Adresse

Kniveveien 97
3036 DRAMMEN

Prisinformasjon

Prisantydning: 2.990.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 74.750 ,-
Pantattest pr. dokument kr 204,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 525,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 13 900,-


Sum øvrige omkostninger kr 89.904

Totalpris med omkostninger kr 3.079.904

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 100,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning
Megler

Per Ø. Bolstad
+4790183737
pob@dahlas.no

Areal og byggeår

Tomtestørrelse: 836

Boligtype: Boligtomt

Eierform: Selveier

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 34
Bruksnr: 294
Kommune: DRAMMEN

Beskrivelse
Byggeklar boligtomt med fantastisk beliggenhet og utsikt på Knive Platå

Beliggenhet:
Tomten har en meget barnevennlig beliggenhet i blindvei i nyetablert boligfelt på Kniveåsen/Åskollen. Her har du naturen, vannet, barnehagen, adkomst til E-18 m.v. i umiddelbar nærhet.

Fra tomten er det en fantastisk panoramautsikt over Drammensfjorden, Lierdalen, Drammen og innseilingen til Drammen. Tomten ligger nest innerst i en blindvei ruvende over fjorden med skogen i umiddelbar nærhet, hvor det er turløyper om sommeren med flere badevann. Om vinteren er det skiløyper rett utenfor døren.

Kort vei til Solum seilbåthavn og Drammensfjorden med bade- og fiskemuligheter.

Barnehage på området i tillegg til flere barnehager i nærområdet. Kort vei til Åskollen barneskole og til Åskollen senter med dagligvareforretninger, bank, og legesenter.

Ca. 7 km til sentrum med god off. kommunikasjon. Kort avstand til påkjøring til E18.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til eiendommen.

Beskaffenhet:
Tomten er byggeklar med ferdig anlagt vei/vann/avløp og fiber til tomtegrensen. Tomten er skrånende og ligger på venstre side av veien som tomt nr. 4 fra starten.

Regulering

Området er regulert og det vises til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nordøst BB2.

Utnyttelsesgrad: Maksimalt tillatt bebygd areal skal ikke overstige %BYA=25% av tomtens nettoareal på tomter under 1000 m².
Det skal bebygges med 2 underetasjer der dette er nødvendig for ikke å få fyllinger ut fra underetasje på delområde BF1. Det tillates fylling på maksimalt 1 m høyde inntil 5 m fra veggliv mot Drammensfjorden på delområde BF1. Dette ifølge vedlagte reguleringsplan for området.

Kommunen har utarbeidet detaljerte bestemmelser for bebyggelsen. Disse finner du som vedlegg i salgsoppgaven.

Du finner også alle plandokumenter og reguleringsbestemmelser på kommunens hjemmesider.

Området rundt består av bl.a. LNF område og det drives aktivt landbruk i nærheten. Det ligger også en gjenvinningsstasjon syd for Knive. Øst for Knive Platå er friområde. Det foregår områderegulering i nærområde (tilstøtende arealer på nedsiden) med hensikt om å omgjøre dagens LNF-område til boligområde.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Tomten ligger på feltet Knive Platå som er selveier- og selvbyggertomter. Det betyr at du står fullstendig fritt til å bygge akkurat hva du vil, så lenge du holder deg innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk. Du kan tegne selv, du kan finne deg en flink arkitekt, eller du kan velge mellom ulike forslag som vi har fått utarbeidet.

Byggeklar - hva betyr det?
Tomtene på Knive Platå selges byggeklare. Det vil si at all infrastruktur er ført frem til tomtegrensa: vei, vann, avløp, strøm og fiber. Alt er med andre ord klart for gravemaskinene.

Veianlegg med lys, kabler etc er overtatt av Drammen kommune. Alle tilkoblingsutgifter kommer i tillegg til kjøpesummen.
Tomtene er naturtomter i skrånende terreng. Det betyr at det bør påregnes sprengning og utgraving.

Fra tomt til ferdig hus. Byggesøknad kan sendes kommunen når tomten er
kjøpt og skjøtet tinglyst. Ved en komplett søknad og ingen innkomne klager, er
normal behandlingstid i kommunen 3 måneder. Normal byggetid for en
enebolig på 250 kvadratmeter er 8 – 12 måneder. Det betyr at du må beregne
12 - 18 måneder fra du har valgt hus til du kan flytte inn.

Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Diverse
Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl AS.
Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, megler og opplysninger innhentet fra kommunen. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Vei, vann og avløp

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdikr 0,-
Formuesverdi årslall

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2017 utgjør formuesverdien 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal

Oppdragsnummer
1-18-00353

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsiking fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i Drammen kommune.

Konsesjon
Det er ikke odel.

Vedlegg
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Målebrev
Servitutter

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.