Adresse

Betzy Kjelsbergs vei 91
3024 DRAMMEN

Prisinformasjon

Prisantydning: 4.980.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 124.500 ,-
Pantattest pr. dokument kr 204,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 525,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 13 900,-


Sum øvrige omkostninger kr 139.654

Totalpris med omkostninger kr 5.119.654

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 100,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Kontakt megler

Megler

Trond A. Helgerud
+4791360434
tah@dahlas.no

Areal og byggeår

Primærareal: 202

Bruksrareal: 333

Antall soverom: 5

Tomtestørrelse: 1120

Boligtype: Horisontaldelt tomannsbolig

Eierform: Selveier

Byggeår: 1956

Energimerking: G Oransje

Fasiliteter
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 116
Bruksnr: 900
Kommune: DRAMMEN

Innhold
1.etasje: Overbygget inngangsparti. Felles gang for begge leiligheter.
Leiligheten i 1 etasje inneholder 2 soverom, gang, bad/WC, kjøkken og stue med utgang til balkong.
Stort verkstedrom.

Leiligheten i 2.etasje inneholder 3 soverom, gang, 2 stuer, kjøkken og bad/WC.

Stort åpent loft med adkomst via trappeløp.

Kjeller med boder og opplagsrom.

Frittliggende trippel garasje

Standard:
Gulv: Keramiske fliser i hall 1.etasje og på begge bad. Forøvrig belegg og parkett.

Vegger: Baderomsplater på bad. Noe paneler samt malte og tapetserte flater.

Bad/WC 1.etasje: Belegg på gulv, baderomsplater på vegger, servant, toalett og badekar med dusj.

Bad/WC 2.etasje: Fliser på gulv, baderomsplater på vegger. Varmekabler i gulv. Servant i innredning, toalett og dusjhjørne.

Kjøkken 1.etasje: Eldre innredning med finerte fronter. Avtrekksvifte.

Kjøkken 2.etasje: Eldre innredning med finerte fronter. Avtrekksvifte.

TV signaler leveres fra GET.
Data leveres fra Telenor.
Automatisk åpner på to av garasjeportene.

Parkering:
Parkering i dobbeltgarasje og i gårdsplass

Oppvarming:
Det er montert 2 stk luft til luftvarmepumper i 2.etasje.
1 luft til luft varmepumpe i 1 etasje(defekt).
Panelovner i enkelte rom.
Parafinbrenner i 1.etasje tilknyttet dagtank. Ikke benyttet senere år.
Varnekabler i bad 2.etasje og i felles gang 1.etasje.

Beliggenhet:
Dette er en stor og innholdsrik tomannsbolig. Eiendommen ligger inne i et hyggelig tun, barnevennlig og godt skjermet fra trafikk. Sentralt til det meste.

Her er det masse sol og man har en hyggelig hage rundt seg.

Nær til bussholdeplass.

Det er kort vei til blant annet idrettsanlegg, nærbutikker, barnehager, skoler, Aronsløypa slalåmbakke og marka med flotte turmuligheter hele året og med lysløype.Nærhet til flotte tur- og rekreasjonsmuligheter i Elveparken langs Drammens Elven.

Gangavstand til bussholdeplass for Timekspressen med forbindelse til Oslo,

I området er det et utvalg av butikker og servicetilbud. Det er kort vei til matbutikker som Kiwi XL Ligosenteret eller Meny Åssiden. Ønsker man et rikhold av muligheter er det kort vei tilover til Gulskogen med over 100 spennende butikker, eller til Drammen sentrum med kjøpesentre og gågater.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl AS.

Beskaffenhet:
Tomten er flat og fin med gressplen, frukttrær og beplantninger. Innkjørsel er gruset. Tomten er delvis inngjerdet og det er plantet noe hekk.

Adgang til utleie
Eiendommen er registrert som en tomannsbolig.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan:
Eiendommen er avsatt til boligformål

Gjeldende regulering:
Regulert til bolig. Det går i dag en høyspentledning syd for eiendommen. Et område av eiendommen på ca 560 kvm ligger innefor areal i reguleringsplanen avsatt til høyspenningsanlegg. Dette innebærer det er begrensninger på hva som kan tillates oppført/anlagt i angjeldende område.

Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest fra opprinnelig oppføring.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Eiendommen var gjenstand for påbygging i 1986. Ca 40 kvm i 2 etasjer. Det ble innredet et verkstedrom i 1.etasje. I 2.etasje ble det innredet stue og soverom.

Vann og avløpsrør er skiftet ut fra huset og til kommunal kum.

Positive og negative forhold ved eiendommen:
Det er generelt behov for oppgraderinger.

Takstmannen skriver bl.a:
Boligen er bygget i henhold til tidligere byggeforskrifter, og boligens standard avviker derfor fra dagens krav til rom, innemiljø, energiøkonomisering etc. Boligen har en forholdsvis enkel standard, den har ikke vært vesentlig påkostet i senere år. Ved oppgradering vedlikehold bør taktekking, drenering og våtrom prioriteres. Det er foretatt fuktsøk flere steder uten at det kunne påvises unormale fuktansamlinger de steder det ble søkt, bortsett fra i kjeller.

Alle innvendige og utvendige areal samt beskrivelse av bygningen er hentet fra tilstandsrapport avholdt av takstmann. Det er rommenes faktiske bruk som avgjør om det defineres som P-rom og speiler ikke nødvendigvis hva som er godkjent av kommunen.

Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje: 1.etasje: 87 kvm 2.etasje: 116 kvm

lnngår i p-romsareal: 1.etasje: Fellesgang, 2 soverom, bad, kjøkken, stue. 2.etasje: Trappegang, tv-stue, 3 soverom, stue, gang, bad, kjøkken

Diverse
Vårt firma har innhentet opplysninger på det elektriske anlegget, og har mottatt følgende opplysninger fra e-verket:
Anlegget ble sist kontroller I 2018
Det foreligger ingen påbud om utbedringer.


Vårt firma har innhentet opplysninger fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen):
Det foreligger påbud om utbedringer. Selger har ikke utbedret feil og mangler i hht. tilsynsrapport datert 01.06.2017 (tilsynsrapport følger som vedlegg til denne salgsoppgave). Kjøper er ansvarlig for utbedring av feil og mangler i rapporten.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl AS.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.

Eiendommen selges for dødsbo og selger har ikke primærkjennskap til boligen. Kjøper kan derfor inneha en svakere kjøpsrettslig stilling enn ved et ordinært salg hvor selger selv bebor eiendommen og avgir opplysninger om denne.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 10 000,-

Det er installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet - stikkledning til offentlig nett er skiftet senere år?????????

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 20 000
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.
Eiendommen har de siste årene kun vært beodd av to personer.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdikr 0,-
Formuesverdi årstall

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2017 utgjør formuesverdien 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal

Oppdragsnummer
1-19-00190

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Tilstandsrapport, datert 17.06.2019
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring, datert XX
Selgers opplysningsskjema for eiendommen, datert XX
Energiattest, datert XX
Kopi av informasjon fra Drammensregionens brann‐ og feiervesen, datert 01.06.2017
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Servitutter

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.