Adresse

Bergeråsveien 22
3075 BERGER

Prisinformasjon

Prisantydning: 2.000.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 61.000 ,-
Pantattest pr. dokument kr 207,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 14 300,-


Sum øvrige omkostninger kr 76.677

Totalpris med omkostninger kr 2.076.677

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 500,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Kontakt megler

Megler

Geir Storli
+4748899790
gs@dahlas.no

Kort om eiendommen

Boligen inneholder: vindfang, gang, kjøkken, stue, bad, tre soverom, wc, to boder. Bod på ca. 13 kvm med inngang fra terrassen.
I tillegg er det en frittliggende bod på ca. 19 kvm.
Enkel garasje i fellesanlegg.

Boligen holder normal standard med behov for oppgradering. Parkett, linolium og laminat på gulvene. Tynnpanel, MDF, plater på veggene. Rutepanel i himling. Hyggelig terrasse med fin utsikt.
Det er igangsatt skifte av kjøkken men dette er ikke endelig fullført verken sluttmontering av kjøkken, vann eller elektrisk, dette må kjøper selv sluttføre.

Oppført i trekonstruksjon på pilarer/ betongdragere, flatt tak.
For det meste TG2, noe TG1 mens bad har TG3.
Eiendommen trenger oppgradering og utbedringer.
Velforeningskontigent kr. 900,-. http://www.bergeraasen.no

Vi må vite på forhånd om du kommer på visning og ber deg ta kontakt for avtale om visning på angitt dag. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig.

Areal og byggeår

Primærareal: 87

Bruksrareal: 92

Antall soverom: 3

Tomtestørrelse: 368

Boligtype: Enebolig

Eierform: Selveier

Byggeår: 1971

Energimerking: F Gul

Fasiliteter
  • Balkong/Terrasse
  • Garasje/P-plass
  • Peis/Ildsted
  • Utsikt
  • Barnevennlig
  • Offentlig vann/kloakk
  • Parkett
  • Rolig
  • Fiskemulighet
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 301
Bruksnr: 218
Kommune: Drammen

Innhold
Boligen inneholder: vindfang, gang, kjøkken, stue, bad, tre soverom, wc, to boder. Bod på ca. 13 kvm med inngang fra terrassen.

I tillegg er det en frittliggende bod på ca. 19 kvm.

Enkel garasje i fellesanlegg.

Standard:
Boligen holder normal standard med behov for oppgradering. Parkett, linolium og laminat på gulvene. Tynnpanel, MDF, plater på veggene. For det meste rutepanel i himling. Hyggelig terrasse med fin utsikt.
Det er igangsatt skifte av kjøkken men dette er ikke endelig fullført verken sluttmontering av kjøkken, vann eller elektrisk, dette må kjøper selv sluttføre.
Boksen til fiberkabel mangler, det er uvisst om det må evt. blåses ny fiber inn igjen.

Parkering:
Info fra sameiet Bergeråsen vel: Området parkeringsplassene og garasjene står på tilhører sameiet. Det finnes ingen tinglyste rettigheter til parkeringsplassene eller garasjene, så vidt oss bekjent. Boligene ble angivelig tildelt én biloppstillingsplass hver. Byggingen av garasjerekkene forandret på hvor man parkerte. Kjøring og parkering utenfor boligene på øvre felt er ikke tillatt som følge av den opprinnelige reguleringsplanen (1971).

Oppvarming:
Elektrisitet

Beliggenhet:
Svelvik sentrum, med alle nødvendige servicetilbud. Sentrum er et hyggelig lite tettsted med trange gater og små butikker og spisesteder.

Kystlinje langs hele kommunen med båt- og badeliv om sommeren. Gode fiskemuligheter.

Ca. 35 minutters kjøring til Drammen sentrum og ca.60 minutters kjøring til Oslo.

Svelvik har et rikt fritidstilbud med bl.a fotball, tennis, håndball, turn, seilforening samt flere andre tilbud. Kort vei til marka med flotte turmuligheter sommer som vinter. Fergeforbindelse Svelvik-Hurumlandet, som gir kort vei til Holmsbu og Rødtangen.

Se flott film om Svelvik her:
http://www.youtube.com/watch?v=dD7zSLFqOhM&feature=youtu.be

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl AS.

Beskaffenhet:
Pent opparbeidet og beplantet hage med plen, hekk, gjerde.

Adgang til utleie
Ingen begrensning i utleie av hele boligen under ett til boligformål.

Regulering

Kommuneplaner
Id 071120130002
Navn Kommuneplanens arealdel 2015-2027
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 07.09.2015
Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3005/071120130002/Dokumenter/Planbestemmelser%20og%20retningslinjer%20til%20kommuneplanens%20arealdel%
20Svelvik_11_04_2019.pdf
Delarealer Delareal 368 m
Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende

Reguleringsplaner
Id 071119710001
Navn BERGERåSEN II
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 30.09.1971
Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3005/071119710001/Dokumenter/19710001_BESTEMMELSER.PDF
Delarealer Delareal 341 m
Formål Frittliggende småhusbebyggelse
Delareal 27 m
Formål Anlegg for lek
Reguleringsplaner under arbeid
Id 071120190009
Navn Områderegulering for Berger
Status Planlegging igangsatt
Plantype Områderegulering

Ferdigattest
Det foreligger midlertidig brukstillatelse, men ikke ferdigattest.

Beskrivelse (type bolig)
Enebolig

Bygningsinformasjon / byggemåte
Positive og negative forhold ved eiendommen:
Oppført i trekonstruksjon på pilarer/ betongdragere, flatt tak.
For det meste TG2, noe TG1 mens bad har TG3.
Eiendommen trenger oppgradering og utbedringer.
Alle innvendige og utvendige areal samt beskrivelse av bygningen er hentet fra tilstandsrapport avholdt av takstmann. Det er rommenes faktiske bruk som avgjør om det defineres som P-rom og speiler ikke nødvendigvis hva som er godkjent av kommunen.

Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje: 92

Bruksareal per etasje: 87

lnngår i p-romsareal: Vindfang, soveromsgang, entre, kjøkken, tre soverom, bad og wc.

Diverse
Pliktig medlemsskap i Bergeråsen Vel, se info om vedtekter, planer m.v på: http://www.bergeraasen.no
Årlig avgift pt. kr. 900,-.

Vårt firma har innhentet opplysninger på det elektriske anlegget, og har mottatt følgende opplysninger fra e-verket:
Anlegget ble sist kontrollert: 02.10.2015
Det foreligger påbud om utbedringer ved anlegget.
Selger har ikke utbedret feil og mangler i hht. rapport datert 02.10.2015 (rapport følger som vedlegg til denne salgsoppgave). Kjøper er ansvarlig for utbedring av feil og mangler i rapporten.

Vårt firma har innhentet opplysninger fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen):
Det foreligger ingen påbud om utbedringer.
Det foreligger påbud om utbedringer. Selger har ikke utbedret feil og mangler i hht. tilsynsrapport datert 14.01.2013 (tilsynsrapport følger som vedlegg til denne salgsoppgave). Kjøper er ansvarlig for utbedring av feil og mangler i rapporten.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl.

Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.
Eiendommen har nedgravd oljetank. Det er ulike regler for kontroll og ettersyn med nedgravde oljetanker avhengig av type oljetank og den enkelte kommune. Boligeieren er imidlertid ansvarlig for oljetanken. Selgeren kan ikke dokumentere at det er ført periodisk kontroll iht. gjeldende regler, og videre bruk og ettersyn av oljetanken vil være kjøpers risiko og ansvar.

Stortinget har vedtatt et klimaforlik som innebærer en intensjon om å fase ut oppvarming med fossilt brennstoff innen 2020. Hvorvidt dette er aktuelt for denne eiendommen, må kjøper undersøke nærmere med kommunen. Mer informasjon kan også fås på www.oljefri.no og www.enova.no Det er kjøpers ansvar å innrette bruken og eventuell fjerning av oljetanken.

Eiendommen selges for dødsbo og selger har ikke primærkjennskap til boligen. Kjøper kan derfor inneha en svakere kjøpsrettslig stilling enn ved et ordinært salg hvor selger selv bebor eiendommen og avgir opplysninger om denne.
Kjøper oppfordres selv til å ta kontakt med kommunen for opplysninger om skole og skolekrets.

Det er ikke brannslukningsapparat og røykvarsler i boligen og det vil heller ikke bli levert ved overtagelse.

Boligen vil ikke bli ytterligere vasket eller ryddet ved overtagelse.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 12 000,-

Det er installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 20 000
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 496 305,-
Sekundær formuesverdikr 1 786 698,-
Formuesverdi årstall 2018

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2017 utgjør formuesverdien 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal

Oppdragsnummer
1-20-00256

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
dahl.webtopsolutions.com/customer.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.
3. Budrunder.no, en tjeneste levert av Norges Eiendomsmeglerforbund.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Tilstandsrapport, datert 17.08.20
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring, datert 28.08.20
Energiattest, datert 22.08.20
Kopi av informasjon fra stedlig energiverk vedrørende eiendommens el‐anlegg datert 02.10.2015
Kopi av informasjon fra Drammensregionens brann‐ og feiervesen, datert 14.01.2013
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.