Adresse

Gråterudstubben 1
3036 DRAMMEN

Prisinformasjon

Prisantydning: 7.300.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 171.875 ,-
Pantattest pr. dokument kr 204,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 525,-


Sum øvrige omkostninger kr 173.129

Totalpris med omkostninger kr 7.473.129

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning
Kontakt megler
Megler

Geir Storli
+4748899790
gs@dahlas.no

Areal og byggeår

Tomtestørrelse: 2439

Boligtype: Næringstomt

Eierform: Selveier

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 28
Bruksnr: 292
Kommune: Drammen

Parkering:
Arkitekt har tatt utgangspunkt i kommuneplanens parkeringsnorm/ krav på 1 plass pr. 100m2 kontoraeal og et skjønn for hva rent lagerareal generer av parkeringsbehov. Godkjent rammetillatelse er basert på 1800m2 av totalt 2128m2 med krav til 1 plass pr 100m2 som gir 18 plasser.
På nedre plan er det makelig 20 plasser, hvorav 15 plasser under tak. Åpen plass foran kjøreporter og stor snuhammer i nordenden . På øvre plan er det mulig med 5 plasser lengst nord på tomta, 25 sykkelplasser (krav 21 stk), 1 HC hcplass(minst 5% av plasser ihht. krav) og 2+2 (gjeste)plasser ved henholdsvis hver av inngangspartiene. Det gir totalt 30 p-plasser fordelt på øvre og nedre plan.
Øve plan (plan 2) er prosjektert med 6 kjøreporter. Hvis dette viser seg å være i overkant, vil hver post som droppes kunne erstattes av 2 p-plasser mot fasaden (5,4m).

Beliggenhet:
Kobbervikdalen er et stort næringsområde langs E18 sør for Drammen. Området ligger strategisk plassert ved E18 og har avkjøring via Eikhaugen.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no.

Radon
Fra 1. januar 2014 må radonverdier oppgis for alle boliger som helt eller delvis er utleid. Ved for høye verdier må det iverksettes tiltak. Selger opplyser at det ikke er foretatt radonmåling etter strålevernforskriften på denne eiendommen. Kjøper må selv sørge for å oppfylle bestemmelsene om målinger og eventuelle tiltak.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan:
Næringsbebebyggelse,

Gjeldende regulering:
Eikhaugen nye Industriområder i Drammen kommune.

Bygningsinformasjon / byggemåte
På eiendommen er det et gitt rammetillatelse på et nytt nærings- og verkstedbygning med tilhørende kontorfunksjoner.

Tomten er også sprengt ut og grovplanert. Store deler av tomten er inngjerdet pga. de arbeider som er utført.

Kjøper kan selv velge om de ønsker å benytte eksisterende tegningsgrunnlag og evt. gå videre med nåværende ansvarlig søker Siv. Ark. Rolf Christensen etter nærmere avtale med ansvarlig søker eller selv gå videre med dette tegningsgrunnlaget eller omsøke noe annet.Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Diverse
Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.
Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Vei, vann og avløp

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdikr 0,-
Formuesverdi årstall

Oppdragsnummer
1-19-00378

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.