Adresse

Sverstadveien 3 B
3060 SVELVIK

Prisinformasjon

Prisantydning: 1.800.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 35.000 ,-
Pantattest pr. dokument kr 204,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 525,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 13 900,-


Sum øvrige omkostninger kr 50.154

Totalpris med omkostninger kr 1.850.154

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 100,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Kontakt megler

Megler

Geir Storli
+4748899790
gs@dahlas.no

Areal og byggeår

Primærareal: 95

Bruksrareal: 124

Antall soverom: 3

Tomtestørrelse: 767

Boligtype: Enebolig

Eierform: Selveier

Byggeår: 1960

Energimerking: G Gul

Fasiliteter
  • Garasje/P-plass
  • Barnevennlig
  • Offentlig vann/kloakk
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 322
Bruksnr: 75
Kommune: Drammen

Innhold
1. etasje inneholder stue, kjøkken, bad med wc, gang med trapp og soverom.
2. etasje inneholder 2 soverom, gang og trapperom
Kjeller

Standard:
Veggene er tapetserte og malte plater, noe paneler. Synlige skjolder på vegger i 2. etasje indikerer lekkasjer. Stort behov for oppdatering.
Gulvene er malte tregulv og eldre vinylbelegg. Enkelt kjøkken fra opprinnelig byggeår.
Badet er eldre og er utgått på alder / levetid. Påkostninger og oppgraderinger må påregnes.
Meget gammelt el.anlegg med skrusikringer.
Det er montert nyere varmtvannsbereder i kjeller.
Synlige råteskader i takutstikk/vindskier. Meget mangelfull /fraværende isolering. Vesentlige kostnader til utbedring av taket må påregnes.
Huset har meget begrenset med isolasjon.
Stort behov for vedlikehold.

Garasjen har store skjevheter. Godt synlige råteskader. Vesentlige utbedringer på utføres.

Eiendommen selges som et oppussingsobjekt.

Parkering:
Parkering på egen tomt. Det er en eldre, mindre garasje på eiendommen.

Oppvarming:
Det er montert peis/oljekamin i stue, vedovn på kjøkken og soverom

Beliggenhet:
Solrikt beliggende rett over Svelvik sentrum med gangavstand til sentrumsfunksjonene, skole og barnehage.

Svelvik sentrum, "Vestfolds nordligste sørlandsby" med alle nødvendige servicetilbud. Sentrum er et hyggelig lite tettsted med trange gater og små butikker og spisesteder.

Kystlinje langs hele kommunen med båt- og badeliv om sommeren. Gode fiskemuligheter.

Ca. 25 minutters kjøring til Drammen og ca. 50 minutters kjøring til Oslo. Gangavstand til bussholdeplass, samt gode bussforbindelser fra Svelvik sentrum til både Drammen og Sande.

Svelvik har et rikt fritidstilbud med bl.a fotball, tennis, håndball, turn, seilforening samt flere andre tilbud. Kort vei til marka med flotte turmuligheter sommer som vinter. Fergeforbindelse Svelvik-Hurumlandet, som gir kort vei til Holmsbu og Rødtangen.

Se flott film om Svelvik her:
http://www.youtube.com/watch?v=dD7zSLFqOhM&feature=youtu.be

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl AS.

Beskaffenhet:
Solrikt beliggende tomt. Har vært opparbeidet med plen.

Adgang til utleie
Ingen begrensning i utleie av hele boligen under ett til boligformål.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan:

Gjeldende regulering:
Eiendommen ligger i et regulert område til bolig. Eiendommen berøres av regulert frisiktssone mot veg, jfr. også reguleringsplan for felt B5. Dette vil antageligvis medføre at man ikke får xxxxx

Regulering under arbeid:
Nevnte felt B5 er ikke realisert, B5 ligger et stykke unna eiendommen men det er da frisiktssonen som vil få en innvirkning på denne eiendommen.

Planforslag:
Det eksisterer ikke planforslag som berører eiendommen.

Ferdigattest
Kommunen kan ikke finne ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse i sine arkiver.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Grunnmur består av betong/stein. Yttervegger består av ytong/siporex og porebetong blokker. Vinduer fra slutten av 70-tallet. Saltakskonstruksjon i treverk, undertak i treverk. Taket er tekket med flat betongstein. Enebolig opprinnelig antas bygget på 60 tallet, mulig eldre. Utvendig er pusset og malt og har stort behov for vedlikehold. Vinduene er med 3 lags isolerglass og er montert/produsert på slutten av 70 tallet. Taket er tekket med eldre/opprinnelig flat betongstein og utbedring/skifte av taktekke må vurderes. Huset har den opprinnelige dreneringen fra byggeår og kjelleren er fuktig, se kommentarer i Boligsalgsrapporten.
Innvendig er huset et gjennomgående behov for vedlikehold/oppgradering av overflater.
Kjøkkenet er en enkel eldre malt innredning.
Badet er eldre med meget enkel standard, se kommentarer se kommentarer i Boligsalgsrapporten.
El.anlegget er udatert og må oppgraderes.

Positive og negative forhold ved eiendommen:
Alle innvendige og utvendige areal samt beskrivelse av bygningen er hentet fra tilstandsrapport avholdt av takstmann. Det er rommenes faktiske bruk som avgjør om det defineres som P-rom og speiler ikke nødvendigvis hva som er godkjent av kommunen.

Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje: 1. etasje - 65 kvm 2. etasje - 32 kvm

Bruksareal per etasje: 1. etasje - 63 kvm 2. etasje - 32 kvm

lnngår i p-romsareal: 1. etasje - Stue, kjøkken, bad m/wc, gang med trapp, soverom 2. etasje - 2 soverom, gang, trapperom

Diverse
Vårt firma har innhentet opplysninger på det elektriske anlegget, og har mottatt følgende opplysninger fra e-verket:
Det foreligger ingen påbud om utbedringer pr. d.d. Anlegget er ikke kontrollert, og varsel om tilsyn vil bli sendt ut.
Tilsynet vil bli utført etter at kjøper har overtatt. Det understrekes at dersom det blir anmerkninger ved dette tilsynet er dette kjøpers risiko og kostnad for å få brakt evt. anmerkninger i korrekt stand.

Vårt firma har innhentet opplysninger fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen):
Det foreligger påbud om utbedringer. Selger har ikke utbedret feil og mangler i hht. tilsynsrapport datert 14.06.2018 (tilsynsrapport følger som vedlegg til denne salgsoppgave). Kjøper er ansvarlig for utbedring av feil og mangler i rapporten. Det anbefales at pipa fores, settes inn røykvarslere og håndslukkninsapparater.

Eiendommen har nedgravd oljetank. Det er ulike regler for kontroll og ettersyn med nedgravde oljetanker avhengig av type oljetank og den enkelte kommune. Boligeieren er imidlertid ansvarlig for oljetanken. Selgeren kan ikke dokumentere at det er ført periodisk kontroll iht. gjeldende regler, og videre bruk og ettersyn av oljetanken vil være kjøpers risiko og ansvar.

Stortinget har vedtatt et klimaforlik som innebærer en intensjon om å fase ut oppvarming med fossilt brennstoff innen 2020. Hvorvidt dette er aktuelt for denne eiendommen, må kjøper undersøke nærmere med kommunen. Mer informasjon kan også fås på www.oljefri.no og www.enova.no Det er kjøpers ansvar å innrette bruken og eventuell fjerning av oljetanken.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand.

Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl AS.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.

Eiendommen selges for dødsbo og selger har ikke primærkjennskap til boligen. Kjøper kan derfor inneha en svakere kjøpsrettslig stilling enn ved et ordinært salg hvor selger selv bebor eiendommen og avgir opplysninger om denne.

Det er inngått avtale om gjensidig veirett med nabo. Det gis ikke anledning til å hensette noe i veien, veien skal kun brukes til adkomst. For alle tilfellers skyld er denne veiretten for Sverstadveien 3b begrenset til maks 2 enheter/ seksjoner.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 10 000,-

Det er installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 15 000
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc. Strømforbruket er ikke oppgitt.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdikr 0,-
Formuesverdi årstall

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2017 utgjør formuesverdien 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal

Oppdragsnummer
1-19-00223

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Tilstandsrapport, datert 07.06.2019
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring, datert 27.05.2019
Energiattest, datert 05.09.2019
Kopi av informasjon fra stedlig energiverk vedrørende eiendommens el‐anlegg datert 28.05.2019
Kopi av informasjon fra Drammensregionens brann‐ og feiervesen, datert 14.06.2018
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Veirett under signering

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.