Eiendomsmegler Dahl (juridisk navn: Eiendomsmegler 1 Modum AS), org.nr. 912 352 331

Telefon sentralbord: 32 21 96 00

Firma e-post: eiendomsmegler@dahlas.no

Besøksadresse: Erik Børresens alle 7, N-3015 Drammen

Postadresse: Postboks 1227, N-3009 Drammen

 Åpningstider:

Mandag-fredag kl. 08.30-16.00

Torsdag kl. 09.30-16.00

 Ta kontakt med en av våre ansatte her.