Adresse

Seterveien 31
3075 BERGER

Prisinformasjon

Prisantydning: 2.490.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 58.750 ,-
Pantattest pr. dokument kr 204,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 525,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 13 900,-


Sum øvrige omkostninger kr 73.904

Totalpris med omkostninger kr 2.563.904

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 100,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Kontakt megler

Megler

Fredrik Simensen
+4748237971
fs@dahlas.no

Areal og byggeår

Primærareal: 111

Bruksrareal: 159

Antall soverom: 4

Tomtestørrelse: 548

Boligtype: Tomannsbolig

Eierform: Selveier

Byggeår: 1935

Energimerking: G Rød

Fasiliteter
  • Balkong/Terrasse
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Barnevennlig
  • Bredbåndstilknytning
  • Kabel-TV
  • Offentlig vann/kloakk
  • Rolig
  • Bademulighet
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 303
Bruksnr: 125
Kommune: Drammen

Innhold
Hel 2-mannsbolig hvor hver leilighet har egen inngang samt romslig felles kjeller:

Kjelleren inneholder: felles vaskerom og diverse lagerrom.
1 etasje inneholder: vindfang/gang, stue, kjøkken, to soverom og bad/wc.
2 etasje inneholder: gang, kjøkken, stue, to soverom og bad/wc.

Begge etasjene er pt. utleid for hhv:
1.etg: kr. 6.200,- pr.mnd
2.etg: kr. 7.500,- pr.mnd.
Begge leiekontraktene ligger vedlagt salgsoppgaven.

Standard:
Opprinnelig enebolig oppført på midten av 1930 tallet. Senere ombygget til tomannsbolig i 1999. I den forbindelse ble huset delvis oppusset innvendig. Taket ble lagt om med stålplater i 1990. Innvendig er det gjennomgående bruk av parkett, lakkerte/slipte gulver, belegg samt fliser på gulvene. Malte og tapetserte veggflater, malt og panelt himling.

Badene har fliser på gulv og vegg. Dusjvegger, servant og ny wc på bad i første etasje. Badet i andre etasje har servant, wc og dusjkabinett. Ny varmtvannsbereder fra 2015.

Kjøkken i 1. etasje av nyere dato, har innredning fordel i under- og overskap, med fronter i profilert, lakkert utførelse. Kjøkken i andre etasje har fronter i profilert eik utførelse.

Bilder er fra forrige salg. Avvik kan forekomme.

Parkering:
Parkering i egen romslig gårdsplass.

Nabo har tinglyst rett til parkering av 4 biler på denne gårdsplassen. Avtalen ligger vedlagt salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk. Ildsted er ikke tilknyttet. Anbefaling til teknisk løsning er at skorsteinen rehabiliteres riktig dimensjonert i hele sin høyde, på godkjent måte ihht rapport fra feiervesenet.

Beliggenhet:
Eiendommen har en fin beliggenhet på Sand 6 km syd for Svelvik med flott utsikt over fjorden og over mot spissen av Hurumhalvøya. Kort gangavstand ned til fjorden og stranda med yrende badeliv. Meget barnevennlig med kort avstand til skole og barnehage. 2 min. gange til liten nærbutikk/kiosk. Solrik beliggenhet. Enkel adkomst til Svelvik og Drammen. Ca. 25 min. kjøring til Drammen.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl AS.

Beskaffenhet:
Det oppfordres kjøper å besiktige eiendommen og selv undersøke tomtens beskaffenhet og
gjøre nødvendige undersøkelser kjøper trenger for å gjennomføre handelen. Selger tar intet ansvar for grunnens/tomtens beskaffenhet.

Adgang til utleie
Ingen begrensning i utleie av hele, eller én etasje av boligen til boligformål.

Radon
Fra 1. januar 2014 må radonverdier oppgis for alle boliger som helt eller delvis er utleid. Ved for høye verdier må det iverksettes tiltak. Selger opplyser at det ikke er foretatt radonmåling etter strålevernforskriften på denne eiendommen. Kjøper må selv sørge for å oppfylle bestemmelsene om målinger og eventuelle tiltak.

Regulering

Kommuneplan Boligbebyggelse - nåværende 07.09.2015

Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest fra ombygning i 1999. Attesten er fra 2007.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Positive og negative forhold ved eiendommen:
Bygget med grunnmur i betong/stein. Det er synlig grunnmurspapp rundt deler av huset. Det er opplyst i tildligere rapport at det er utført arbeider på dreneringen i 1997.

Huset er kledd med trepanel utvendig. Store deler av panele utvendig er fra opprinnelig byggeår.

Det er montert 2 lags isolerglass. Vinduene er i hovedsak montert ca 1983. Det er montert nyere terrassedører og 2 nyere vinduer.

Saltakkonstruksjon i treverk. Taket er tekket med stålplater. Huset er tekket om ca 1990.

TG 3: Det er bygget trapp/balkong i forbindelse med inngangspartiet
til leiligheten i 2 etasje. Det er behov for vedlikehold, skjevheter/setninger på trappeløpet anbefales rettet. Det er større åpninger i rekkverk/trappeløp en det tillatte maks kravet på 100mm.

TG 3: bad 1. etasje. Det måles/indikeres fukt i dusjhjørne. Det er mulig dette er fukt i veggen, men dette kan også komme av fukt mellom flisene og en eventuell membran. Badet har det opprinnelige avløpet i støpejern. Det er et generelt behov for oppussing av badet.

TG 3: Bad 2. etasje. Det er mye missfargingen og sprekker i fuger, nå skjult av dusjkabinettet. Det er ingen dokumentasjon på arbeidene som er utført. Påkostninger og oppgradering må påregnes. Det skal generelt kommenteres at sluk i dusjsonen må holdes åpent. Sluk blir ikke testet med vanntrykk og det vil kunne oppstå lekkasjer om sluket tilstoppes av hår etc. og det blir stående fritt vann på gulvet.

Alle innvendige og utvendige areal samt beskrivelse av bygningen er hentet fra tilstandsrapport avholdt av takstmann. Det er rommenes faktiske bruk som avgjør om det defineres som P-rom og speiler ikke nødvendigvis hva som er godkjent av kommunen.

Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje: Kjeller 48 kvm

Bruksareal per etasje: 1. etasje: 63 kvm 2. etasje: 48 kvm

lnngår i p-romsareal: 1. etasje Stue, kjøkken, 2 soverom, bad m/wc, vindfang/gang 2. etasje Stue, kjøkken, 2 soverom, bad m/wc, gang

Diverse
Vårt firma har innhentet opplysninger fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen): Det foreligger påbud om utbedringer.

Hele skorsteinen: Avvik: Det ble avdekket at skorsteinen ikke fungerer som forutsatt kondensskadet og dårlige fuger. Jf. Forebyggendeforskriften § 2-1, 2-4

Selger har ikke utbedret feil og mangler i hht. tilsynsrapport. Kjøper er ansvarlig for utbedring av feil og mangler i rapporten.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl AS.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.
Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 4 110,-

Det er installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet vann og avløp. Privat vei.

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 21 900
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 1 031 648,-
Sekundær formuesverdikr 3 713 933,-
Formuesverdi årstall 2018

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2017 utgjør formuesverdien 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal

Oppdragsnummer
1-19-00239

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring
Selgers opplysningsskjema for eiendommen
Energiattest
Kopi av informasjon fra Drammensregionens brann‐ og feiervesen, datert
Situasjonskart

Tinglyste heftelser

Bestemmelse om veg - Tinglyst dato 12.03.1990
Bestemmelse om vann/kloakkledning Bestemmelse om garasje/parkering

Erklæring/avtale - Tinglyst dato 23.03.2006
Bestemmelse om adkomstrett Med flere bestemmelser GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLEREAnnonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.