Adresse

Strømmveien 368
3060 SVELVIK

Prisinformasjon

Prisantydning: 4.500.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 106.250 ,-
Pantattest pr. dokument kr 204,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 525,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 13 900,-


Sum øvrige omkostninger kr 121.404

Totalpris med omkostninger kr 4.621.404

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 100,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Kontakt megler

Megler

Geir Storli
+4748899790
gs@dahlas.no

Kort om eiendommen

Boligen holder gjennomgående god standard og er oppgradert og oppusset de senere år.

Det er montert ny IKEA kjøkkeninnredning fra 2015 med integrerte hvitevarer. Pent flislagt baderom. De fleste flater er oppgradert med for det meste laminat og fliser på gulvene, malte veggflater og malte/ panelte himlingsflater.

Stor og god terrasse med utgang fra stuen, denne terrassen har en praktfull utsikt. Det er to varmepumper i boligen, den ene er fra 2018 den andre er eldre. El- anlegget er modernisert med blant annet nytt sikringsskap. Taket ble lagt om i 2015 med takstein. Det er skiftet mange nye vinduer i boligen. Utvendig panel er stedvis byttet ut, huset er nymalt.

Pent opparbeidet og beplantet selveiertomt på 2.484 kvm.

Areal og byggeår

Primærareal: 228

Bruksrareal: 277

Antall soverom: 5

Tomtestørrelse: 2484

Boligtype: Enebolig

Eierform: Selveier

Byggeår: 1970

Energimerking: F Gul

Fasiliteter
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 307
Bruksnr: 9
Kommune: Drammen

Innhold
Boligen har en meget god planløsning og er en ypperlig bolig for en barnefamilie.

Underetasjen inneholder: vindfang, trappehall, stue, vaskerom, soverom, ganger, kjølerom, boder og garasje.

1. etasje inneholder: trapperom, stuer, spisestue, kjøkken, 4 soverom, bad med wc, gang.

Frittliggende dobbelt garasje.

Standard:
Boligen holder gjennomgående god standard og er oppgradert og oppusset de senere år.

Det er montert ny IKEA kjøkkeninnredning fra 2015 med integrerte hvitevarer. Pent flislagt baderom. De fleste flater er oppgradert med for det meste laminat og fliser på gulvene, malte veggflater og malte/ panelte himlingsflater.

Stor og god terrasse med utgang fra stuen, denne terrassen har en praktfull utsikt. Det er to varmepumper i boligen, den ene er fra 2018 den andre er eldre. El- anlegget er modernisert med blant annet nytt sikringsskap. Taket ble lagt om i 2015 med takstein. Det er skiftet mange nye vinduer i boligen. Utvendig panel er stedvis byttet ut, huset er nymalt.

Parkering:
Parkering på egen tomt samt i parkering i egen dobbelt garasje (2016) samt garasje i boligen.

Oppvarming:
Elektrisitet, varmepumper samt ved.

Beliggenhet:
Beliggende på Høyen(rett ved Krok), ca. 5 km sør for Svelvik sentrum. Landlig område med kort vei til skog og mark samt fjorden med fine bademuligheter.

Svelvik sentrum, "Vestfolds nordligste sørlandsby" med alle nødvendige servicetilbud. Sentrum er et hyggelig lite tettsted med trange gater og små butikker og spisesteder.

Kystlinje langs hele kommunen med båt- og badeliv om sommeren. Gode fiskemuligheter.

Ca. 25 minutters kjøring til Drammen og ca. 50 minutters kjøring til Oslo. Gangavstand til bussholdeplass, samt gode bussforbindelser fra Svelvik sentrum til både Drammen og Sande.

Svelvik har et rikt fritidstilbud med bl.a fotball, tennis, håndball, turn, seilforening samt flere andre tilbud. Kort vei til marka med flotte turmuligheter sommer som vinter. Fergeforbindelse Svelvik-Hurumlandet, som gir kort vei til Holmsbu og Rødtangen.

Se flott film om Svelvik her:
http://www.youtube.com/watch?v=dD7zSLFqOhM&feature=youtu.be

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl.

Beskaffenhet:
Meget pent opparbeidet og beplantet hage med gruset innkjørsel, plenareler, trær og busker. Det er viktig å studere vedlagte kart idet eiendommen eier ikke alt område som ser naturlig opparbeidet til eiendommen.

Adgang til utleie
Ingen begrensning i utleie av hele boligen under ett til boligformål.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan:
LNRF- areal nåværende, 07.09.2015.

Gjeldende regulering:
Uregulert.

Regulering under arbeid/ planforslag:
På det eiendommen til det nedlagte gartneriet er det planlagt blant annet et lagerbygg. Dette området vil nok reguleres til næringsmessig formål.

Ferdigattest
Det foreligger midlertidig brukstillatelse, men ikke ferdigattest.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Positive og negative forhold ved eiendommen:
Eiendommen er oppført i trekonstruksjon på grunnmur av betong, grunnmuren er isolert innvendig med ytong/ siporex. Taket er tekket med takstein. Huset ble drenert på tre sider i 2015.
Alle innvendige og utvendige areal samt beskrivelse av bygningen er hentet fra tilstandsrapport avholdt av takstmann. Det er rommenes faktiske bruk som avgjør om det defineres som P-rom og speiler ikke nødvendigvis hva som er godkjent av kommunen.

Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje: U. etg.: 133 kvm 1. etg.: 144 kvm

Bruksareal per etasje: U. etg.: 84 kvm 1. etg.: 144 kvm

lnngår i p-romsareal: U. etg.: stue, hall med trapp, vaskerom, vindfang, ganger, soverom. 1. etg.: stuer, spisestue, kjøkken, 4 soverom, bad/wc, gang, trapperom.

Diverse
Vårt firma har innhentet opplysninger på det elektriske anlegget, og har mottatt følgende opplysninger fra selger/e-verket:
Anlegget ble sist kontrollert: 2015
Det foreligger ingen påbud om utbedringer.

Vårt firma har innhentet opplysninger fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen): 01.10.2019
Det foreligger påbud om utbedringer. Selger har ikke utbedret feil og mangler i hht. tilsynsrapport datert 08.06.2018(tilsynsrapport følger som vedlegg til denne salgsoppgave). Kjøper er ansvarlig for utbedring av feil og mangler i rapporten. Avvikene er som følger:
U.etg. bod, det ble avdekket at hull i skorsteinens innforing etter gammelt røykrør ikke er tettet igjen på godkjent måte. Det anbefales at hullet i skorsteinen hugges opp og tettes igjen med Leca forblendingsblokk montert på godkjent måte. Håndlukningsapparat settes i driftsmessig stand eller at det monteres godkjent husbrannslange. Det må monteres en røykvarsler i underetasjen.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Eiendommen er tilknyttet septiktank, det gjøres oppmerksom på at det i fremtiden kan komme pålegg om tilknytting til offentlig nett dersom dette blir lagt i området eller pålegg om en annen avløpsløsning.

Det arbeides med å lage en tinglyst veirett for denne eiendommen og ned til hovedveien. Det må antas at denne retten vil fordre at eier er med på drift og vedlikehold av veien etter årlig budsjett. Dagens situasjon er at det er Svelvik kommune som brøyter og drifter veien idet de eier en eiendom lenger inn i veien.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 12 000,-

Det er installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 27 000
Forbruk av andre varmekilder kr 1 000,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 1 072 606,-
Sekundær formuesverdikr 3 861 382,-
Formuesverdi årstall 2017

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-19-00409

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Tilstandsrapport, datert 30.09.2019
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring, datert 02.10.2019
Selgers opplysningsskjema for eiendommen, datert 03.10.2019
Energiattest, datert 03.10.2019
Kopi av informasjon fra stedlig energiverk vedrørende eiendommens el‐anlegg datert 03.10.2019
Kopi av informasjon fra Drammensregionens brann‐ og feiervesen, datert 08.06.2018
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Kopi av utkast til erklæring, ikke endelig utgave

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.