Adresse

Kroksjordet 23
3060 SVELVIK

Prisinformasjon

Prisantydning: 1.290.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 32.250 ,-
Pantattest pr. dokument kr 204,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 525,-


Sum øvrige omkostninger kr 33.504

Totalpris med omkostninger kr 1.323.504

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er ikke inkludert Boligkjøperforsikring. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring for kr 11 100,- eller pluss for 13 900.-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Kontakt megler

Megler

Fredrik Simensen
+4748237971
fs@dahlas.no

Kort om eiendommen

Attraktiv beliggenhet på Krokåsen i Svelvik, med områdets flotteste naturområder som nærmeste nabo. Her har du fin utsikt over både fjord og natur. Kun få minutters gange til fjorden, med gode bade- og fiskemuligheter. Det er også kort vei til båtplass, med kun en kort båttur over til populære Holmsbu.

Det er kort vei med bil til Sand Storkiosk, ca 4 minutter unna tomten. Videre er det kort vei inn til Svelvik sentrum med både Kiwi og Rema 1000. Holmsbu har også en butikk, kun en kort båttur over vannet. Storhandelen kan gjøres i Drammen sentrum, ca. 30 minutter med bil.

Høydepunkter:
- Mulighet for båtplass
- Gode solforhold
- Gangavstand til fjord og strand
- Bilvei helt frem
- Mulighet til å etablere parkering ved hytta
- Kort vei fra Drammen/Oslo med hhv. 30/60 minutter

Areal og byggeår

Tomtestørrelse: 1068

Boligtype: Fritidstomt

Eierform: Selveier

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Offentlig vann/kloakk
  • Fiskemulighet
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 306
Bruksnr: 73
Kommune: Drammen

Innhold
Tomten er på 1068 kvm. på en liten høyde. Her har du utsikt delvis mot fjord og området ellers. Bilvei helt frem til tomten, men mulighet for å etablere parkeringsplass.

Det tilkommer tilknytningsavgift for vann og avløp. Offentlig nett ligger rett ved tomten. Kjøper er ansvarlig for søknad og kostnader i forbindelse med tilknytting.

Mulighet for båtplass. Kan kjøpes eller leies om det er plasser ledig, forbehold at man må da være medlem av foreningen.

Det er obligatorisk å melde seg inn i hytteeierforeningen. Medlemskap ca. 3.000,-.

Parkering:
Parkering kan etableres på tomten.

Beliggenhet:
Attraktiv beliggenhet på Krokåsen i Svelvik, med områdets flotteste naturområder som nærmeste nabo. Her har du fin utsikt over både fjord og natur. Tomten har kun få minutters gange til fjorden, med gode bade- og fiskemuligheter. Det er også kort vei til båtplass, med kun en kort båttur over til populære Holmsbu.

Rekreasjon:
Krokåsen med en rekke muligheter for sport- og fritidsaktiviteter hele året. Turstier fra tomten og videre ut i hele områdets løypenett med turveier til videre innover Marka. Kystien går også i området, og er en flott tursti som tar deg videre inn mot Svelvik eller rundt Berger mot Sande. Med båt over til Holmsbu er du kjapt inne i et idyllisk sommersted med restauranter, nærbutikk og hyggelig sørlandsstemning.

Handel:
Det er kort vei med bil til Sand Storkiosk, ca 4 minutter unna tomten. Videre er det kort vei inn til Svelvik sentrum med både Kiwi og Rema 1000. Holmsbu har også en butikk, kun en kort båttur over vannet. Storhandelen kan gjøres i Drammen sentrum, ca. 30 minutter med bil.

Tidsavstander i bil:
Svelvik sentrum ca. 5 minutter
Drammen sentrum ca. 30 minutter
Asker ca. 45 minutter
Oslo ca. 1 time

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl.

Beskaffenhet:
Det oppfordres kjøper å besiktige eiendommen og selv undersøke tomtens beskaffenhet og gjøre nødvendige undersøkelser kjøper trenger for å gjennomføre handelen. Selger tar intet ansvar for grunnens/tomtens beskaffenhet.

Radon
Fra 1. januar 2014 må radonverdier oppgis for alle boliger som helt eller delvis er utleid. Ved for høye verdier må det iverksettes tiltak. Selger opplyser at det ikke er foretatt radonmåling etter strålevernforskriften på denne eiendommen. Kjøper må selv sørge for å oppfylle bestemmelsene om målinger og eventuelle tiltak.

Regulering

Området er regulert til fritidsbebyggelse.

Fra reguleringspan:

Bebyggelsen på en eiendom skal fungere som en bruksenhet og samlet bebyggelse på tomta skal ikke overstige 110 m2 BYA. Gesimshøyde skal maksimum være 3,5 meter. Mønehøyden skal maksimum være 6 meter. Bebyggelsen skal ikke være dominerende i landskapet, verken fra sjø eller land, eller få silhuettvirkning. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende
situasjon i fht landskapet.

Terrasser/plattinger kan oppføres i tilknytning til fritidshuset og er søknadspliktig. Maksimal størrelse på terrasser/plattinger kan ha et samlet areal på 20 m2 . Frittliggende plattinger tillates ikke.

Beskrivelse (type bolig)
Fritidstomt i etablert hyttefelt.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Diverse
Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester.

Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Det er obligatorisk å melde seg inn i hytteeierforeningen.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Vei, vann og avløp
Privat vei frem til hytta. Dette er en bomvei. Det tilkommer tilknytningsavgift for vann og avløp. Offentlig nett ligger rett ved tomten. Kjøper er ansvarlig for søknad og kostnader i forbindelse med tilknytting.

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdi kr 0,-
Formuesverdi årstall

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2019 utgjør formuesverdien på sekundærboliger 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Oppdragsnummer
1-20-00157

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Ledningskart

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.