Adresse

Svelvikveien 487
3037 DRAMMEN

Prisinformasjon

Prisantydning: 2.490.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 57.500 ,-
Pantattest pr. dokument kr 207,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 14 300,-


Sum øvrige omkostninger kr 73.177

Totalpris med omkostninger kr 2.563.177

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 100,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Kontakt megler

Megler

Andreas Høstvik
+4748234223
ah@dahlas.no

Kort om eiendommen

Vi må vite på forhånd om du kommer på visning og ber deg ta kontakt for avtale om visning på angitt dag. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig.

Liten enebolig beliggende på fantastisk tomt ved vannkanten og med strandlinje.

Eiendommen nyter en flott fjordutsikt og ligger sentralt til mot Drammen. Sjarmerende og attraktiv eiendom i flotte omgivelser ved vannkanten til Drammensfjorden med herlig utsikt mot Drammen, Lier, Røyken og Hurum!

Salgsobjektet anses som et totalt renoveringsobjekt, da hovedbygningen er preget av slitasje og manglende vedlikehold. Eiendommen har imidlertid et meget godt potensiale med en flott og unik beliggenhet ved vannkanten.

Boligen har en enkel standard. Garasjeuthus/anneks med isolerte boder (ca. 45 kvm, S-rom), oppført i ca 2002/2003.

Eiendommen er en svært spennende mulighet og er man klar for å gå på prosjektet, så kan man her få et spennende bolig med drømmeutsikt og svaberg mot fjorden!

Areal og byggeår

Primærareal: 54

Bruksrareal: 54

Antall soverom: 1

Tomtestørrelse: 698

Boligtype: Enebolig

Eierform: Selveier

Byggeår: 1925

Energimerking: G Rød

Fasiliteter
  • Garasje/P-plass
  • Peis/Ildsted
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Bademulighet
  • Fiskemulighet
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Ledig for overtagelse

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 36
Bruksnr: 55
Kommune: Drammen

Beskrivelse
Unikt salgsobjekt med strandlinje, samt flott fjordutsikt.

Innhold
Boligen inneholder:
Entré/vindfang, bad, kjøkken, stue og soverom.

I tillegg nevnes
- Garasjeuthus med terrasse, tilknyttet garasjen.
- Egen strandlinje.

Standard:
Salgsobjektet anses som et totalt renoveringsobjekt, da hovedbygningen er preget av slitasje og manglende vedlikehold. Dog har eiendommen et meget godt potensiale med en flott og unik beliggenhet ved vannkanten.

Hovedboligen har en enkel standard. (Ingen bygningsverdi).
Garasjeuthus/anneks med isolerte boder (ca. 45 kvm, S-rom). Bygningen er oppført i ca 2002/2003.

Parkering:
I garasje, samt gårdsplass

Oppvarming:
Vedovn i stuen. For øvrig elektrisitet.

Beliggenhet:
Eiendommen har en sjelden beliggenhet med egen strandlinje mot Drammensfjorden.

Kort vei til Åskollen som har skole med godt renommé, flere barnehager, båthavn, butikker og kjøpesenter på Åskollen.

Kort vei er det også til flott turterreng i Nordbykollen eller Røysjømarka med trimløype og lysløype sommer som vinter.

Lett adkomst til E18 i Kobbervikdalen og på Bangeløkka i Drammen, med ca. 30 minutters kjøring til Oslo. Offentlig kommunikasjon rett i nærheten med hyppige avganger.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl.

Beskaffenhet:
Stor tomt beliggende rett ved vannkanten. Strandlinje. Romslig gruset gårdsplass.

Adgang til utleie
Ingen begrensning i utleie av hele boligen under ett til boligformål.

Radon
Fra 1. januar 2014 må radonverdier oppgis for alle boliger som helt eller delvis er utleid. Ved for høye verdier må det iverksettes tiltak. Selger opplyser at det ikke er foretatt radonmåling etter strålevernforskriften på denne eiendommen. Kjøper må selv sørge for å oppfylle bestemmelsene om målinger og eventuelle tiltak.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan:
Kommuneplanens arealdel 2014-2036. Id: 335.
Arealbruk: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, nåværende. Innenfor 100-metersbeltet. Arealbruk LNFR. Arealbruk Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, nåværende. Hensyn: friluftsliv.

Selger opplyser at ny regulering for området er under vurdering. Tidligere har Drammen kommune og Buskerud Fylkeskommune vedtatt en plan om ny Svelvikvei i 2016, hvor Fylkesveien nedgraderes til lokal vei. Denne planen la til rette for ny vegforbindelse mellom Tørkop på grensen mellom Drammen og Svelvik og Eik i Kobbervikdalen. I tillegg skulle dagens fv. 319 langs Drammensfjorden gjennom en vesentlig utbedring på strekningen fra Solumstrand til Rundtom. Ved en evt gjennomføring av nevnte plan bør eiendommen ligge mer usjenert enn dagens løsning. Viken fylkeskommune har fra 1.1.2020 overtatt ansvaret for dette prosjektet. Ny plan/løsning er som nevnt under vurdering.

Ferdigattest
Kommunen kan ikke finne ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse i sine arkiver. Garasjen er byggeanmeldt + tilbygg til huset.

Selgere har vært i forhåndskonferanse med kommunen vedrørende riving og bygging på tomten. Dersom man vurderer riving/bygging henviser vi til vedlegget referat fra forhåndskonferansen i salgsoppgaven. Selger informerer også om at deres byggesøknad omtrent var ferdig for innsendelse til kommunen, men stoppet på grunn av personlige årsaker. Det ble gitt rammetillatelse for oppføring av et liknende tiltak i vedtak datert 26.11.2013, ref vedlagt referat fra forhåndskonferanse. På grunn av tiden som har gått har denne rammetillatelsen bortfalt. Tiltaket må derfor om søkes på nytt og vurderes etter reglene som gjelder når kommunen skal saksbehandle den nye søknaden. Kjøper må påregne ansvar, risiko og kostnad for en evt. søknadsprosess med riving/oppføring, bruksendring, endringstillatelse og ferdigattest.

Beskrivelse (type bolig)
Enebolig med garasjeuthus/anneks

Bygningsinformasjon / byggemåte
Salgsobjektet er å anse som et totalt oppussingsobjekt. Selger opplyser om at det bla er sopp/råteskade og skjeggkre i boligen, samt at det har vært vannlekkasje etter frosne ledninger. Det bemerkes at det ikke er innhentet tilstandsrapport for salgsobjektet og det bør påregnes tilstandsgrad 3 på alle punkter. Rivning av hovedbolig bør vurderes. Det er eiendommen som reflekterer salgsobjektets verdi. Garasjen med boder er registrert hos kommunen som "Garasjeuthus anneks", med dato 2003.

Det tas et generelt forbehold om arealbenevningen da disse opplysningene er hentet fra tidligere salg.

Det er rommenes faktiske bruk som avgjør om det defineres som P-rom og speiler ikke nødvendigvis hva som er godkjent av kommunen.

Interessentene oppfordres undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje: 54

Bruksareal per etasje: 54

lnngår i p-romsareal: Entré/vindfang, bad, kjøkken, stue og soverom.

Diverse
Vårt firma har innhentet opplysninger på det elektriske anlegget ved forrige salg, og har mottok følgende opplysninger fra e-verket: Anlegget ble sist kontrollert: ikke de siste 12 år.
Det foreligger ingen påbud om utbedringer, dog må det påregnes kostnader til oppgradering.

Vårt firma har innhentet opplysninger ved tidligere salg, og mottok da fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen): Dato for siste tilsyn: 03.01.2012. Det foreligger ingen påbud om utbedringer, dog må det påregnes kostnader til oppgradering.

Selgere har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke primærkjennskap til boligen. Kjøper kan derfor inneha en svakere kjøpsrettslig stilling enn ved et ordinært salg hvor selger selv bebor eiendommen og avgir opplysninger om denne.

Salgobjektet selges slik det står. Det vil ikke bli vasket eller ryddet før overtagelsen.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.
Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger med i salget. Salgobjektet selges slik det står.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 3 248,-

Det er ikke installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Vann: Privat borevann med pumpeløsning sammen med Svelvikveien 481, 483 og 487 hele året. Avløp: Gråvann går ut i Drammensfjorden. Kun biodo. Privat septikanlegg: Nei. Offentlig vei: Ja. Det er gitt utslippstillatelse 2012 om minirenseanlegg, men etter 3 år utgår den og må søkes på ny. Anleggseier er ansvarlig for å overholde krav og vilkår som stilles i utslippstillatelsen og kjenne til hvordan anlegget skal driftes for å fungere forskriftsmessig. Kostnader til minirenseanlegg må påregnes ved hovedombygging/nybygg.

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 17 000
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 489 735,-
Sekundær formuesverdikr 1 763 046,-
Formuesverdi årstall 2018

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-20-00043

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring, datert 13.02.2020
Selgers opplysningsskjema for eiendommen, datert 13.02.2020
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Referat fra forhåndskonferanse

Tinglyste heftelser

Erklæring/avtale - Tinglyst dato 29.01.2003
Bestemmelse om benyttelse av pumpehus GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLEREAnnonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.