Adresse

Havnegata 98
3040 DRAMMEN

Prisinformasjon

Prisantydning: 2.100.000

Andel fellesgjeld: 166.000

Totalpris: 2.266.000 (Andel fellesgjeld + prisantydning eks. omkostninger)

Felleskost: 2.767

Felleskost inkluderer:

Bygningsforsikring, renter og avdrag på fellesgjeld og noe utvendig vedlikehold.

Omkostninger


Dokumentavgift: 55.400 ,-
Pantattest pr. dokument kr 204,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 525,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 9 900,-


Sum øvrige omkostninger kr 66.554

Totalpris med omkostninger kr 2.166.554

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 7 100,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Kontakt megler

Megler

Jørn Mosebekk Larsen
+4791321232
jml@dahlas.no

Areal og byggeår

Primærareal: 78

Bruksrareal: 82

Antall soverom: 1

Etasje: 2

Tomtestørrelse: 272

Boligtype: Leilighet

Eierform:

Byggeår: 1871

Energimerking: G Oransje

Fasiliteter
 • Ingen gjenboere
 • Peis/Ildsted
 • Utsikt
 • Barnevennlig
 • Moderne
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
 • Bademulighet
 • Fiskemulighet
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 112
Bruksnr: 248
Seksjonsnr: 4
Kommune: DRAMMEN

Innhold
Leiligheten innehar alt på ett plan i 2. etg. med inngang fra felles gang og inneholder:

Entre/gang, bad m/dusjhjørne, servant og wc samt vaskemuligheter, kjøkken m/spiseplass og fjordutsikt, stue/spisestue m/fjordutsikt, soverom m/garderobeplass, bod.

Leiligheten disponerer egen plass på 4 kvm i gang.

Standard:
Pen og sjarmerende loftsleilighet med spennende løsninger og fjordutsikt i sameie m/4 seksjoner i etablert boligområde - nær småbåthavn og god kommunikasjon til sentrum!

Vinduer: 2-lags isolerglass
Gulv: Parkett, fliser
Vegger: Malte flater, fliser på bad

Spennende leilighet som er vesentlig og generelt oppusset i 2014/15. Bad m/varmekabler er oppusset i 2014. Nytt kjøkken m/hvitevarer i 2015. Det er nytt vindu på soverom samt inngangsdør i 2014. Installert el.anlegg i 1997. I følge eier er det foret med ny stålpipe i 2012.

Sameiet har nylig drenert og skal pusse opp fasade (maling). For øvrig skal det legges noe sten ved inngangsparti, eldre takrenner skal byttes og ny murpuss på fasade.

Parkering:
Gateparkering.

Oppvarming:
Peisovn samt elektrisk/varmekabler.

Beliggenhet:
Beliggende på Tangen i Drammen nær småbåthavn og bademuligheter - fin fjordutsikt og god kommunikasjon til sentrum med busstopp rett ved. Gang- og sykkelavstand til skole, butikker og øvrig servicetilbud.

Elvebyen Drammen er den største byen i Buskerud fylke med ca 63000 innbyggere, men regionhovedstad for et område med 150000 innbyggere. Byen vokser kraftig i folketall og er en attraktiv by med et meget godt bomiljø. Byen byr på et rikt folkeliv med et aktivt sentrum med en flott elv som har blitt renset og elvebreddene er opparbeidet med parker og turstier. Drammen har et en fantastisk lett tilgjengelig natur med flotte store turområder på begge sider av byen.
Drammen har et stort skole- og aktivitetstilbud både innen kultur og idrett. Avstanden til Oslo er bare ca 35 km og reisetiden med tog til Oslo er bare ca 30 minutter. Drammen er byen hvor det grønne og det urbane går hånd i hånd! Velkommen til Drammen!

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl AS.

Beskaffenhet:
Felles eiertomt, opparbeidet og beplantet med plen forstøttningsmurer og heller/stein. Sameiet har nylig drenert med ny adkomst.

Adgang til utleie
Ingen begrensning i utleie av hele boligen under ett til boligformål.

Regulering

Beliggende innenfor kommuneplan av 5/10-15, eksisterende bebyggelse, bolig og næring, kommunedelplan vedtatt 21/6-16.

Ferdigattest
Kommunen kan ikke finne ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse i sine arkiver. Eldre bolig, registrert tatt i bruk 1890.

Beskrivelse (type bolig)
Når du kjøper en eierseksjon/-leilighet, kjøper du en andel av en eiendom og får en eksklusiv bruksrett til en del av eiendommen, normalt en leilighet. Du blir medlem i et sameie (hos Lovdata kan du lese lov om eierseksjoner), og må betale fellesutgifter til bl.a. forsikring, vaktmester, vedlikehold og oppvarming av fellesarealer. Du har full råderett over boligen, og kan bl.a. pantsette den, belåne den og foreta innvendig oppussing. Du er normalt ikke ansvarlig for annen gjeld enn den du selv tar opp i forbindelse med kjøpet av boligen. Sameiet kan imidlertid ha felles gjeld og ta opp felles lån for å finansiere oppussings- og rehabiliteringsarbeider. Du vil da være ansvarlig for din andel av dette.

Dersom det er vedtektsbestemt at ny eier skal godkjennes av styret i sameiet, er dette en forutsetning for lovlig å kunne ta boligen i bruk.

Dersom kjøper ikke blir godkjent av sameiet iht. vedtektene, må enten boligen videreselges for kjøpers regning og risiko eller få styrets vurdering rettslig prøvd. Det er kjøpers risiko om slik godkjennes gis.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Alle innvendige og utvendige areal samt beskrivelse av bygningen er hentet fra tilstandsrapport avholdt av takstmann. Det er rommenes faktiske bruk som avgjør om det defineres som P-rom og speiler ikke nødvendigvis hva som er godkjent av kommunen.

Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal: Alle innvendige rom inngår i p-rom.

Diverse
Vårt firma har innhentet opplysninger på det elektriske anlegget fra eier, og har mottatt følgende opplysninger:
Anlegget ble sist kontrollert: Nytt anlegg fra 1997.
Det foreligger ingen påbud om utbedringer iflg. eier.

Vårt firma har innhentet opplysninger fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen): Kontoll av 17.11.16.
Det foreligger ingen feil/mangler ved kontroll for denne seksjonen.

Sameiet har nylig drenert rundt huset og det skal gjøres oppussing (maling) av fasaden.

Eiendommen er registrert i SEFRAK-registeret for kulturminner. Høy bevaringsverdi klasse B.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl AS.
Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 6 200,-

Det er installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 10 000
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Total fellesgjeld
Gjeld kr 600 000,- pr. 17.12.2018

Andel fellesgjeld
Gjeld kr 166 000,- pr. 17.12.2018

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 811 845,-
Sekundær formuesverdikr 2 922 641,-
Formuesverdi årslall 2017

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2017 utgjør formuesverdien 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal

Oppdragsnummer
1-18-00440

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsiking fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke odel.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
dahl.webtopsolutions.com/customer.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.
3. Budrunder.no, en tjeneste levert av Norges Eiendomsmeglerforbund.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Tilstandsrapport, datert 10.01.19
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring, datert 17.12.18
Selgers opplysningsskjema for eiendommen, datert 17.12.18
Energiattest, datert 17.12.18.
Situasjonskart
Referat fra forhåndskonferanse av 250618 - fasadeendring, reparasjon, terrenginngrep.
Seksjonering av 260614.

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.