Adresse

Kniveveien 69
3037 DRAMMEN

Prisinformasjon

Prisantydning: 5.500.000

Felleskost: 3.850

Felleskost inkluderer:

Felles bygningsforsikring, forretningsfører, grunnpakke tv/data via Altibox, renovasjon, trappevask, heis, garasje og utvendig vedlikehold. Oppvarming kommer i tillegg på egen forbruksmåler. Nivå på fellesutgifter er stipulert av avvik vil kunne forekomme.

Omkostninger


Dokumentavgift: 130.000 ,-
Pantattest pr. dokument kr 204,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 525,-


Sum øvrige omkostninger kr 131.254

Totalpris med omkostninger kr 5.631.254

Vi gjør oppmerksom på følgende: Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning
Megler

Per Ø. Bolstad
+4790183737
pob@dahlas.no

Areal og byggeår

Primærareal: 107

Bruksrareal: 110

Antall soverom: 3

Etasje: 2

Tomtestørrelse: 5000

Boligtype: Leilighet

Eierform:

Byggeår: 2019

Energimerking: C Gul

Fasiliteter
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i to deler. kr. 1.000.000,- forfaller ved signering av kjøpekontrakt og det øvrige forfaller til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
September 2019

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 34
Bruksnr: 302
Seksjonsnr: 4
Kommune: DRAMMEN

Innhold
Leiligheten ligger i 2. boligetasje over terreng.

Innhold: entre, 3 soverom, bad, sep.wc, kjøkken med åpen løsning mot stuen. Stor terrasse. Garasjeplass og sportsbod i felles garasjeanlegg.

Standard:
Leiligheten er under oppføring og har god standard.

Gulv: Fliser og parkett.

Vegger: Malte vegger i lyse og moderne farger.

Kjøkken: Moderne innredning fra Drømmekjøkken.

Bad: Flislagt bad med moderne innredning. Dusjhjørne. Opplegg til vask og tørk.

Parkering:
Parkering i felles garasjeanlegg

Oppvarming:
Vannbåren varme i gulv i alle oppholdsrom. Varmekabler på bad.

Beliggenhet:
Leiligheten er beliggende på Knive med flott utsikt over Drammensfjorden, Lierdalen og innseilingen til Drammen. Ca. 8 km til Drammen sentrum og med enkel adkomst til E-18.

Landlig, men sentralt beliggende mellom Drammensfjorden og marka (Røysjømarka) med fine turmuligheter sommer som vinter.

Kort vei til fjorden med bademuligheter, båtliv og fiske.

Barnevennlig boligområde med egne leke-/og grøntarealer. Kort vei til Åskollen "sentrum" med dagligvareforretning, lege, frisør, idrettsanlegg og skole. Flere barnehager i nærheten.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl AS.

Beskaffenhet:
Andel av felles selveiertomt. Meget pent opparbeidet.

Adgang til utleie
Ingen begrensning i utleie av hele boligen under ett til boligformål.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan: Boligområde

Gjeldende regulering: Boliger

Regulering under arbeid: Følgende planer berører/inkluderer eiendommen: Området på nedsiden er under planlegging fra LNF område til boligområde.

Planforslag: Følgende planer berører eiendommen: Området på nedsiden av er under planlegging fra LNF område til boligområde.

Ferdigattest
Det vil foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtagelsen og ferdigattest en god stund etter overtagelse.

Beskrivelse (type bolig)
Når du kjøper en eierseksjon/-leilighet, kjøper du en andel av en eiendom og får en eksklusiv bruksrett til en del av eiendommen, normalt en leilighet. Du blir medlem i et sameie (hos Lovdata kan du lese lov om eierseksjoner), og må betale fellesutgifter til bl.a. forsikring, vaktmester, vedlikehold og oppvarming av fellesarealer. Du har full råderett over boligen, og kan bl.a. pantsette den, belåne den og foreta innvendig oppussing. Du er normalt ikke ansvarlig for annen gjeld enn den du selv tar opp i forbindelse med kjøpet av boligen. Sameiet kan imidlertid ha felles gjeld og ta opp felles lån for å finansiere oppussings- og rehabiliteringsarbeider. Du vil da være ansvarlig for din andel av dette.

Dersom det er vedtektsbestemt at ny eier skal godkjennes av styret i sameiet, er dette en forutsetning for lovlig å kunne ta boligen i bruk.

Dersom kjøper ikke blir godkjent av sameiet iht. vedtektene, må enten boligen videreselges for kjøpers regning og risiko eller få styrets vurdering rettslig prøvd. Det er kjøpers risiko om slik godkjennes gis.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal: Entre, 3 soverom, kjøkken, stue, bad, sep. wc.

Diverse
SALG AV KONTRAKTSPOSISJON I PROSJEKT KNIVE TERRASSE – OPPDRAGSNR. 1-18-00352.
OPPDRAGET:
Oppdraget gjelder salg av kontraktsposisjon av leilighet i prosjektet Knive Terrasse. Leiligheten er
under oppføring. Eierleilighet/fast eiendom. Kjøper overtar selgers rettigheter og forpliktelser etter
kontrakten som ligger som vedlegg.
Gnr. 34, Bnr. 302, snr. 4 i Drammen.

ØKONOMISK:
Prisantydning for kontraktsposisjonen kr. 5.500.000,-.

Prisantydning fremkommer slik:
Opprinnelig kjøpesum er kr. 5.000.000,-
Tilvalg kr. 0,-
Merverdi kr. 500.000,-

Samlet sum kr. 5.500.000,-

I tillegg kommer følgende omkostninger jfr. opprinnelig kontrakt:
Dokumentavgift av til Staten (2,5 % av andel tomteverdi) kr 5.920
Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten kr 525
Tinglysingsgebyr pantedokument (pr stk) kr 525
Attestgebyr kr 204
Omkostninger i alt kr 7.174,-
Kjøpesum og omkostninger, i alt med tilvalg kr 5.857.174,-

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Det økonomiske oppgjøret i henhold til opprinnelig kjøpekontrakt, foretas av Eiendomsmegler Dahl
AS.

STANDARD:
Det vises til vedlagte prospekt med vedlegg over standard og teknisk beskrivelse m.m.
Selger har ikke gjort endringer/tilvalg i forbindelse med kjøpet.

GARANTIER:
Utbyggeren har stilt garanti etter bustadoppføringsloven § 12 og denne vil bli tiltransportert ny
kjøper. Det gjøres oppmerksom på at garanti etter bustadoppføringsloven § 12 er stilt for opprinnelig
kjøpesum, dvs. for kr. 5.000.000,-. Merverdien, dvs. kjøpesummen for kontrakts-posisjonen, vil ikke
sikres med § 12-garanti.
Merverdien frigjøres først til selgeren når kjøperen har overtatt boligen og fått rettsvern for ervervet
(skjøtet er tinglyst). Dersom utbyggeren ikke fullfører arbeidet, faller kjøpers plikt til å betale
merverdien bort. Dersom utbyggerens leveranse er forsinket eller mangelfull, er dette et forhold
mellom selgeren og kjøperen, og kjøpers plikt til å betale merverdien gjelder fullt ut.
ØKONOMI:
Selger skal betale meglers vederlag og utlegg tilknyttet oppdraget med transport av kjøpekontrakten
slik det fremgår av selgers oppdragsavtale med megler.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl AS.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, evt. forretningsfører, sameie. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Hvitevarer / tilbehør
Ingen hvitevarer medfølger

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 6 000,-

Det er installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 10 000
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdikr 0,-
Formuesverdi årslall

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2017 utgjør formuesverdien 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal

Oppdragsnummer
1-18-00352

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
dahl.webtopsolutions.com/customer.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.
3. Budrunder.no, en tjeneste levert av Norges Eiendomsmeglerforbund.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Opprinnelig kjøpekontrakt med vedlegg datert 08.06.2017
Opprinnelig salgsoppgave datert 19.01.2017 med teknisk beskrivelse datert 19.01.2017.
Plantegning

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.