Adresse

Vivelstadveien 1 B
3402 LIER

Prisinformasjon

Prisantydning: 1.590.000

Omkostninger


Dokumentavgift: 39.750 ,-


Sum øvrige omkostninger kr 39.750

Totalpris med omkostninger kr 1.629.750

Vi gjør oppmerksom på at overnevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer. Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum + evt. andel fellesgjeld
+ tinglysningsgebyr skjøte kr 525,-
+ tinglysningsgebyr pantobl. kr 525,-
+ pantattest kr 206,-

Ved kjøp på prisantydning vil omkostningene være kr 41.006,-.
Totalpris med omkostninger kr 1631.006,-.

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Visning
Megler

Trond A. Helgerud
+4791360434
tah@dahlas.no

Areal og byggeår

Tomtestørrelse: 792

Boligtype: Tomt

Eierform: Selveier

Energimerking: None Ingen

Fasiliteter
  • Turterreng
  • Utsikt
Betalingsbetingelser
Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 39
Bruksnr: 124

Parkering:
Areal for parkering må opparbeides/anlegges på egen tomt.

Beliggenhet:
Dette er en solrik og meget hyggelig boligtomt.
Det er fin utsikt over Vivelstaddalen.

Eiendommen ligger meget barnevennlig og i skjermede omgivelser. Nær store friarealer og nærhet til barnehager, nye, flotte Høvik skole, idrettsanlegg med svømmehall i tilknytning til skoleanlegget, videregående skole etc.

Gangavstand til skogsterreng med flotte helårs turmuligheter (lysløype), samt til fjorden med ypperlige muligheter for bading, fisking, vannsport og båtliv. Ikke langt unna finner man Drammen sentrum med et med et rikt utvalg av forretninger, service- og underholdningstilbud, samt Brakerøya og Lier togstasjon med god forbindelse til Asker/Oslo, m.m.

Adkomst:
Se kartskisse på høyre side i annonsen på finn.no. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilt fra Eiendomsmegler Dahl AS.

Beskaffenhet:
Tomten ligger i lett skrånende terreng mot syd. Denne er i sin tid utskilt fra en gammel frukthage og er i dag vesentlig bevokst med naturlig vegetasjon.

Regulering

Omådet er uregulert. Ihht kommunens bebyggelsesplan avsatt til boligformål.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Diverse
Adkomstvei inn til bebyggelse, parkeringsplasser/garasje må opparbeides på egen grunn. Det gjøres oppmerksom på at eiendommens salgssum vil kunne bli opplyst til øvrige interessenter etter at handel er kommet i stand. Eiendommen kan benyttes i markedsføring for Eiendomsmegler Dahl AS.

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Vei, vann og avløp
Det er lagt en privat v/a ledning fra eiendommen Vivelstadveien 1 c og over denne eiendommen langs og på innsiden av Vivelstadveien. Denne er tilkoblet en slamavskiller og deretter ført via private ledninger som igjen er tilknyttet det offentlige systemet. Det foreligger et dokument/godkjenning fra Lier kommunen som tilsier at det private anlegget(med unntak av private stikkledninger inne på tomten) kan overtas av kommunen så snart noen forutsetninger er oppfyllt. Se eget vedlegg.

Andre utgifter
Strømforbruk ikwh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdikr 0,-
Formuesverdi årslall

Oppdragsnummer
2016437

Sentrale lover
Eiendommen selges som i den stand den var i ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3‐9. Bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet eierskifteforsikring. Budgiver må gjøre seg kjent med eiers egenerklæringsskjema før bud avgis. Kopi av egenerklæringsskjema ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Eierskifteforsikring er en forsikring for selger som er ment å dekke selgers ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen har begrensninger i dekningsomfanget.

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett

Boplikt

Vedlegg
Tilstandsrapport, datert XX
Selgers egenerklæring i forbindelse med
eierskifteforsikring, datert XX
Selgers opplysningsskjema for eiendommen, datert XX
Energiattest, datert XX
Kopi av informasjon fra stedlig energiverk vedrørende eiendommens el‐anlegg datert XX
Kopi av informasjon fra Drammensregionens brann‐ og feiervesen, datert XX
Situasjonskart
Eiendommens reguleringsmessige forhold
Opplysninger fra forretningsfører Navn, datert XX, inneholdende:
‐ Boligopplysninger
‐ Innkalling og protokoll til ordinær
generalforsamling
‐ Årsberetning, samt årsregnskap og budsjett
‐ Revisjonsberetning
‐ Vedtekter
‐ Husordensregler

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.