Adresse

Danvikbakken 3 A
3046 DRAMMEN

Prisinformasjon

Prisantydning: 9.000.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 185.000 ,-
Pantattest pr. dokument kr 204,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 525,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 13 900,-


Sum øvrige omkostninger kr 200.154

Totalpris med omkostninger kr 9.200.154

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 100,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Kontakt megler

Megler

Geir Storli
+4748899790
gs@dahlas.no

Areal og byggeår

Primærareal: 433

Bruksrareal: 508

Antall soverom: 4

Tomtestørrelse: 1142

Boligtype: Enebolig

Eierform: Selveier

Byggeår: 1954

Energimerking: G Rød

Fasiliteter
  • Balkong/Terrasse
  • Garasje/P-plass
  • Peis/Ildsted
  • Barnevennlig
  • Bredbåndstilknytning
  • Moderne
  • Offentlig vann/kloakk
  • Parkett
  • Rolig
  • Sentralt
Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 18
Bruksnr: 81
Kommune: DRAMMEN

Beskrivelse
- meget stor enebolig
- attraktivt beliggende vis a vis Danvik skole
- stor og pent opparbeidet tomt
- meget store arealer gir store og luftige rom
- 550 kvm BTA areal
- 433 kvm. P-areal

Innhold
Boligen inneholder i hovedetasjen: vindfang, hall, kjøkken, grovkjøkken, kjølerom, soverom/arbeidsrom, baderom, bad, stue, peisestue, spisestue, soverom. Utvendig er det i tillegg garasje samt bod.

Annen etasje: trappegang, 2 soverom, bad, kjøkken, stue, wc.

Kjelleretasjen: gang, dusjrom, badstue, peisestue og wc. Boder, lagerplass samt vaskekjeller.

Standard:
Boligen var ved byggeår/ ombyggningen svært påkostet med parketter, malte/ tapetserte veggflater og malte himlinger.

Store flislagte baderom, kjøkken med meget god skapplass. Noe tidsmessig oppgradering må påregnes.

Annen etasje har gjennomgående god standard. Stor terrasse på ca. 75 kvm med utgang fra stuen.

Parkering:
Parkering i egen garasje samt på egen tomt.

Oppvarming:
Sentralfyr ombygget til biodiesel i høst 2018, ny nedgravet tank. Den gamle tanken ligger under boligen. Det er flere ildsteder. Elektrisitet. Pipa som er i bruk ble foret i 2005.

Beliggenhet:
Danvik:

Boligen ligger rett ovenfor Danvik skole.

Kort gangavstand til bort til torget med jernbanestasjon, forretninger, treningssenter, samt et rikt utvalg av underholdnings- og servicetilbud.

Kort vei til Marienlyst området med Drammens Museum, Drammensbadet med ett av Norges flotteste utendørs og innendørs badeanlegg, Drammenshallen, friidrettsstadion, kunstgressbane med kunstis vinterstid og Marienlyststadion med Akropolis treningssenter.

Flotte turområder langs Drammenselven i elvepromenaden og kort vei til marka med gode turmuligheter sommer som vinter.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl AS.

Beskaffenhet:
Pent opparbeidet og beplantet selveiertomt. Stor, flat plen, busker, hekker og nyttetrær. Asfaltert innkjørsel.

Adgang til utleie
Det er innredet egen utleiedel i boligen. Denne er ikke omsøkt/godkjent av offentlige myndigheter. Selger tar ikke ansvar for videre bruk/utleie. Dagens planløsning samstemmer ikke med godkjente tegninger.

Radon
Fra 1. januar 2014 må radonverdier oppgis for alle boliger som helt eller delvis er utleid. Ved for høye verdier må det iverksettes tiltak. Selger opplyser at det er foretatt radonmåling i 2001 hvor målingen var på 70 bq/3m som er under nivå for evt. utbedring.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan:
Eiendommen ligger i et uregulert område som i kommuneplanen

Gjeldende regulering:

Regulering under arbeid:
Det er ikke igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen. / Følgende planer berører/inkluderer eiendommen:

Planforslag:
Det eksisterer ikke planforslag som berører eiendommen. / Følgende planer berører eiendommen:

Ferdigattest
Det foreligger innflyttingsattest/ midlertidig brukstillatelse, men ikke ferdigattest.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Positive og negative forhold ved eiendommen:
Alle innvendige og utvendige areal samt beskrivelse av bygningen er hentet fra tilstandsrapport avholdt av takstmann. Det er rommenes faktiske bruk som avgjør om det defineres som P-rom og speiler ikke nødvendigvis hva som er godkjent av kommunen.

Boligen er oppført i lettbetong/ leca og noe bindingsverk på grunnmur av betong med sparestein. Taket er tekket med takstein (lagt om for ca. 10 år siden). Det er lagt inn nye vannledning for ca. 5 år siden.

Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje: Kjeller: 146 kvm 1 etasje: 247 kvm 2 etasje: 115 kvm

Bruksareal per etasje: Kjeller: 75 kvm 1 etasje: 243 kvm 2 etasje: 115 kvm

lnngår i p-romsareal: Kjeller: gang, dusjrom, badstue, peisestue og wc. 1 etasje: vindfang, hall, kjøkken, grovkjøkken, soverom/ arbeidsrom, baderom, bad, stue, peisestue, spisestue og soverom. 2 etasje: trappegang, 2 soverom, bad, kjøkken, stue, wc.

Diverse
Vårt firma har innhentet opplysninger på det elektriske anlegget, og har mottatt følgende opplysninger fra e-verket:
Anlegget ble sist kontrollert: er ikke kontrollert.
Det foreligger ingen påbud om utbedringer.

Vårt firma har innhentet opplysninger fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen):
Det foreligger påbud om utbedringer. Selger har ikke utbedret feil og mangler i hht. tilsynsrapport datert 23.02.2016 (tilsynsrapport følger som vedlegg til denne salgsoppgave, dog faller kravene mht. utkraging mot pipeløp bort idet pipen er foret). Kjøper er ansvarlig for utbedring av feil og mangler i rapporten.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl AS.
Salgsoppgaven er basert på opplysninger fra selger, takstmann, selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, evt. forretningsfører, sameie og bortfester. Selger har godkjent salgsoppgaven samt annonsen på finn.no.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 9 000,-

Det er installert vannmåler.

Vei, vann og avløp
Offentlig tilknyttet

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 39 000
Forbruk av andre varmekilder kr 28 000,-

Ovenstående er basert på nåværende eier/husstands senere års utgifter/forbruk. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 1 402 217,-
Sekundær formuesverdikr 4 487 094,-
Formuesverdi årslall 2016

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger.

For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2017 utgjør formuesverdien 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal

Oppdragsnummer
1-18-00351

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsiking fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt
Det er ikke boplikt i kommunen.

Konsesjon
Det er ikke konsesjonsplikt.

Viktig informasjon
Vi oppfordrer til å lese igjennom «Forbrukerinformasjon om budgivning» som er vedlagt denne salgsoppgaven evt. på vår hjemmeside www.dahlas.no før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon fremlegges.

Bud kan inngis på flere måter:
1. På eget skjema som ligger vedlagt salgsoppgaven eller på vår hjemmeside, bud sendes til: meglers e-post eller på sms til meglers mobil.
2. På eiendommens egne «hjemmeside» som man finner her:
dahl.webtopsolutions.com/customer.
(Evt. via eiendomsannonsen på www.finn.no) Her registrerer/logger man seg inn via eget mobilnummer. Ha gjerne info til bank samt din egen legitimasjon klar, slik at du får lagt inn all nødvendig informasjon samtidig. På denne siden vil du kunne søke opp aktuell eiendom og inngi bud, forutsatt at all relevant data er lagt inn. Både første bud og evt. forhøyelser kan gjøres her. Du vil også finne salgsoppgaven her.
3. Budrunder.no, en tjeneste levert av Norges Eiendomsmeglerforbund.

Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr. SMS, på e‐post eller via eiendommens «hjemmeside».
Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg, da forsinkelser i SMS og e‐post kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. Eiendomsmeglingsforskriften § 6‐3.

Selger må skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.

Det gjøres oppmerksom på at utskrift av budjournal, iflg. forskrift til Lov om eiendomsmegling, vil bli gitt til kjøper og selger av eiendommen etter at handelen er kommet i stand. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Vedlegg
Tilstandsrapport, datert 03.10.2018
Selgers egenerklæring i forbindelse med
boligselgerforsikring, datert 22.11.2018
Selgers opplysningsskjema for eiendommen, datert 22.11.2018
Energiattest, datert 11.102018
Kopi av informasjon fra Drammensregionens brann‐ og feiervesen, datert 17.03.2015 samt kopi av dokumenter for foring av pipe
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Servitutt tinglyst 03.05.1974
Servitutt tinglyst 05.07.1917

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.