Adresse

Fossveien 5
3403 LIER

Prisinformasjon

Prisantydning: 1.000.000

Andel fellesgjeld: 596.660

Totalpris: 1.596.660 (Andel fellesgjeld + prisantydning eks. omkostninger)

Felleskost: 7.053

Felleskost inkluderer:

Kommunale avgifter, renovasjon, Kabel TV, Internett (Get), bygningsforsikring, renter og avdrag fellesgjeld, sparing verandaer, vaktmestertjenester mm.

Omkostninger

Pantattest pr. dokument kr 204,-
Boligkjøperforsikring kr 4 100,-
Gebyr hjemmelsoverføring kr 430,-
Gebyr pr. pantenotering kr 430,-
Gebyr forkjøpsrett (USBL) kr 7 188,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 6 900,-


Sum øvrige omkostninger kr 19.252

Totalpris med omkostninger kr 1.019.252

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 4 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Kontakt megler

Megler

Fredrik Simensen
+4748237971
fs@dahlas.no

Areal og byggeår

Primærareal: 34

Bruksrareal: 37

Antall soverom: 1

Tomtestørrelse: 7775

Boligtype: Leilighet

Eierform: Andel

Byggeår: 2005

Energimerking: C Rød

Fasiliteter
  • Balkong/Terrasse
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Barnevennlig
  • Offentlig vann/kloakk
  • Rolig
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 95
Bruksnr: 92
Andelsnummer: 7
Borettslagsnavn: Fossbakkane borettslag
Kommune: LIER

Innhold
Arealeffektiv leilighet som inneholder:

Entré, bad, kjøkken, stue, soverom og bod. Utgang til balkong fra stue.

Standard:
Pen andelsleilighet med god planløsning og moderne overflater. Leiligheten fremstår som lys og praktisk, perfekt for førstegangskjøperen.

Stue / kjøkken
Leiligheten har en naturlig åpen løsning mellom stue og kjøkken, samtidig som det er god plass til både spiseplass og sofakrok. Kjøkkenet inneholder integrert komfyr og platetopp med plass til kjøleskap og opplegg til en liten modell oppvaskmaskin.

Bad
Bad fra 2005 med fliser på gulv og vegger med varme i gulv. Badet inneholder servant, toalett og dusjhjørne.

Soverom
På soverommet er det god plass til både dobbelseng og garderobe. Parkett på gulv og malte flater på veggene.

Parkering:
Parkering på borettslagets tomt for gjester og beboere.

Oppvarming:
Varmekabler på bad. Ellers elektrisk ved bruk av panelovner.

Beliggenhet:
Kort vei til skog og mark samt Lier Bygdetun med fin turvei opp til Tranby. Barnevennlig med lekeplasser samt barnehager, ungdomsskole like i nærheten og barneskole på Hegg som er ny i 2015. I sentrum finner du butikker og offentlige kontorer. Bussforbindelse til Drammen og Oslo/Asker med holdeplass kun en kort spasertur unna.

Den flotte Liermarka tilbyr flotte turmuligheter hele året. Fin tur/sykkelsti langs den gamle Lierbanen. Fotballbaner i nærområdet. Svømmehall på Nøste/Stoppen, samt St.Hallvardhallen.

Ridesenter på Linnesvollen. En av Østlandets beste golfbaner, Holtsmark golfbane, i Sylling.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl AS.

Beskaffenhet:
Det oppfordres kjøper å besiktige eiendommen og selv undersøke tomtens beskaffenhet og
gjøre nødvendige undersøkelser kjøper trenger for å gjennomføre handelen. Selger tar intet ansvar for grunnens/tomtens beskaffenhet.

Adgang til utleie
Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

Radon
Fra 1. januar 2014 må radonverdier oppgis for alle boliger som helt eller delvis er utleid. Ved for høye verdier må det iverksettes tiltak. Selger opplyser at det er foretatt måling. Kjøper må selv sørge for å oppfylle bestemmelsene om målinger og eventuelle tiltak.

Regulering

Kommuneplanen 2009-2020.

Gjeldende regulering: Å legge forholdene til rette for boligfortetting i det etablerte boligområdet tilpasset strøkets karakter. Å tilpasse utbyggingen av fortettingsområdene til det fremtidige overordnete vei- og gangveinett i området.

Regulering under arbeid: Følgende planer berører/inkluderer eiendommen: Det er satt i gang bygging/salg av nye rekkehus og leiligheter i området.

Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest fra opprinnelig oppføring.

Beskrivelse (type bolig)
Borettslagsleilighet og andelsleilighet er det samme. Borettslagsboliger kan være leiligheter, rekkehus, tomannsboliger, eneboliger eller fritidsboliger.

Boligmassen eies av borettslaget og borettslagets eiendom har et eget grunnboksblad i Grunnboken.

Du blir andelseier i borettslaget ved å kjøpe en andel med et tilknyttet borettsinnskudd. Når du kjøper en borettslagsbolig får du på samme måte som når du kjøper en selveierbolig, en enerett til å bruke en nærmere spesifisert bolig. Når du kjøper en borettslagsbolig må du forholde deg til borettslagets vedtekter og husordensregler. Boligens verdi er summen av kontantbeløpet og andel av fellesgjeld.

Beviset for at du er eier av en andel i et borettslag fremkommer ved at andelen er registrert på ditt navn i Borettsregisteret (Borettsregisteret føres av Statens kartverk og ligger i Ullensvang). Detter et offentlig register hvor både hjemmel og pant blir notert.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Alle innvendige og utvendige areal samt beskrivelse av bygningen er hentet fra tilstandsrapport avholdt av takstmann. Det er rommenes faktiske bruk som avgjør om det defineres som P-rom og speiler ikke nødvendigvis hva som er godkjent av kommunen.

Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje: 37

Bruksareal per etasje: 34

lnngår i p-romsareal: Stue/kjøkken, bad, soverom og entré

Diverse
Vårt firma har innhentet opplysninger på det elektriske anlegget. Det foreligger ingen påbud om utbedringer.

Selger har ikke utbedret feil og mangler i hht. tilsynsrapport. (tilsynsrapport følger som vedlegg til denne salgsoppgave). Kjøper er ansvarlig for utbedring av feil og mangler i rapporten.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl AS.
Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.
Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 1 862,-

Det er ikke installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Total fellesgjeld
Gjeld kr 43 463 720,- pr. 07.02.2019

Andel fellesgjeld
Gjeld kr 596 660,- pr. 07.02.2019

lN-Ordning
Borettslaget har ikke IN-ordning(mulighet for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld).

Andel formue
kr 24 234,- pr. 07.02.2019

Sikringsordning
Borettslaget er sikret mot tap av felleskostnader i BBL Finans AS, Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS. Borettslaget er, etter
gjeldende bestemmelser fastsatt av finansieringsselskapet, sikret mot tap som følge av at en andelseier unnlater å betale sine
felleskostnader. Avtalen om sikring er gyldig til avtalen sies opp av en av partene. Oppsigelsesfrist er 1. desember med gyldighet fra
førstkommende årsskifte

Forkjøpsrett
Forkjøpsrett/godkjenning av ny andelseier: Det er forkjøpsrett i borettslaget. USBL er forretningsfører. Ny andelseier må godkjennes av styret i borettslaget. Dersom kjøper ikke blir godkjent av borettslaget, jfr. Lov om burettslag (burettslagslova) § 4-5, må boligen videreselges for kjøperens regning og risiko.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 434 978,-
Sekundær formuesverdikr 1 565 920,-
Formuesverdi årslall 2018

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2017 utgjør formuesverdien 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal

Oppdragsnummer
1-19-00058

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Tilstandsrapport, datert 30.01.2019
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring, datert 06.02.2019
Selgers opplysningsskjema for eiendommen, datert 07.02.2019
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Opplysninger fra forretningsfører inneholdende:
‐ Boligopplysninger
‐ Innkalling og protokoll til ordinær
generalforsamling
‐ Årsberetning, samt årsregnskap og budsjett
‐ Revisjonsberetning
‐ Vedtekter
‐ Husordensregler

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.