Adresse

Hedensrudveien 46
3040 DRAMMEN

Prisinformasjon

Prisantydning: 1.950.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 48.750 ,-
Pantattest pr. dokument kr 204,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 525,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 13 900,-


Sum øvrige omkostninger kr 63.904

Totalpris med omkostninger kr 2.013.904

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 100,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning
Megler

Ola Novak Ødegaard
+4797164416
ono@dahlas.no

Areal og byggeår

Tomtestørrelse: 618

Boligtype: Boligtomt

Eierform: Selveier

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Barnevennlig
  • Rolig
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 112
Bruksnr: 844
Kommune: DRAMMEN

Parkering:
Skal løses på egen tomt.

Beliggenhet:
En sjelden mulighet for å få seg tomt på Hedensrud tilbys nå i rolig og lite trafikkert vei. Tomten som nå tilbys er en eiertomt med svært god beliggenhet i solrike omgivelser. Eiendommen er lett skrånende og har en flott utsikt over Drammensfjorden.

Attraktiv beliggenhet på Hedensrud på svakt skrånende tomt.

Området byr på det meste hva en barnefamilie kan ønske seg. Ungt og godt bomiljø med mange barnefamilier og nærhet til skog og mark med flotte turområder i bakkant.

Rolig men sentral beliggenhet med ca. 10 min. til Drammen og ca. 35 min til Oslo med bil.

Ta ture n opp og se for deg ditt nye drømmehjem oppført på egne premisser og basert på akkurat deres behov.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl AS.

Beskaffenhet:
Velkommen til Hedensrud og til en av de siste mulighetene til å sikre seg en tomt i et område som både er rolig og ypperlig tilrettelagt for en småbarnsfamilie.

Selveiertomten er på ca. 618 kvm. Tomten er ikke bundet opp imot noen spesiell hustype/leverandør/entreprenør, slik at du her står helt fritt ved valg av husleverandør og eventuell fremdrift av byggeplanene, såfremt det ikke strider med formspråk og kommunale planer/føringer for øvrig. Kontakt gjerne megler om det skulle være ønskelig med eksempel på mulig bebyggelse.

Tomten er særdeles attraktiv der den ligger flott til på en høyde med en utsikt over Drammensfjorden, byen, Lierdalen og Engersand, som må oppleves! I bakkant nyter man flotte turområder rundt Nordbykollen med ypperlig ski- og turterreng! Flott idrettsplass/ballplass kalt Ulvekula ligger i nær gangavstand. Med andre ord svært barnevennlig og uten sjenanse av gjennomgangstrafikk med unntak av de få passerende fra naboeiendommene.

Tomtens beskaffenhet består trolig av naturtomt/fjell/jord/leire m.v. hvor man enkelte steder må påregne sprenging og andre steder utfylling. Det tas forbehold om ukjente forhold i grunn og selger har ingen kunnskap om dette. Kjøper må på egen bekostning fjerne evt. ledninger som måtte være til hinder samt grunnmuren som befinner seg på tomten, og selv foreta nødvendige grunnundersøkelser om nødvendig.

Diverse:
Tilknytningsavgifter og priser kan være avhengig av ønsker/ husplassering/ prosjektering ut i fra kjøpers intensjoner for utvikling av eiendommen, og er således kjøpers anliggende. Det må ikke bebygges over felles ledningsnett, slik at fremtidig vedlikehold blir vanskeliggjort. Interessenter anmodes om å lese og gjøre seg kjent med reguleringsbestemmelser samt påse ivaretakelse av særskilte private bestemmelser for denne tomten. Konferer gjerne også med eiendomsmegler ved spørsmål, men vær obs på at enkelte forhold og spørsmål rundt nye tiltak må besvares av kommunen selv.

Vei, vann, avløp:
Offentlig tilknyttet via private stikkledninger som kan gå over andre eiendommer. Tilknytnigsavgift/årsgebyr for vann-/kloakk-/renovasjon tilkommer. Vann- og kloakkledninger må anlegges via naboeiendommen og kjøper har ansvar for planlegging/tilknytting/kontakt mot kommunen ifm. planlegging tilknyttet oppføring av bebyggelse.

Tilknytningsavgifter per boligenhet for vann- og kloakk i Drammen kommune er per 2019: ca. kr. 5.968,- inkl. mva for vann og ca. kr. 5.968,- inkl. mva for avløp.

Radon
Det er ikke foretatt radonmåling av eiendommen.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan: Området er avsatt til boligområde - nåværende.

Gjeldende regulering: Uregulert.

KOMMUNEPLAN - Id: 335.
Kommuneplanens arealdel 2014-2036.
Plantype: Kommuneplanens arealdel.
Status: Endelig vedtatt arealplan.
Ikrafttredelse: 05.10.2015.
Bestemmelser: http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/0602/Dokumenter/VedtaksDokumenter/KP_335_B20151015.pdf
Lovmerknad: PBL 2008.
Arealbruk: Boligbebyggelse, Nåværende.

I enebolig og småhusområder, der det ikke i annen gjeldende plan er angitt grad av utnytting, skal maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) for utbyggingsprosjekter ikke overstige 30 % av netto tomt, inkludert garasje og boder.

For ytterligere opplysninger se vedlagt kommuneplan og diverse opplysninger fra kommunen. Interessenter oppfordres på generell basis til å undersøke med kommunen dersom det er tvil om tiltaket eller deler av tiltaket kan gjennomføres.

Beskrivelse (type bolig)
Boligtomt

Bygningsinformasjon / byggemåte
Det er en eldre grunnmur som står på eiendommen og som må rives for kjøpers regning og risiko. Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Diverse
Det gjøres oppmerksom på at naboboligen nedenfor, på gnr. 112 bnr. 283, skal deles opp i 2 enheter og at endringsarbeider må påregnes ifm. renovering. Selger bemerker dog at høyden på nevnte nabobygg ikke skal endres i denne prosessen. Selger river deler av støttemuren på nevnte naboeiendom, slik at bredden for adkomstvei blir i tråd med oppmerking i vedlagt situasjonskart jf. dagboknr. 316011.

Kjøper må selv bekoste og anlegge adkomstvei og nødvendige installasjoner for å utvikle eiendommen for bebyggelse og beboelse, samt ta risiko, gjennomføre og omsøke nødvendige offentligrettslige/kommunale tillatelser/godkjenninger.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl AS.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger og opplysninger innhentet fra kommunen. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Pt. er det ingen kommunale avgifter.

Vei, vann og avløp
Kjøper må besørge tilknytning/​​​etablering av vei, renovasjon, strøm, vann og avløp. Det anbefales å koble seg til naboeiendommens planlagte ledning fremfor dagens ledning, da dagens ledning har noe svakt trykk. Mht. tilknytning til den planlagte naboledningen vil kjøper ha ansvar for 50% av kostnader relatert til etablering etc. av denne.

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdikr 0,-
Formuesverdi årslall

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Tomten har pt. ingen angitt ligningsverdi.

Oppdragsnummer
1-19-00143

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Servitutter
VA-kart

Tinglyste heftelser

Bestemmelse om gjerde - Tinglyst dato 12.05.1924
Gjelder denne registerenheten med flere. Konferer megler ved spørsmål.

Best. om vann/kloakkledn. - Tinglyst dato 18.04.1939
Gjelder denne registerenheten med flere. Konferer megler ved spørsmål.

Erklæring/avtale - Tinglyst dato 15.03.2019
Bestemmelse om avfallsbeholdere, adkomstrett og vedlikehold av vei, anlegg og ledninger: Naboeiendommen(gnr/bnr, 112/283) gir tomten(gnr/bnr, 112/844) rett til å etablere, vedlikeholde og ha adkomstrett/kjørevei over gnr/bnr, 112/283 iht. vedlagt kart datert 20.07.2018. Gnr/bnr, 112/283 gir gnr/bnr, 112/844 rett til å etablere, vedlikeholde og ha liggende kabler, vann og avløpsledninger over gnr/bnr, 112/283 til evig tid mot at terrenget settes tilbake til samme stand som før etablering/vedlikeholdet. Gnr/bnr, 112/283 gir gnr/bnr, 112/844 rett til å ha stående avfallsbeholdere på gnr/bnr, 112/283 iht. plassering på vedlagte kart datert 20.07.2019. Rettighetene er evigvarende.

Bestemmelse om vann/kloakk - Tinglyst dato 19.03.2019
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger: Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. Det er avtalt at eiendommen skal ha evigvarende rett til å koble på privat vann og kloakkledning tilhørende naboeiendommen 112/283 mot at 112/884 er med å dekke 50% av alle fremtidige kostnader relatert til utbedring /utskifting/oppgradering av den aktuelle vann og avløpsledningen.Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.