Adresse

Lauritz Hervigs vei 95 C
3035 DRAMMEN

Prisinformasjon

Prisantydning: 1.650.000

Andel fellesgjeld: 104.202

Totalpris: 1.754.202 (Andel fellesgjeld + prisantydning eks. omkostninger)

Felleskost: 5.845

Felleskost inkluderer:

Kommunale avgifter, renovasjon, kabel TV/bredbånd, oppvarming via sentralfyr, varmtvann,det vesentligste av utvendig vedlikehold, bygningsforsikring (ikke innbo), vaktmester, felles strøm, renter og avdrag på felles lån.

Omkostninger

Pantattest pr. dokument kr 204,-
Gebyr hjemmelsoverføring kr 430,-
Gebyr pr. pantenotering kr 430,-
Gebyr forkjøpsrett (NBBO) kr 5 750,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 6 900,-


Sum øvrige omkostninger kr 13.714

Totalpris med omkostninger kr 1.663.714

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 4 100,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Kontakt megler

Megler

Andreas Høstvik
+4748234223
ah@dahlas.no

Areal og byggeår

Primærareal: 70

Bruksrareal: 78

Antall soverom: 3

Etasje: 1

Tomtestørrelse: 58663

Boligtype: Leilighet

Eierform: Andel

Byggeår: 1967

Energimerking: F Rød

Fasiliteter
  • Balkong/Terrasse
  • Garasje/P-plass
  • Turterreng
  • Vaktmester-/vektertjeneste
  • Barnevennlig
  • Bredbåndstilknytning
  • Fellesvaskeri
  • Kabel-TV
  • Offentlig vann/kloakk
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 23
Bruksnr: 82
Andelsnummer: 366
Borettslagsnavn: Fjellhagen Borettslag
Kommune: DRAMMEN

Beskrivelse
Fin leilighet i attraktiv lavblokk på Fjell. Borettslagets eiendom grenser til bla. offentlig friområde og felles grøntareal. Bolig med arealeffektiv planløsning. Flott innglasset veranda som fungerer som en forlengelse av stuen. Hyppige bussavganger til Drammen med videre forbindelse i retning Oslo.

Innhold
Leiligheten har en god og praktisk planløsning, inneholder følgende:
Entré, gang, bad, 3 soverom, kjøkken, stue, og wc.

I tillegg nevnes:
- Innglasset veranda
- 1 bod og liten matbod i kjeller
- Felles vaskekjeller

Standard:
Leiligheten er gjennomgående og holder jevnt over normalt god standard.

Romstandarden beskrives som følgende:
Romslig entré/gang: Ringeklokke med dørtelefon ved hoveddør.

Stue: Stor stue med gode vindusflater og med videre forbindelse til hyggelig innglasset veranda på ca 8 kvm. Verandaen fungerer som en forlengelse av stuen. Vinduene kan åpnes og det er montert rullegardin for skjerming.

Bad: Overflater med fliser. Sanitærutstyr bestående av badekar og servant med baderomsinnredning. Plassbygd skap.

Separat WC: Overflater med fliser. Sanitærutstyr bestående av klosett.

Kjøkken: Romslig kjøkken med pen kjøkkeninnredning og plass til spisegruppe ved vinduer. Pent flissatt over kjøkkenbenk, samt mye skap og benkeplass.

Familievennlig planløsning med 3 soverom.

Overflater:
Gulv: Laminat og fliser.
Vegg: Malte panelplater, malt strie, malt tapet og fliser.
Himling: Malt betong.

Parkering:
På borettslagets felles parkeringsplass. Det blir tildelt én merket p-plass pr. leilighet, dersom man har bil. Det kan være venteliste.

Oppvarming:
Sentralfyr med radiatorer i boligrom.

Beliggenhet:
Leiligheten ligger sentralt på Fjell i Drammen med fin intern beliggenhet mot skogen.

Ypperlige turmuligheter i umiddelbar nærhet, blant annet Gjerpenåsen med Gjerpenkollen, Austadmarka med Hellashytta, Blektjern med Blektjernstua og Haukåsen! Et rikt utvalg, både sommer og vinter!

Det er kort gangavstand til nærbutikk, barnehage, barneskole, samt bussholdeplass med hyppige avganger mot sentrum.

Ca 3,5 kvm til jernbanestasjon og til sentrum med et rikt utvalg av service- og underholdningstilbud.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl AS.

Beskaffenhet:
Opparbeidede fellesarealer.

Adgang til utleie
Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

Radon
Fra 1. januar 2014 må radonverdier oppgis for alle boliger som helt eller delvis er utleid. Ved for høye verdier må det iverksettes tiltak. Selger opplyser at det ikke er foretatt radonmåling etter strålevernforskriften på denne eiendommen. Kjøper må selv sørge for å oppfylle bestemmelsene om målinger og eventuelle tiltak.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan:
Navn: Kommuneplanens arealdel 2014-2036. Boliger, grønnstruktur og LNFR.

Navn: Kommundelplan for InterCitystrekningen Drammen - Kobbervikdalen. Båndlegging for regulering etter pbl.

Gjeldende regulering: Boliger. Felles parkeringsplasser, gangvei, offentlig friområde, kjørevei, privat vei.

Ferdigattest
Kommunen kan ikke finne ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse i sine arkiver. Opprinnelig planløsning er endret, da selger har tilført det 3. soverommet. Bruksendringen er ikke søkt godkjent hos kommunen. Videre bruk er kjøpers ansvar.

Beskrivelse (type bolig)
Borettslagsleilighet og andelsleilighet er det samme. Borettslagsboliger kan være leiligheter, rekkehus, tomannsboliger, eneboliger eller fritidsboliger.

Boligmassen eies av borettslaget og borettslagets eiendom har et eget grunnboksblad i Grunnboken.

Du blir andelseier i borettslaget ved å kjøpe en andel med et tilknyttet borettsinnskudd. Når du kjøper en borettslagsbolig får du på samme måte som når du kjøper en selveierbolig, en enerett til å bruke en nærmere spesifisert bolig. Når du kjøper en borettslagsbolig må du forholde deg til borettslagets vedtekter og husordensregler. Boligens verdi er summen av kontantbeløpet og andel av fellesgjeld.

Beviset for at du er eier av en andel i et borettslag fremkommer ved at andelen er registrert på ditt navn i Borettsregisteret (Borettsregisteret føres av Statens kartverk og ligger i Ullensvang). Detter et offentlig register hvor både hjemmel og pant blir notert.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Grunnmur av betong. Yttervegger over grunnmur av rammekonstruksjon av stål og betong med utfyllende bindingsverk. Utvendige fasadeplater. Flatt tak med papp/folietekking. Se for øvrig vedlagt tilstandsrapport i salgsoppgaven.

Noen positive og negative forhold ved eiendommen:
-Boligen har normalt god standard, ut fra alder anses tilstand å være normalt god. Aldersslitasje og noe oppgradering og påkostninger må påregnes. Bad er aldrende og bør på grunn av alder rehabiliteres.
- Bad: Det er ikke indikert unormalt utslag ved fuktsøk. Ikke fall til eldre sluk av jern. Det er stedvis registrert "bom" under fliser.
- Kjøkken: Normalt god tilstand på fastmontert innredning. Det er ikke indikert fukt på gulv, vegg eller benkeplate.

Alle innvendige og utvendige areal samt beskrivelse av bygningen er hentet fra tilstandsrapport avholdt av takstmann. Det er rommenes faktiske bruk som avgjør om det defineres som P-rom og speiler ikke nødvendigvis hva som er godkjent av kommunen.

Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje: 78

Bruksareal per etasje: 70

lnngår i p-romsareal: Entré, gang, bad, 3 soverom, kjøkken, stue, og wc.

Diverse
- Husdyrhold tillatt etter spesielle regler, se husordensreglenes pkt 12 vedlagt i salgsoppgaven.

- Borettslaget har planer om å bytte vann og avløpsledninger. Selger har ikke mottatt beskjed om at dette vil øke andel fellesgjeld/felleskostnader.

- Det må beregnes rullerende dugnad vedrørende fellesareal.

Vårt firma har innhentet opplysninger på det elektriske anlegget, og har mottatt følgende opplysninger fra e-verket:
Anlegget ble sist kontrollert: 1998.
Det foreligger ingen påbud om utbedringer.
Det foreligger påbud om utbedringer ved anlegget.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl AS.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 4 000
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Total fellesgjeld
Gjeld kr 56 833 331,- pr. 24.10.2018

Andel fellesgjeld
Gjeld kr 104 202,- pr. 24.10.2018

lN-Ordning
Borettslaget har ikke IN-ordning/har IN-ordning (mulighet for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld).

Andel formue
kr 39 908,- pr. 24.10.2018

Sikringsordning
Borettslaget er forsikret mot tap på felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagene Sikringsordning AS. Borettslag som har tegnet seg forsikring kan si opp avtalen innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av borettslagets generalforsamling. Forsikringsselskapet kan til
enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring. For øvrig gjelder forsikringsavtalelovens regler.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 583 649,-
Sekundær formuesverdikr 1 867 677,-
Formuesverdi årslall 2016

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2017 utgjør formuesverdien 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal

Oppdragsnummer
1-18-00404

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
https://dahl.webtopsolutions.com/tide/#/innlogging.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Tilstandsrapport, datert XX
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring, datert 02.11.2018
Selgers opplysningsskjema for eiendommen, datert 02.11.2018
Energiattest, datert 29.10.2018
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Opplysninger fra forretningsfører NBBO, datert 24.10.2018, inneholdende:
‐ Boligopplysninger
‐ Innkalling og protokoll til ordinær
generalforsamling
‐ Årsberetning, samt årsregnskap og budsjett
‐ Revisjonsberetning
‐ Vedtekter
‐ Husordensregler

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.