Adresse

Kobbervikdalen 48 E
3036 DRAMMEN

Prisinformasjon

Prisantydning: 1.250.000

Totalpris: 1.250.000

Felleskost: 0

Visning
Kontakt

Gustav Waal
90952321
gbw@dahlas.no

Omkostninger

Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum + evt. andel fellesgjeld
+ tinglysningsgebyr skjøte kr 525,-
+ tinglysningsgebyr pantobl. kr 525,-
+ pantattest kr 206,-
+ boligkjøperforsikring kr 9.200,- (valgfritt)
Ved kjøp på prisantydning vil omkostningene være kr 41 706,-.
Totalpris med omkostninger kr 1 291 706,-.

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Areal og byggeår

Primærareal: 0

Bruksrareal: 0

Tomtestørrelse: 812

Boligtype: Tomt

Eierform: Selveier

Energimerking: None Ingen

Regulering

Innhold
Noe opparbeidet selveiertomt med samlet areal på ca. 812 kvm. Tomten består av to parseller med gnr. 30 bnr. 25 med et areal på ca. 554 kvm. og gnr. 30 bnr. 27 som har et areal på ca. 258 kvm.

Ved utvikling av tomten er en ikke bundet opp i mot noen spesiell hustype/leverandør, slik at en her står fritt ved valg av husleverandør og eventuell fremdrift av byggeplanene. Tomtens beskaffenhet er utfylt tomt hvor det er støpt plate på mark.

Reguleringsmessige forhold:
Det er regulert område ihht. reguleringsplan Bobbervikdalen Vest vedtatt 10.12.1974 og stadfestet 21.3.1975. Det er ikke tillatt fradeling av tomter og det er tillatt oppføring av kun en bolig pr. tomt på 1 til 2 etasjer.

Ihht. til kommuneplanen: Areal (BYA) for utbyggingsprosjekter ikke overstige 30 % av netto tomt, inkl. garasje og boder. Antall parkeringsplasser i.hht. kommunens norm medtas i beregningen av BYA med 18 m2 pr. plass.

Det skal ikke oppføres boliger med gesimshøyde høyere enn 7 meter, mønehøyde høyere enn 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Se vedlagte regulerings-bestemmelser med utsnitt av reguleringsplaner.

Overtagelse:
Etter nærmere avtale/klar for overtagelse.

Vei, vann, avløp:
Offentlig. Vann- og kloakkledninger ligger inn på tomten. Kjøper må betale tilkoblingsavgifter.
Nedre del av adkomsten er kommunal og øvre del av adkomsten er privat (over gnr. 30 bnr. 22).

Diverse:
På denne tomten har det tidligere vært søkt bygget enebolig med hybel. Søknaden er ikke godkjent, men det ble gitt tillatelse på å grave på tomten. Tillatelsen er trukket tilbake og ny eier må selv søke kommunen på nytt. Hvis plate på mark ikke ønskes brukt må det også søkes Dramme kommune og rivningstillatelse på denne før den kan fjernes.

Tegninger av tidligere innsøkt bebyggelsen medfølger tomtekjøpet og kan fås av megler.

Man er ikke bundet av disse tegningene hvis man ikke ønsker å bygge dette huset. Dersom man ønsker endringer på tegningene må dette søkes om til Drammen kommune. Enten man ønsker å føre opp et annet hus eller fortsette med eksisterende tegninger må hele søknadsprosessen foretas på nytt. Ny ansvarshavende må også meldes/søkes til Drammen kommune.

Noen grensepinner kan ikke påvises. Evnt. kostand ved å få satt disse opp igjen må tas av ny eier. Areal som er oppmerket av eier med tråd er kun ment som en omtrentlig angivelse av tomtegrensen og faktisk tomtegrense kan avvike noe fra dette. Faktisk plasseringen av støpt plate på mark kan avvike noe i forhold til opplysninger gitt i tidligere byggesøknader.

Platen på mark er støpt uten kommunal godkjenning. Kommunen krever at tilstanden på støpt plate kontrolleres samt at et firma tar på seg ansvarsretten og søker den inn til kommunen på denne hvis denne ønskes brukt videre. Kjøper tar på seg ansvar og risiko vedr. tilstanden på platen og kommunal godkjennelse for videre bruk av tomten..

Beliggenhet:
Beliggende ca. 5 km fra Drammen sentrum med kort vei til E18 med direkte innkjøring til Tønsberg, Asker og Oslo sentrum på 4 felts motorvei.

Gang og sykkelveier i området og mot Drammen sentrum.

Det er ca 30 min kjøretur til Oslo og ca. 15 min til Asker.

Adkomst:
Se kart.

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 30
Bruksnr: 25

Gårdsnr: 30
Bruksnr: 27


Warning: fopen(): Filename cannot be empty in /home/alfaweb3/public_html/wp-content/themes/em-dahl/page_boliger_single-webtop.php on line 527

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/alfaweb3/public_html/wp-content/themes/em-dahl/page_boliger_single-webtop.php on line 528

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/alfaweb3/public_html/wp-content/themes/em-dahl/page_boliger_single-webtop.php on line 529