Eiendomsmegler Dahl tilrettelegger for en trygg bolighandel – både for kjøper og selger

 

Selv om det er full gjennomåpning i samfunnet, ønsker vi hos Eiendomsmegler Dahl fortsatt å bidra til minst mulig smitterisiko. Vi vil alltid forholde oss til de enhver tid gjeldende lokale og nasjonale retningslinjer om det skulle bli noen endringer på kort varsel.

Ved å videreføre noen tiltak sikrer vi at bolighandelen blir gjennomført på en trygg og god måte, med så lav smitterisiko for korona som mulig.

Med dette ønsker vi velkommen til trygg visning:

  1. Vi møtes med et smil, men lar være å håndhilse.
  2. Vi sørger for god håndhygiene og vi bruker håndsprit.
  3. Vi er bevisst på hva vi tar på og berører ikke unødvendig overflater inne i boligen.
  4. Vi ber om påmelding til alle våre visninger i forkant. Dette kan gjøres f.eks. på nettannonsen, evt. ved å kontakte megleren direkte. (Kommer du uten forhåndsavtale, kan det hende du må vente en stund før du slipper inn, da vi ønsker å unngå for mange mennesker inne samtidig).
  5. Er du syk eller har symptomer på smitte, ber vi om at du ikke kommer på visning.

 

For øvrig ber vi alle vennligst om å forholde seg til FHIs råd om Covid-19.

Les mer om de gjeldende retningslinjene fra Eiendom Norge som vi hos Eiendomsmegler Dahl følger her

Kontakt gjerne en av våre meglere hvis du har spørsmål.