Adresse

Grubegata 18
3031 DRAMMEN

Prisinformasjon

Prisantydning: 4.700.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 117.500 ,-
Pantattest pr. dokument kr 207,-
Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-
Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon kr 585,-
Boligkjøperforsikring Pluss kr 14 300,-


Sum øvrige omkostninger kr 133.177

Totalpris med omkostninger kr 4.833.177

Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum + evt. andel fellesgjeld
kr.117.500,-
+ tinglysningsgebyr skjøte kr 585,-
+ tinglysningsgebyr pantobl. kr 585,-
+ pantattest kr 207,-
+ boligkjøperforsikring kr 14.500,- (valgfritt)
Ved kjøp på prisantydning vil omkostningene være kr 133.377,-.
Totalpris med omkostninger kr 4.833.377,-.

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.
Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss. Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet, for kr 11 500,-.
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning

Kontakt megler

Megler

Trond A. Helgerud
+4791360434
tah@dahlas.no

Kort om eiendommen

Dette er en hyggelig boligeiendom med i po­pu­lært og me­get barne­venn­lig bo­lig­om­rå­de på Kon­ne­rud i Dram­men. Her er det gang­av­stand til sko­ler, fle­re barne­ha­ger, bu­tik­ker og gode ser­vice­til­bud.

Huset er innredet med 3-4 soverom, 2-3 stuer, flislagt bad/WC, separat toalett, kjøkken med spiseplass, vaskerom diverse boder og 3 garasjer. Stor og fin delvis overbygget terrasse.

Meget hyggelig utsikt mot Konnerudkollen og gode solforhold hele året!

Stor barnevennlig tomt på ca 1,5 mål!

Vi ønsker å trygge visninger med minst mulig risiko for smitte. Er du i risikogruppen eller faller innenfor Helsedirektoratets krav om karantene? Vi må vite på forhånd om du kommer på visning og ber deg ta kontakt for avtale om visning på angitt dag. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig.

Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt. Ta gjerne kontakt med megler.


Areal og byggeår

Primærareal: 188

Bruksrareal: 236

Antall soverom: 4

Tomtestørrelse: 1504

Boligtype: Enebolig

Eierform: Selveier

Byggeår: 1968

Energimerking: G Oransje

Fasiliteter
  • Balkong/Terrasse
  • Garasje/P-plass
  • Peis/Ildsted
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Barnevennlig
Betalingsbetingelser

Overtakelse:
Etter avtale med selger

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 82
Bruksnr: 111
Kommune: Drammen

Innhold
1.etasje: 2 stuer, kjøkken, soveromsgang, 3 soverom bad, WC og bod.
Sokkeletasje: Vindfang, trappehall, TV-stue/soverom, rom med enkel kjøkkeninnredning. Vaskerom, WC, hobbyrom, boder og lagringsrom. Delvis utsprengt kjellerrom som er fint innredet til lagring.

Loft med noe lagringsplass og adkomst via nedfellbar stige.

Garasje i huset og frittliggende dobbelt garasje.

Standard:
Gulv: Eikparkett i stuer, keramiske fliser i trappehall på baderom og WC. Forøvrig vesentlig belegg.
Vegger: Paneler i begge stuer. Keramiske fliser på bad . Forøvrig malte og tapetserte flater.

Kjøkken: Hyggelig kjøkken med spiseplass og innredning i eik utførelse. Opplegg til oppvaskmaskin, ventilator og integrert komfyr med keramisk topp. God plass til spisebord ved vindu.

Bad: Oppusset ca 2000. Fine fliser på gulv og vegger, varmekabler i gulv, servant i baderomsinnredning og dusjkabinett med steambad.

Toalettrom: Flislagte gulv og vegger, toalett og servant i innredning.

Terrasse: Stor og god terrasse med utgang fra stuen. Delvis overbygget. Keramiske fliser på gulvet.

Oppvarming:
Varmekabler på baderomsgulv. Sentralfyr med radiatorer i noen boligrom. Tank av stål fra byggeår. Bygget om til Biodiesel, eier har dokumentasjon på dette. Peis med innsats i stue 1.etg. Det er elektriske panelovner i noen rom.

Beliggenhet:
Ei­en­dom­men lig­ger fint til i et po­pu­lært og me­get barne­venn­lig bo­lig­om­rå­de på Kon­ne­rud i Dram­men. Her er det gang­av­stand til sko­ler, fle­re barne­ha­ger, bu­tik­ker og gode ser­vice­til­bud. Kon­ne­rud har mar­ka som nær­mes­te nabo, hvor mer­ke­de sti­er, tur­vei­er og usje­ner­te fiske­vann gir gode re­krea­sjons­mu­lig­he­ter hele året.

I nær­om­rå­det lig­ger både Kon­ne­rud sta­dion og
Kon­ne­rud­hal­len. Kon­ne­rud IL er blant de størs­te i
lan­det og har en me­get god idretts­kul­tur.

Om­rå­det byr på et bredt spek­ter av tre­nings­fa­si­li­te­ter, in­klu­dert en av Nor­ges bes­te rulle­ski­løy­per, som også be­nyt­tes av utøvere fra skilandslaget. I til­legg fin­ner man dis­trik­tets lengs­te lys­løype­tra­se, skøyte­is og to tre­nings­sent­re i nær­he­ten.

Kon­ne­rud­om­rå­det er rikt ut­byg­get med et stort nett­verk av bil­frie gang og syk­kel­sti­er. Det er kort vei ned til Konnerud barneskole.

Det er kort vei til både Stor­dam­men og Inn­ta­ke­ren med fine bade­mu­lig­he­ter. Al­pi­ne ut­ford­rin­ger fin­ner du i både Hauk­ås­bak­ken og i Drammen
Ski­sen­ter(Aron­sløy­pa).

Det er kun en kort kjøre­tur ned til sen­trum. Her fin­ner man Dram­mens­ba­det, som er blant Nor­ges størs­te bade­an­legg og by­ens po­pu­læ­re elve­pro­me­na­de med et yren­de folke­liv, ute­ser­ve­rin­ger og grøn­ne lun­ger.
Av se­ver­dig­he­ter og kul­tu­rel­le til­bud kan Dram­men mu­se­um, Dram­men tea­ter og spen­nen­de Union
Bryg­ge med Yp­si­lon bro an­be­fa­les.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl AS.

Beskaffenhet:
Tomten er stor og barnevennlig med noe brostein gressplen og diverse beplantninger.

Adgang til utleie
Ingen begrensning i utleie av hele boligen under ett til boligformål.

Regulering

Omådet er uregulert. Ihht kommunens bebyggelsesplan er det avsatt til boligformål.

Ferdigattest
Kommunen kan ikke finne ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse i sine arkiver.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Tre/murkonstruksjon - se forøvrig tilstandsrapport.
Positive og negative forhold ved eiendommen:
Takstmannen skriver bl.a.:
Boligen er bygget i henhold til tidligere byggeforskrifter, og boligens standard avviker derfor fra dagens krav til rom, innemiljø, energiøkonomisering etc. Boligen har gjennomgående normal/god standard, den er bra vedlikeholdt. På grunn av alder må det likevel påregnes kostnader til oppgraderinger og vedlikehold. Det er mulig at våtrom bør prioriteres. Det er foretatt fuktsøk flere steder uten at det kunne påvises unormale fuktansamlinger de steder det ble søkt.

Alle innvendige og utvendige areal samt beskrivelse av bygningen er hentet fra tilstandsrapport avholdt av takstmann. Det er rommenes faktiske bruk som avgjør om det defineres som P-rom og speiler ikke nødvendigvis hva som er godkjent av kommunen.

Bruk av enkelte rom i underetasjen avviker fra tegninger. Dette og videre bruk blir kjøpers ansvar.

Interessentene oppfordres til å lese salgsoppgaven med vedlegg grundig samt undersøke eiendommen sammen med bygningskyndig før bud inngis.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal: 1.etasje: 2 stuer, kjøkken, soveromsgang, 3 soverom bad, WC. Sokkeletasje: Vindfang, trappehall, TV-stue/soverom, rom med enkel kjøkkeninnredning. Vaskerom, WC,

Diverse
Vårt firma har innhentet opplysninger på det elektriske anlegget, og har mottatt følgende opplysninger fra e-verket:
Anlegget ble sist kontrollert i 1990
Det foreligger ingen påbud om utbedringer.

Vårt firma har innhentet opplysninger fra Drammensregionens brannvesen (feiervesen):
​ Det foreligger påbud om utbedringer. Selger har ikke utbedret feil/​​mangler i hht. tilsynsrapport datert 13.09.2016 (tilsynsrapport følger som vedlegg til denne salgsoppgave). Kjøper er ansvarlig for utbedring av feil/​​mangler i rapporten.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl AS.

Eiendommens selger har i forbindelse med at han har lagt nye vannavløpsledninger i området anlagt et tilknytningspkt for vann/avløp/nett på eiendommen tiltenkt fremtidige tilknytninger. Selger
skal etter salget av eiendommen også sitte på disse rettighetene videre. Erklæring utarbeidet i sakens anledning følger med salgsoppgaven. Dette dokumentet skal tinglyses på eiendommen ved salg og det forutsettes at kjøper i prosessen påfører nødvendige signaturer.

Hvitevarer / tilbehør
Hvitevarer som ikke er fastmontert og integrert følger ikke med i salget.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 2 000,-

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet felles private stikkledninger og vannledninger i området som igjen er tilknyttet kommunalt nett. Se vedlagte erklæringer og godkjenninger fra rettighetsgiverne. Rettighetshaverne/brukerne av ledningene har solidarisk ansvar for drift og vedlikehold. Det er etablert et felles pumpeanlegg for avløpsvann felles for denne eiendommen og Grubegata 20A og B. Drift og vedlikehold bekostes av disse tre eiendommene.

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 11 500
Forbruk av andre varmekilder kr 10 000,-

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 1 237 718,-
Sekundær formuesverdikr 4 125 727,-
Formuesverdi årstall 2018

Oppdragsnummer
1-20-00006

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven eller er avtalt mellom partene.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Eierskifteforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Les mer om boligkjøperforsikring i vedlagte materiell. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 1.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett
Det er ikke odel.

Boplikt

Vedlegg
Tilstandsrapport, datert 06.05.2020

Selgers egenerklæring i forbindelse med
eierskifteforsikring, datert 27.04.2020
Selgers opplysningsskjema for eiendommen, datert 23.03.2020
Energiattest, datert XX
Kopi av informasjon fra stedlig energiverk vedrørende eiendommens el‐anlegg datert
Kopi av informasjon fra Drammensregionens brann‐ og feiervesen, datert 13.09.2016
Situasjonskart
Servitutter
Erklæring som skal tinglyses vedr tilknytningspkt for vann/avløp

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.