AdressePrisinformasjon

Prisantydning: 0

Omkostninger


Sum øvrige omkostninger kr 0

Totalpris med omkostninger kr 0

Visning
Kontakt megler
Megler

Areal og byggeår

Eierform:

Fasiliteter
Betalingsbetingelser
Matrikkelinformasjon

Gårdsnr:
Bruksnr:

Gårdsnr:
Bruksnr:

Regulering
Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse

P-rom per etasje:

Bruksareal per etasje:

lnngår i p-romsareal:

Faste løpende utgifter

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 0,-

Vei, vann og avløp

Andre utgifter
Strømforbruk i kWh 0
Forbruk av andre varmekilder kr 0,-

Ligningsverdi (formuesverdi)

Primær formuesverdi kr 0,-
Sekundær formuesverdi kr 0,-
Formuesverdi årstall

Egenerklæringkonsesjonsfrihet

Odelsrett

Boplikt

Tinglyste heftelser


Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon/salgsoppgave fra meglerforetaket.