Denne personvernerklæringen gjelder Eiendomsmegler Dahl AS’ innsamling og behandling av personopplysninger.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en person. Eksempler på dette er navn, bostedsadresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse. I tillegg vil opplysninger som er delt med oss, om din egen faste eiendom eller ønskede egenskaper ved eiendom som du ønsker å kjøpe, være å anse som personopplysninger.

Hvem har ansvaret for behandlingen av personopplysningene?

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene er Eiendomsmegler Dahl AS. Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

Daglig leder i Eiendomsmegler Dahl AS har det overordnede ansvaret for behandlingen av personopplysninger. IKT-ansvarlig har det daglige ansvaret for behandlingen.

Hvordan samles personopplysningene inn, og hvilke personopplysninger behandles?

Vi samler inn personopplysningene direkte fra deg, ved at du registrerer dine personopplysninger i en av våre kommunikasjonskanaler.

Dersom du ønsker å selge en eiendom via Eiendomsmegler Dahl AS, vil vi be deg om å oppgi ditt navn, adresse (gammel og ny), telefon og epostadresse, kontonummer, informasjon om den eiendommen som du ønsker å selge, samt ytterligere opplysninger i den utstrekning vi er pålagt dette etter gjeldende lovgivning (herunder eiendomsmeglingsloven og hvitvaskingsloven).

Dersom du er interessert i å kjøpe en eiendom som selges via Eiendomsmegler Dahl AS, vil vi be deg om å oppgi ditt navn, adresse, telefon og epostadresse. På visning vil dette skje via vår visnings-App Codegarden eller via papirlister som er tilgjengelige på visning. Dersom du inngir bud på en eiendom, ber vi deg om å fylle ut et elektronisk budskjema, eller et budskjema på papir, som i tillegg angir den prisen du er villig til å betale for eiendommen samt opplysninger om dine eventuelle betingelser for budet.

Du kan dessuten komme i kontakt med oss ved å registrere dine personopplysninger på kontaktskjema på vår hjemmeside, eventuelt via våre registreringer på ulike sosiale media (Facebook, Instagram osv.), eller via en av de tredjeparter som vi samarbeider med (så som Tjenestetorget, Finn.no eller ulike nettaviser). Vi vil i den forbindelse be deg om å oppgi ditt navn, adresse, telefon og epostadresse, samt eventuelt hvilke tjenester du er interessert i å motta fra Eiendomsmegler Dahl AS knyttet til kjøp eller salg av eiendom. Vi vil på et senere tidspunkt kunne be deg om å gi oss ytterligere personopplysninger, f.eks. informasjon om ønskede egenskaper ved eiendom som du ønsker å kjøpe, via direkte kontakt med deg, f.eks. via telefon, epost eller ved personlig kontakt.

Hvorfor behandler vi personopplysningene?

Formålet med behandlingen av opplysninger er å tilrettelegge for tjenestene du ber oss om å levere. Dersom du ønsker å legge inn bud på en eiendom som vi har for salg, trenger vi for eksempel kontaktopplysninger for å motta og formidle informasjon til deg i forbindelse med budrunder. Dersom du ønsker å motta informasjon fra oss om eiendommer som kommer for salg, trenger vi å behandle opplysningene for å kunne formidle mest mulig relevant informasjon til deg.

Hva er grunnlaget for behandlingen av personopplysningene?

Vår innsamling og behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke fra deg. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til oss. Vi gjør deg imidlertid oppmerksom på at dette vil kunne innebære at vi ikke (lenger) vil kunne levere tjenester til deg eller at tjenestene blir av dårligere kvalitet.

Vi kan dessuten behandle personopplysninger om deg dersom det foreligger hjemmel i lov for slik behandling, eller dersom ett av vilkårene i personopplysningsloven § 8 a)-f) er oppfylt. Vi kan derfor bl.a. behandle dine personopplysninger i den utstrekning behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg (f.eks. en avtale om kjøp eller salg av eiendom), eller for å utføre gjøremål etter ditt ønske før slik avtale inngås.

Hvordan bruker vi personopplysningene?

Dine personopplysninger vil bli lagret elektronisk i datasystemene til Eiendomsmegler Dahl AS. Vi vil bruke personopplysningene i forbindelse med vår leveranse av tjenester til deg.

Dersom du har registrert en generell interesse i å kjøpe eiendom, vil vi bruke opplysningene til å informere deg om eiendommer som vi har til salgs og som vi tror du vil kunne være interessert i. Det samme gjelder dersom du har gitt oss dine opplysninger i forbindelse med en visning – dersom du ikke kjøpte denne eiendommen, vil vi benytte dine opplysninger til å gi deg informasjon om andre eiendommer som vi tror at du kan være interessert i.

Dersom du er kjøper eller selger av en eiendom, vil vi bruke dine personopplysninger i den utstrekning dette er nødvendig for å gjennomføre eiendomstransaksjonen. Vi kan også benytte opplysninger om en solgt eiendom (herunder oppnådd salgssum) i forbindelse med generell markedsføring av våre tjenester samt ved utarbeidelse av prisstatistikker osv.

Dersom du har oppgitt din epostadresse til oss, vil vi dessuten sende deg våre elektroniske nyhetsbrev per epost. Du kan når som helst reservere deg mot å motta flere markedsføringshenvendelser fra oss via epost. Vi kan likevel benytte din epostadresse til å kommunisere med deg i forbindelse med en konkret eiendomstransaksjon eller til andre former for kommunikasjon som ikke er å anse som markedsføringshenvendelser.

Deles personopplysningene med andre?

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med mindre dette er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg, eller for å utføre gjøremål etter ditt ønske før en slik avtale inngås. For øvrig vil vi kun utlevere personopplysninger dersom du har samtykket til det eller dersom vi har en lovbestemt plikt til å gjøre det, f.eks. i forbindelse med Finanstilsynets utførelse av sine tilsynsoppgaver.

Hvor lenge blir personopplysningene behandlet?

Personopplysningene blir lagret og behandlet så lenge det foreligger et gyldig samtykke eller annet gyldig behandlingsgrunnlag. Vi vil med jevne mellomrom gjennomgå personopplysningene som ligger lagret i våre systemer og slette opplysninger om personer som vi antar ikke lenger ønsker å motta våre tjenester. Personopplysninger som vi har plikt til å lagre i henhold til lov eller forskrift, vil ikke bli slettet så lenge plikten består.

Dine rettigheter ved behandlingen av personopplysningene

I henhold til personopplysningsloven har du rett til innsyn i dine egne personopplysninger og krav på retting eller sletting av personopplysninger som er mangelfulle eller uriktige.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor. Personopplysningene blir alltid lagret og behandlet i tråd med sikkerhetskravene som følger av personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.

Kontaktopplysninger ved henvendelser om behandlingen av personopplysninger

Alle spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen eller vår behandling av personopplysninger kan rettes til:

Cecilie Martinsen, daglig ansvarlig for behandlingen
e-post cm@dahlas,no, tlf. 32 21 96 18
Postboks 1099 Bragernes, 3001 Drammen