Adresse

Kirkestredet 10
3060 SVELVIK

Prisinformasjon

Prisantydning: 3.950.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 98.750 ,-
Pantattest pr. dokument kr 207,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 14 300,-


Sum øvrige omkostninger kr 114.427

Totalpris med omkostninger kr 4.064.427

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 4 100,- / kr 7 400,- / kr 11 500,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Kontakt megler

Megler

Gustav Waal
+4790952321
gbw@dahlas.no

Kort om eiendommen

Beliggende i Svelvik sentrum, med nærhet til alle nødvendige servicetilbud. Sentrum er et hyggelig lite tettsted med trange gater samt små butikker og spisesteder. Kystlinje langs hele kommunen med båt- og badeliv om sommeren. Gode fiskemuligheter.

Ca. 25 minutters kjøring til Drammen sentrum og ca. 50 minutters kjøring til Oslo. Gangavstand til bussholdeplass, samt gode bussforbindelser fra Svelvik sentrum til både Drammen og Sande.

Innholdsrik enebolig med fleksibel planløsning med lyse overflater.

Inneholder:
1. etg.: Vindfang, trappegang, gang, bad, stue, kjøkken og to soverom.
2. etg.: Trappegang, kjøkken, bad, stue og to soverom.

Uthus med bodplass.

Areal og byggeår

Primærareal: 152

Bruksrareal: 155

Antall soverom: 4

Tomtestørrelse: 501

Boligtype: Enebolig

Eierform: Selveier

Byggeår: 1924

Energimerking: G Rød

Fasiliteter
  • Balkong/Terrasse
  • Turterreng
  • Barnevennlig
  • Offentlig vann/kloakk
  • Rolig
  • Sentralt
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger.

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 339
Bruksnr: 87
Kommune: Drammen

Innhold
1. etg.: Vindfang, trappegang, gang, bad, stue, kjøkken og to soverom.
2. etg.: Trappegang, kjøkken, bad, stue og to soverom.

Uthus med bodplass.

Standard:
Innholdsrik enebolig med fleksibel planløsning med lyse overflater. Deler av ytterkledningen er nylig skiftet.

1.etasje:
Kjøkken med hvit profilert kjøkkeninnredning. Vegg over kjøkkenbenk er flissatt. Spiseplass.

Stue med vedovn og utgang til sørvendt terrasse på ca. 5 m² og hage. Denne er sør/med gode solforhold.

Bad med, klosett, servant og dusjnisje.

Det er innredet en hybel i 2. etasje som inneholder:
Kjøkken med hvit profilert kjøkkeninnredning og varmtvannsbereder i benk.

Stue med utgang til sørvendt takoverbygd balkong på ca. 5 m².

Bad med dusjnisje, servant, WC og røropplegg til vaskemaskin.

2 soverom.

Hybelen i 2. etasje er ikke godkjent som selvstendig enhet, men regnes som en del av den øvrige boligen.

Parkering:
God parkering på egen tomt.

Oppvarming:
Elektrisitet og ved. Elektriske panelovner i noen rom.

Beliggenhet:
Beliggende i Svelvik sentrum, med nærhet til alle nødvendige servicetilbud. Sentrum er et hyggelig lite tettsted med trange gater samt små butikker og spisesteder.

Kystlinje langs hele kommunen med båt- og badeliv om sommeren. Gode fiskemuligheter.

Ca. 25 minutters kjøring til Drammen sentrum og ca. 50 minutters kjøring til Oslo. Gangavstand til bussholdeplass, samt gode bussforbindelser fra Svelvik sentrum til både Drammen og Sande.

Svelvik har et rikt fritidstilbud med bl.a fotball, tennis, håndball, turn, seilforening samt flere andre tilbud. Kort vei til marka med flotte turmuligheter sommer som vinter. Fergeforbindelse Svelvik-Hurumlandet, som gir kort vei til Holmsbu og Rødtangen.

Se flott film om Svelvik her:
http://www.youtube.com/watch?v=dD7zSLFqOhM&feature=youtu.be

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl.

Beskaffenhet:
Tomten er pent opparbeidet med gressplen og beplantninger. Gruset innkjørsel og gårdsplass.

Adgang til utleie
Det er innredet egen utleiedel i boligen. Denne er ikke omsøkt/godkjent av offentlige myndigheter. Selger tar ikke ansvar for videre bruk/utleie.

Regulering

Eiendommen er i reguleringsplanen avsatt til allmennyttig formål.

Kommuneplaner
Id 071120130002
Navn Kommuneplanens arealdel 2015-2027
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 07.09.2015
Delarealer Delareal 502 m
Arealbruk Offentlig eller privat tjenesteyting, Nåværende
Delareal 502 m
KP Hensynsone navn H570
KP Angitt Hensyn Bevaring kulturmiljø

Kommunedelplaner
Id 071120030004
Navn Kommunedelplan Svelvik sentrum
Plantype Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 08.09.2003

Reguleringsplaner
Id 071119860001
Navn SVELVIK SENTRUM
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 03.04.1986
Delarealer Delareal 11 m
Formål Gangvei
Delareal 3 m
Formål Boliger
Delareal 489 m
Formål Bevaring av bygninger
Delareal 485 m
Formål Allmennyttig formål
Feltnavn SA2
Delareal 2 m
Formål Kjørevei

Ferdigattest
Det forefinnes ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på boligen.

Beskrivelse (type bolig)
Enebolig.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Kommunen har svart følgende på forespørsel vedr. regulering av eiendommen: Forespørselen omhandler Kirkestredet 10 (gnr/bnr 339/87) i Svelvik. På eiendommen står det et bygg benyttet som bolig. Det opplyses at huset trolig er oppført rundt 1900 og at det er registrert som bolig. I 1986 ble eiendommen regulert til allmennyttig formål, menighetshus, i reguleringsplan for Svelvik sentrum. I forespørselen deres opplyser dere om at det ble forsøkt oppført et kapell på eiendommen, men at dette ikke ble gjennomført, og at bygningen i en periode ble benyttet som møtelokale, men at det ikke er gjennomført en bruksendring fra bolig til forsamlingslokale. De seneste årene er bygningen benyttet som bolig. Nå ønskes det en bekreftelse på at bygget lovlig kan benyttes til bolig i dag, på tross av at eiendommen er regulert til allmennyttig formål. Eiendommen ligger i et område til bolig, men denne eiendommen er i reguleringsplanen avsatt til allmennyttige formål.

Bestemmelser og planformål angitt i kommuneplaner og reguleringsplaner er rettslig bindende for nye tiltak og ved utvidelse av allerede eksisterende tiltak, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 11-6 og § 12-4 første ledd. Rettsvirkningen av kommuneplaner og reguleringsplaner gjelder bare for fremtidige tiltak, og varer frem til planen blir opphevet eller det vedtas en ny plan som erstatter den gamle. En ny kommuneplan eller reguleringsplan har følgelig ingen direkte betydning for eksisterende bruk av eiendommen. ¨

Med andre ord kan bygget benyttes som bolig dersom dette er sist godkjente bruk, lovlig etablert før reguleringsplanen ble vedtatt, selv om bruken er i strid med gjeldende arealplaner.

Følger for eiendommen: Imidlertid setter planstatusen store begrensninger for utviklingspotensialet for boligen på eiendommen. Nye tiltak eller utvidelser kan ikke gjennomføres dersom disse er i strid med arealformålet eller planbestemmelsene, med mindre det søkes om og gis dispensasjon.

Dersom eiendommen skal benyttes til boligformål anbefaler planadministrasjonen at det søkes om å endre arealformål i reguleringsplanen for Svelvik sentrum og i kommuneplanens arealdel, som foreslått i forespørselen. Det anbefales at en eventuell endring av arealformålet i kommuneplanens arealdel gjennomføres før det settes i gang arbeid med endring av reguleringsplanen. Arbeidet med ny kommuneplan for nye Drammen kommune er i gang og det vil åpnes for arealinnspill i løpet av våren. Forslaget til endring av arealformål bør sendes inn som forslag til arealendring. Ved innsendelse av arealinnspill kan dere vise til dette brevet. Ny kommuneplan vil tidligst være ferdig i slutten av 2022. Eventuell oppstart av planarbeid for privat endring av en vedtatt reguleringsplan skjer etter forslagsstillers initiativ. Det må da engasjeres en plankonsulent som utarbeider et planinitiativ for endringen.

Eiendommen har to bo enheter, men den er opprinnelig bygget som en enebolig. Kjøper tar selv ansvar og risiko for evt. tilbakeføring som evt. måtte kreves av kommunale myndigheter.

Boligen er oppført i trekonstruksjon, taket er tekket med takstein. Grunnmur av betong med sparestein og grantitt- naturstein. Yttervegger over grunnmur av plank/reisverk. Taket ble lagt om omkring år 2000. Avtrekksvifte over komfyr på kjøkken i 1. etasje er defekt. Trebjelkelaget av eldre dato, sannsynligvis fylt med stubbloftsleire. Det er påvist både svikt og skjevheter. Deler av stue i 1.etg. er nylig flytsparklet, dette ser ut til å være tilfredsstillende utført. Krypkjeller er ikke besiktiget da det ikke er tilfredsstillende adkomst, denne konstruksjonen må anses som en risiko konstruksjon. Spesielt må man være oppmerksom på fare for å kunne avdekke gamle råteskader i overgang mellom mur og trekonstruksjoner.

Alle innvendige og utvendige areal samt beskrivelse av bygningen er hentet fra tilstandsrapport avholdt av takstmann. Det er rommenes faktiske bruk som avgjør om det defineres som P-rom og speiler ikke nødvendigvis hva som er godkjent av kommunen.

Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje: 1. etg.: 79 kvm 2. etg.: 76 kvm

Bruksareal per etasje: 1. etg.: 76 kvm 2. etg.: 76 kvm

lnngår i p-romsareal: 1. etg.: Vindfang, trappegang, gang, bad, stue, kjøkken, to soverom. 2. etg.: Trappegang, kjøkken, bad, stue og to soverom.

Diverse
Vårt firma har innhentet opplysninger på det elektriske anlegget, og har mottatt følgende opplysninger fra selger/e-verket: Anlegget ble sist kontrollert: 2015. Det foreligger ingen påbud om utbedringer.

Vårt firma har innhentet opplysninger fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen): Det foreligger påbud om utbedringer. Selger har ikke utbedret feil og mangler i hht. tilsynsrapport datert 13.11.2018 (tilsynsrapport følger som vedlegg til denne salgsoppgave). Kjøper er ansvarlig for utbedring av feil og mangler i rapporten. Pipa må fores, dette medfører også kostnader til byggesøknad av dette tiltaket.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.
Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Eiendommen blir ikke ytterligere vasket og ryddet før overtagelse. Boligstyling og møbler/interiør tas bort.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 16 000,-

Det er installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet.

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 30 000
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 697 671,-
Sekundær formuesverdi kr 2 511 616,-
Formuesverdi årstall 2018

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-20-00235

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Tilstandsrapport, datert 05.05.21
Selgers opplysningsskjema for eiendommen, datert 17.08.2020
Energiattest, datert 15.12.20
Kopi av informasjon fra stedlig energiverk vedrørende eiendommens el‐anlegg datert 03.07.2020
Kopi av informasjon fra Drammensregionens brann‐ og feiervesen, datert 13.11.2018
Egenerklæringsskjema, 05.05.21
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Fasadetegninger fra kommunen

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.