

Byggeår: 1954

Energimerking: G Rød

Fasiliteter
  • Balkong/Terrasse
  • Garasje/P-plass
  • Ingen gjenboere
  • Peis/Ildsted
  • Turterreng
  • Barnevennlig
  • Offentlig vann/kloakk
  • Parkett
  • Rolig
  • Sentralt
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 77
Bruksnr: 1168
Kommune: Øvre Eiker

Innhold
Boligen innehar 2 plan samt kjeller og inneholder:

1.etg: Vindfang, gang, trapperom, stue, spisestue, kjøkken, tiltenkt bad, bod,

2.etg.: Trapperom, gang, 2 soverom, bad

Kjeller: Gang, vaskerom, kjellerstue, 2 boder, fyrrom,

Stor garasje på 65 kvm med stor takhøyde. Enkel garasje.

Standard:
Enebolig med behov for oppussing på stor tomt samt garasje på 65 kvm med spennende utv. potensial for hobbyvirksomhet nær Eikertun i Hokksund

Vinduer: 2- og 3 lags glass, noen enkle glass
Gulv: Parkett, laminat, vinyl, teppe og betong
Vegger: Panel, tapetserte og malte flater, brystningspanel, pussflater

Det er etablert nyere vannledning. Oso VV bereder fra 2008. Noe nyere rør-i-rør system i boligen. Eldre avløpsledninger.

Sentralfyr med røropplegg og radiatorer i noen rom, dette er frakoblet.

Parkering:
Stor garasje på hele 65 kvm med stor takhøyde og tilrettelagt for hobbyvirksomhet. I tillegg er det en enkelgarasje, forøvrig gode parkeringsforhold på eiendommen.

Oppvarming:
Peis med innsats i stue, åpen peis i kjeller. Liten peis på terrasse. Luft/luft varmepumpe, for øvrig elektrisk. Nedgravd septiktank i hage, se punkt diverse.

Beliggenhet:
Eiendommen har en skjermet beliggenhet i et eldre, etablert boligområde for eneboliger nær Eikertun sentralt i Hokksund. Det er gangavstand til sentrum med forretninger, jernbanestasjon, skoler og barnehager. Kort avstand til Eiker Kjøpesenter. Det er enkel adkomst Drammen og Kongsberg. Timesekspressen i umiddelbar nærhet.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl.

Beskaffenhet:
Tomten er opparbeidet med gressplen og noe beplantninger. Innkjørsel og gårdsplass er gruset samt noe hellelagt ved inngangspartiet.

Adgang til utleie
Ingen begrensning i utleie av hele boligen under ett til boligformål.

Regulering

Eiendommen er ikke berørt av reg. plan men ligger innenfor kommuneplan for Øvre Eiker 2015 -2027, formål bolig. Det er opplyst at eiendommen ligger innenfor fareområde for høyspenningsanlegg.

Ferdigattest
Kommunen kan ikke finne ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse i sine arkiver. Dog er bolig og garasje byggeanmeldt i hhv 1954 og 1965 samt godkjent oppføring av garasje i 2017. Se vedlagte opplysninger fra kommunen.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Det har ikke vært utført oppgraderinger eller vedlikehold av boligen i de senere år og den fremstår som ett rehabiliterings objekt. Det som bør prioriteres er utbedring av taklekkasje på bad i 2 etasje, innbygget veranda som har setningsskader,
drenering samt oppgradering av våtrom og kjøkken.

Alle innvendige og utvendige areal samt beskrivelse av bygningen er hentet fra tilstandsrapport avholdt av takstmann. Det er rommenes faktiske bruk som avgjør om det defineres som P-rom og speiler ikke nødvendigvis hva som er godkjent av kommunen.

Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje: Kjeller: 67 kvm 1.etg: 93 kvm 2.etg: 34 kvm

Bruksareal per etasje: Kjeller: 0 kvm 1.etg: 67 kvm 2.etg: 34 kvm

lnngår i p-romsareal: Alle rom unntatt kjellergang, vaskekjeller, boder, kjellerstue, fyrrom og bad.

Diverse
Vårt firma har innhentet opplysninger på det elektriske anlegget, og har mottatt følgende opplysninger fra selger/e-verket: Anlegget ble sist kontrollert: 040292. Det foreligger ingen påbud om utbedringer. Det anbefales å foreta en ny el. kontroll av anlegget før bruk.

Vårt firma har innhentet opplysninger fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen): Tilsyn av 28/8-14.
Det foreligger påbud om utbedringer. Selger har ikke utbedret feil og mangler i hht. tilsynsrapport datert 28082014 (tilsynsrapport følger som vedlegg til denne salgsoppgave). Kjøper er ansvarlig for utbedring av feil og mangler i rapporten.

Ved eventuelle tilbygg må det hensyntas tinglyst servitutt om bebyggelse, se vedlegg.

Eiendommen har nedgravd oljetank. Det er ulike regler for kontroll og ettersyn med nedgravde oljetanker avhengig av type oljetank og den enkelte kommune. Boligeieren er imidlertid ansvarlig for oljetanken. Selgeren kan ikke dokumentere at det er ført periodisk kontroll iht. gjeldende regler, og videre bruk og ettersyn av oljetanken vil være kjøpers risiko og ansvar.

Stortinget har vedtatt et klimaforlik som innebærer en intensjon om å fase ut oppvarming med fossilt brennstoff innen 2020. Hvorvidt dette er aktuelt for denne eiendommen, må kjøper undersøke nærmere med kommunen. Mer informasjon kan også fås på www.oljefri.no og www.enova.no Det er kjøpers ansvar å innrette bruken og eventuell fjerning av oljetanken.

Eiendommen selges for dødsbo og selger har ikke primærkjennskap til boligen. Kjøper kan derfor inneha en svakere kjøpsrettslig stilling enn ved et ordinært salg hvor selger selv bebor eiendommen og avgir opplysninger om denne.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen.

Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.
Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 3 000,-

Det er installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet vann og avløp, privat vei. Kum/slamavskiller er tilknyttet offentlig nett, ledninger (felles) fra offentlig ledning og inn til bygning er privat.

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 18 300
Forbruk av andre varmekilder kr 1 000,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 754 745,-
Sekundær formuesverdikr 0,-
Formuesverdi årstall 2019

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-20-00337

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Tilstandsrapport, datert 141020
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring, datert 280920
Energiattest
Kopi av informasjon fra Drammensregionens brann‐ og feiervesen, datert 28082014
Situasjonskart
Servitutt om bebyggelse
Bygningsdata, ferdigattester og kommentarer

Tinglyste heftelser

Bestemmelse om bebyggelse - Tinglyst dato 25.09.1978
Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold til Bygningsloven

Registrering av grunn - Tinglyst dato 04.07.1995
Registrering av grunnAnnonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.