Adresse

Eikveien 54
3060 SVELVIK

Prisinformasjon

Prisantydning: 14.500.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 362.500 ,-
Pantattest pr. dokument kr 204,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 525,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 13 900,-
Konsesjonssøknad kr 5 000,-


Sum øvrige omkostninger kr 382.654

Totalpris med omkostninger kr 14.882.654

Vi gjør oppmerksom på at overnevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning
Megler

Geir Storli
+4748899790
gs@dahlas.no

Areal og byggeår

Primærareal: 211

Bruksrareal: 290

Antall soverom: 3

Tomtestørrelse: 858000

Boligtype: Landbrukseiendom

Eierform: Selveier

Byggeår: 1920

Energimerking: F Gul

Fasiliteter
 • Balkong/Terrasse
 • Garasje/P-plass
 • Peis/Ildsted
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Barnevennlig
 • Moderne
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
 • Bademulighet
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 20
Bruksnr: 5
Kommune: SVELVIK

Gårdsnr: 20
Bruksnr: 4
Kommune: SVELVIK

Gårdsnr: 20
Bruksnr: 11
Kommune: SVELVIK

Beskrivelse
Visning kan avtales med eier direkte på tlf. 40401408.

Eiendommen er odelsfri.

Eierandelen i morellproduksjonen har stort inntektspotensiale. Det kreves ikke kunnskaper om slik produksjon og det kreves svært liten arbeidsinnsats idet den andre deltakeren drifter hele produksjonen.

I sammarbeid med en nabo har denne eiendommens eiere dannet et DA (delt ansvar) hvor man har pt. plantet ut ca. 30 mål med moreller (4000 trær). DA er regulert med 50/50 på hver av partene. Eieren av gården har ikke noe særlig arbeidsforpliktelser i felles prosjektet ( se sammarbeidsavtalen). Prisen for gården inkluderer inntreden i dette DA, taksten på gården uten DA er kr. 11.850.000,-, taksten for andelen i morellprosjektet/ 50% av DA er kr. 6.500.000,-. Samlet takst er således kr. 18.350.000,- mens prisantydningen på gården inkl. 50% av DA er kr. 14.500.000,-.

Oppsummering takster:
Tast gården/ eiendommen kr. 11.850.000,-
Takst 50% andel i morellprosjekt kr. 6.500.000,-
----------------------------------------------------------------------
Samlet kr. 18.350.000,-

Mens samlet prisantydningen er kr. 14.500.000,-

Det skrives egen tilleggsavtale for dette i forbindelse med kjøpekontrakten. Prosjektet har en tidsramme på 30 år( opprinnelig 20 år men ble forlenget med 10 år fra 2017). Trærne er plantet ut over flere år og det første feltet vil bli bærende om et par år. De store etableringskostnadene er utført og betalt så som kjøp av trær, utplanting, vanning/ gjødselsutstyr, stolper, wiresystem og overdekning/ duk. Den andre deltakeren i DA er en Norges største morelldyrkere og skal stå for maskiner og drift av disse, know how, markedskontakt, salgskontakt, avtale om/ tilgang på/ til arbeidskraft og ledelse. Deltakeren som er fra denne gården som selges har de avtale om står for det papirmessige med regnskap, søknader m.v. Det er egne avtaler som ligger med i prospektet som regulerer dette. Potensialet for økonomisk overskudd er stort og kostnadene er for det meste tatt slik at en kjøper vil ha et godt økonomisk tilskudd til gården.

Ifølge Nijos gårdskart er eiendommen på tilsammen 858 mål. Ca. 96 dekar jord som er fordelt på ca. 5 teiger hvorav 4 ligger i tilknytting til selve tunet. Jordene har varierende hellingsforhold og arrondering. Eier opplyser at ca. 30 dekar av arealet er plantet med moreller for Hellum og Lauvstad DA org. nr. 911 681 706, se eget punkt om båndlegging av arealer. Hele eiendomen kan nyttes til morellproduksjon med unntak av ca. 6 dekar som er bratt. Det er et jorde på ca. 30 dekar på Skalland (inkl. i nevnte 96 dekar) hvor det er grassproduksjon. Den delen av eiendommen som ikke er beplantet med moreller og Skalland jordet benyttes til gras/ beite. Gården har rett til gratis vann. Inntak og hovedledning er lagt til gården med 4 forgreinering hvorav 3 er til beplantede jorder. Dryppvanningsanlegg med automatisk gjødsling i tilknytting til morellproduksjonen. Styringssystem gjør det enkelt å styre vanningen. Eier mener at Skalland jordet antageligvis ikke trengs å grøftes mens arealet på ca. 30 dekar nær tunet har delvis behov for grøfting for å plante moreller også på disse jordene. Ved å beplante disse områdene kan man øke antall trær med ca. 6.000 stk.

I følge gårdskart er det ca. 723 dekar skog hvorav 19,6 er upruktiv og ca. 25 dekar myr og annet areal. Skogen er fordelt på fem teiger, den største er på ca. 440 dekar og ligger lengst unna eiendommen, omtrent 4,5 km i luftlinje fra tunet, Driftsforholdene varierer mye og og mye er svært vanskelig tilgjengelig. Iht. hovedtall fra skogbruksplanen som er fra 2005 er det 85% tømmer i hogstklasse 5 dvs. 5091 m3. Eier opplyser at han ikke kjenner til om det har vært hogst etter denne dato. Mye av dette ligger i områder med sterk helling ned mot Nordre Svanevann som er båndlagt som en drikkevannskilde, her er det vanskelige driftsforhold. Jaktrettigheter sammen med grunneierlaget hvor man melder seg inn. Grunneierlaget forvalter jaktrettigheter til de fleste eiendommene i Svelvik og grunneier får en leie tilsvarende 2-3 kr. pr. dekar. Man kan søke og ble med på elgjakt samt rådyrjakt/ småvilt.

Det medfølger båtplass på brygge ved båthavna i Svelvik.

Det er sjelden at gårdsbruk av denne størrelsen er for salg i det åpne marked.

- etablert morellproduksjon på 30 dekar i et DA med en nabo
- sesongarbeider boliger i driftsbygningen
- isolert redskapshus
- våningshus i god stand
- opparbeidet gårdstun med bla. basseng med motstrømsanlegg
- flott beliggenhet med panoramautsikt
- gangavstand til sentrum
- flotte turmuligheter rett utenfor døren
- en flott gård også for hestehold (de arealer som ikke er plantet til med moreller er det idag beite/ grasproduksjon på)
- gratis vann til drift og forbruk

Innhold
Våningshus:
Boligen inneholder: entre, hall, trappehall, kjøkken, stuer samt bad/ wc. Egen kjøkkeninngang med garderobe.
Annen etasje inneholder: stor stue med utgang til balkong (rommet kan evt. gjøres om til soverom), tre soverom, bad/ wc. Det er også utgang til balkong som ligger mot gårdsplassen.
Kjeller med diverse kjellerrom samt vaskerom.

Standard:
I 2010 ble det også foretatt en større oppussing av boligen med blant annet glassert takstein, de fleste vinduer ble skiftet, de fleste innvendige dører ble skiftet, alle gulv ble skiftet, delvis nytt kjøkken. Boligen fremstår som lys og fin og har for det meste malt vegg- og himlingsflater, 20 mm merbau parkett, to nye baderom. Det er to ovner i boligen og to varmepumper. Utvendig har boligen en flott skiferlagt terrasse som delvis er overbygget i tillegg er det et kombinert svømmebasseng/ jacuzzi som er på 2,3x8 meter samt 1,3 meter dypt. Motstrømsanlegg med glassoverbygg. Boligen er beliggende med praktfull utsikt over Drammensfjorden omkranset av hagen som er meget pent opparbeidet med epletrær, bærbusker og plommetrær. Fin liten kjøkkenhage samt en grillhytte.

Parkering:
Parkering i egen garasje samt på egen tomt

Oppvarming:
Oppvarming med elektrisitet (to varmepumper) samt ved(to ovner og en peis).

Beliggenhet:
Eiendommen er beliggende på Eik, ca. 2 km fra sentrum med skole, butikker, leger/ tannleger m.v.

Svelvik sentrum, "Vestfolds nordligste sørlandsby" med alle nødvendige servicetilbud. Sentrum er et hyggelig lite tettsted med trange gater og små butikker og spisesteder.

Kystlinje langs hele kommunen med båt- og badeliv om sommeren. Gode fiskemuligheter.

Ca. 25 minutters kjøring til Drammen og ca. 50 minutters kjøring til Oslo. Gangavstand til bussholdeplass, samt gode bussforbindelser fra Svelvik sentrum til både Drammen og Sande.

Svelvik har et rikt fritidstilbud med bl.a fotball, tennis, håndball, turn, seilforening samt flere andre tilbud. Kort vei til marka med flotte turmuligheter sommer som vinter. Fergeforbindelse Svelvik-Hurumlandet, som gir kort vei til Holmsbu og Rødtangen.

Se flott film om Svelvik her:
http://www.youtube.com/watch?v=dD7zSLFqOhM&feature=youtu.be

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl AS.

Beskaffenhet:
Ifølge Nijos gårdskart er eiendommen på tilsammen 858 mål. Ca. 96 dekar jord som er fordelt på ca. 5 teiger hvorav 4 ligger i tilknytting til selve tunet. Jordene har varierende hellingsforhold og arrondering. I følge gårdskart er det ca. 723 dekar skog hvorav 19,6 er upruduktiv og ca. 25 dekar myr og annet areal. Skogen er fordelt på fem teiger, den største er på ca. 440 dekar og ligger lengst unna eiendommen, omtrent 4,5 km i luftlinje fra tunet.

Adgang til utleie
Sesongboligene kan leies ut til sesongarbeidere i arbeidsperioden.

Radon
Fra 1. januar 2014 må radonverdier oppgis for alle boliger som helt eller delvis er utleid. Ved for høye verdier må det iverksettes tiltak. Selger opplyser at det ikke er foretatt radonmåling etter strålevernforskriften på denne eiendommen. Kjøper må selv sørge for å oppfylle bestemmelsene om målinger og eventuelle tiltak.

Regulering

Eiendommen ligger i et LNF område.

Ferdigattest
Kommunen kan ikke finne ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse i sine arkiver på bygningene. Ferdigattest på innredet del av låven til sesongboliger samt avløpsanlegg.

Beskrivelse (type bolig)
- Våningshus
- Driftsbygning/ låve
- Verksted/ redskapshus
- Grillstue
- Hytte

Bygningsinformasjon / byggemåte
Driftsbygning:
Driftsbygningen er oppført som en tradisjonell låve på midten av 1920 tallet. Utvendige mål er 335 kvm i grunnflate. Tidligere fjøs er støpt, låvedelen har trekonstruksjon med utvendig stående kledning, taket er tekket med eternittplater. Nyere nedløp og beslag. Bygningen inneholder sesongboliger, kontor og redskapsrom. Mellometasje på ca. 110 kvm. Sesongboligene er avdelt i to avdelinger, den første ble bygget i 2014 og inneholder: 5 soverom (fire rom med 3 køyer og et rom med 6 køyer). Det er to bad med wc/dusj samt vaskemaskin. Stort fellesrom med fullt utstyrt kjøkken. Fliser på gulv og malte murvegger. Den andre delen for sesongarbeiderne er oppført i 2015. Den har massive Merbau tregulv og malte flater. Fellesrom i midten med sitteplasser og fullt utstyrt kjøkken, to bad med fliser og wc. To soverom, et med 7 sengeplasser og et med 6 sengeplasser, denne delen er isolert. I tillegg er det et stort kontor i bygget. Resten av bygget brukes til lager m.v. Det er to kjøreporter. Mellometasje på 12x9 meter som brukes til lager, der er det gulvlagte arealet 5 meter.

Verksted/ redskapshus:
Antatt bygget i 1981. Den er på 100 kvm med tillegg av 60 kvm. overbygget tak. Takhøyde 4,2 meter, to porter som er 4 meter høyde og 4,2 meter brede. Ringmur, støpt gulv, isolert. Utvendig aluminiumsplater på tak, trepanel på vegg.

Skihytte:
Hytte på 30/ 40 kvm. Nye vinduer og solceller på taket. To terrasser. Utedo. Hytta er i sin helhet leid bort for kr. 0,- til Skigruppa som oppgraderer og vedlikeholder denne. Leieperioden er på 10 år fra 02.07.13 med automatisk fornyelse i 10 år dersom avtalen ikke sies opp. Dersom eier ønsker å bruke den noen dager så må dette avtales med Skigruppa i forkant.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje: 120 i 1. etg. og 91 i 2. etg.

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal: 1 etg.: hall, kjøkken, stuer, yttergang, trapperom og bad. 2 etg.: trapperom, bad, stue og 3 soverom

Diverse
Eiendommen har gratis tilgang til vann, både for drift og privathus.

Vårt firma har innhentet opplysninger på det elektriske anlegget, og har mottatt følgende opplysninger fra e-verket:
Anlegget ble sist kontrollert: Det kan opplyses at det ikke foreligger påbud på disse anleggene pr. d.d.
Anlegget knyttet til måler SVE71181990 ble sist kontrollert 06.01.2016 og anlegget knyttet til måler
SVE49382651 ble sist kontrollert 20.01.1993.

Vårt firma har innhentet opplysninger fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen):
Det foreligger ingen påbud om utbedringer.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl AS.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 4 000,-

Vei, vann og avløp
Privat vann, kloakk til privat avløpsanlegg

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 24 000
Forbruk av andre varmekilder kr 12 000,-

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdikr 0,-
Formuesverdi årslall

Oppdragsnummer
1-18-00280

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, eierskifteforsikringen gjelder kun våningshuset. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Eierskifteforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsiking fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring. Det gjøres oppmerksom på at Help forsikring på denne eiendommen kun vil være knyttet til evt. feil og mangler på våningshuset.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er boplikt.

Konsesjon
Eiendommen er konsesjonsbelagt.

Vedlegg
Takst, datert 29.05.17
Selgers egenerklæring i forbindelse med
eierskifteforsikring, datert 14.06.17
Selgers opplysningsskjema for eiendommen, datert 14.06.17
Energiattest, datert XX
Kopi av informasjon fra stedlig energiverk vedrørende eiendommens el‐anlegg datert 23.06.17
Kopi av informasjon fra Drammensregionens brann‐ og feiervesen, datert 05.03.13 og 17.09.15
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Kart fra NIBIO
Hovedtall fra Skogbruksplanen
Verdivurdering Hellum og Lauvstad DA datert 20.06.17
Søknad om støtte til prosjekt moreller
Avtale om felles drift
Tillegg til avtale om felles drift
Tilbud om bedriftsutviklingstilskudd fra Inovasjon Norge datert 09.04.14
kontoutskrift skogfond
Brev til Inovasjon Norge om justering av omfang i søknad

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.